Vesmír může mít „tlačítko pro sebezničení". Vše by skončilo během vteřiny

Jarouš M Komořanský | 11. 10. 2022

O válečném rudém tlačítku, jehož jediný stisk by odstartoval světovou válku, se v poslední době hovoří mnoho. Má ale takové tlačítko i vesmír? Fyzikové tuto možnost připouštějí a navrhují, že vesmír by mohl mít sebedestrukční mechanismus. Kvůli němu by pak vše, co nás obklopuje, mohlo kdykoli a bez varování navždy zmizet. Jakýsi DELETE vesmíru.

Pomyslné tlačítko Delete by zničilo veškeré fyzikální zákony v podobě, v jaké je známe. Této poněkud absurdní teorii se však věci opravdu věnují, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Kdyby bylo toto sebedestrukční tlačítko (samozřejmě ne v pravém slova smyslu) skutečné, pak bychom zřejmě jeho aktivaci ani nepostřehli. Vše by zmizelo a bylo by zničeno v jediném okamžiku, v jediné vteřině.

Energetické hladiny a stabilita

Vesmír ale také funguje na základě jasných principů. Jedním z nich jsou energetické hladiny, druhým pak stabilita.

Tyto principy předpokládají, že vše, co existuje, má určitou energetickou úroveň (jinou dřevo, jinou popel, a také všechny předměty, které nás obklopují). Princip stability zase popisuje, že vše ve vesmíru je ze své podstaty přitahováno ke svému "základnímu stavu", což je stav „stabilní“, s co nejmenší energií.

To pak znamená, že pokud je tedy něco ve vesmíru nestabilní, má to hodně energie. A té se musí zbavit, aby se stalo stabilním. Z tohoto principu vychází i kvantová mechanika.

Podle Aztéků žijeme ve věku pátého Slunce. Proroctví o jeho konci je děsivé
Magazín

Podle Aztéků žijeme ve věku pátého Slunce. Proroctví o jeho konci je děsivé

Kvantová mechanika pracuje s tzv. kvantovými poli. Ta lze jednoduše popsat jako pravidla vesmíru, jimiž se částice musí řídit. Tedy kvantová pole řídí i principy energetických hladin a stability. I zde je vyžadována co nejnižší energetická hladina, která se v kvantové mevchanice nazývá stav vakua.

Vakuum – princip tlačítka Delete

Každé kvantové pole, vyjma Higgsova pole, které je zodpovědné za to, že dává částicím jejich hmotnost, dosáhlo vakuového stavu. Higgsovo pole tento vakuový stav jen předstírá, ve skutečnosti je ale ve falešném vakuu.

Pokud se dle videa Higgsovo pole nachází ve falešném vakuu, je v něm spousta potenciální energie. A i ta čeká na uvolnění.

Vše by mohla odpálit náhodná jiskra, jejímž výsledkem by byla „koule smrti“.

Kdyby Higgsovo pole náhle uvolnilo veškerou potenciální energii, koule smrti by se rozpínala rychlostí světla a zničila by vše, co by jí stálo v cestě. Popírala by zcela jakákoli standardní pravidla fyziky i chemie a život by po jejím průchodu vesmírem už nikdy nemohl povstat.

Doufejme, že celý scénář z videa je pouhou hypotézou.

Zdroje:

www.sciencealert.com, privacyref.com, wordlesstech.com

Tagy energie vakuum vesmír