Na realizaci projektu Heisenberg na výrobu nemrtvých pracovaly dva týmy v oddělených projektech – civilním, pod vedením Wernera Heisenberga, a vojenském, jemuž velel profesor Kurt Diebner. Jejich cílem bylo vyrobit zombie virus. Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Reaktivace lidského mozku

Ne, nejedná se jen o další z epizod Hry o trůny, ale o skutečný plán, na němž Německo během války pracovalo v různých částech Evropy. Zombie měly ovládat sebevražedné stroje a nebylo by možné je jakkoli zničit. Mrtví se měli „vyrábět“ pomocí viru, k jehož výrobě zvrácení vědci potřebovali mrtvé, zejména cikány nebo Židy, jimž by potom reaktivovali jejich mrtvé mozky. Potřebovali k tomu přísun mrtvol, takže blízkost vyhlazovacím táborům byla velmi vítaná.

Židé se měli přeměnit na vraždící zombie

Financování obdobných zrůdných a pokusných projektů se v nacistickém Německu věnovala Německá pošta podřízená říšské výzkumné radě, která se však později rozhodla finance přesunout a zaměřit se pouze na výzkum zombie Heisenberg. Vojenská podpora projektu tak byla ohrožena. Výroba viru, který měl transformovat mrtvé v zombie a reaktivovat jejich mozky, tak byla odsunuta, protože všechny finance putovaly jen do projektu civilního. Hlavním cílem vojenské odnože ďábelského projektu přitom byla třeba nemrtvými ovládaná ponorka, nebo celková proměna Židů na zombie.

Harteck virus

V roce 1943 byl projekt lokalizován do Polska, kde bylo snazší získávat materiál – tedy romské a židovské mrtvoly – pro přeměnu. Jim pak měly být ozařovány mozky uranovou rudou pocházející z Jáchymova. Uranová ruda byla dále přepravována do závodu v blízkosti Oranienburgu, kde byla dále zpracovávána a čištěna. Kombinace těžké vody, uranové rudy a Harteck viru měla obnovit vitální funkce mozku, který by dále řídil nemrtvého. Tzv. těžká voda, kterou Němci potřebovali k pokusům, se vyráběla v podzemních jeskyních u městečka Heigerloch.

Armáda naprosto poslušných, nemyslících bytostí by podle nacistické představy mohla být nasazena na všech frontách, kde bojovaly německé branné síly.

Výsledky vynikající

Jak vyplývá z dostupných záznamů, v roce 1942 se vědeckému týmu podařilo dosáhnout alespoň částečného úspěchu. Nevyrobili sice vraždící zombie, ale za pomoci těžké vody vyrobené z uranu se jim podařilo udržet v životaschopném stavu mozek šimpanze.

I přes „úspěchy“, jichž výzkum dosáhl, je však současnými vědci, historiky a dalšími odborníky zpochybňován, dívají se na něj skepticky, zejména na část kolem fyzika Wernera Heisenberga. Neexistují totiž žádné důkazy o tom, že by byl jeden z nejvýznamnějších vědců své doby, tvůrce kvantové mechaniky a profesor teoretické fyziky do pokusů s lidmi jakkoli zapojen. Na dokument o něm se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Buďme rádi, že výzkumy neměly čas dále pokračovat! Ač to zní naprosto neuvěřitelně, Německo skutečně v tomto výzkumu dosáhlo velkých pokroků. I když se nemyslící vražedné zombie vyvinout nepodařilo, mysleme si alespoň, že otřesné výzkumy prospěly obecným poznatkům o vývoji lidského mozku.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, thepotvinreport.wordpress.com, www.unexplainedmonsters.com