Nebezpečí zpětného proudu

Zpětný proud se může objevit všude, kde jsou vlny a vlnobití. Může vzniknout za jakýchkoli podmínek a počasí. Přesto se nejčastěji vyskytuje během odlivu. Proudí v úzkých kanálech a představuje obrovské nebezpečí. Ročně si vyžádá až 80 % všech záchranných akcí na pláži.

Když vlny narážejí na břeh, vytvářejí proudy. Ty se však v některých situacích mohou pohybovat kolmo k pevnině a vytvářet vlnobití směřující na pobřeží. To je natolik silné, že hravě strhne plavce velkou rychlostí do moře.

Ačkoliv je zpětný proud řízený především přílivem a odlivem, v konečném důsledku vzniká díky nárazům vln na mořské dno. Setkat se s ním můžete prakticky kdekoli, kde je moře. V letní sezónně však představují - v důsledku obrovské fluktuace turistů - zvýšené riziko. 

Zpětné proudy se obvykle pohybují rychlosti 1 až 2 metry za sekundu. V některých případech však byla naměřena rychlost až 2,5 metru za sekundu, což je rychlost vyšší, než jaké kdy dosáhl kterýkoli olympijský plavec.

Vzhledem k tomu, že se vlnobití pohybuje kolmo ke břehu a dosahuje obrovské síly, skrývá velké nebezpečí pro všechny plavce. Vlny zpětného proudu mohou každého, kdo se v daný moment nachází ve vodě, velkou rychlostí odplavit právě od břehu.

Mnoho případů, kdy se člověk s trhavými proudy setkal, bohužel skončilo smrtí. 

Šance na záchranu

Nejlepším způsobem, jak uniknout nebezpečí zpětného proudu, je plavat rovnoběžně s břehem, nikoli směrem k němu. Valná většina vlnobití dosahuje průměrné šíře 24 metru.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Záchranáři doporučují, aby se každý, kdo se setká se zpětným proudem, nechal unášet směrem do moře. Zpětný proud je nejsilnější v blízkosti břehu, jakmile se vzdálí, slábne. Obvykle se rozptýlí až za linií lámajících se vln.

Pokud byste se někdy dostali do zpětného proudu, je nejdůležitějším faktorem nepanikařit. Snažte se dýchat, udržet hlavu nad hladinou a nevyčerpávat se zbytečným bojem proti síle proudu.

Nebezpečné proudy každým rokem zabijí stovky turistů. Proto je potřeba být neustále na pozoru. V ohrožení je také každý, kdo se tonoucímu rozhodne pomoci. Mnoho z těch, jež se vydají na pomoc lidem vtaženým trhavým zpětným proudem do moře, nachází v mořských vodách svou smrt.

Zpětný proud se vyznačuje úzkými kanály klidné vody schovanými mezi velkými vlnami. Voda v nich často mění barvu na světlejší odstín, obsahuje chaluhy, pěnu a nečistoty. Pokud se chystáte na pláž, vždy si dejte pozor na aktuální povětrnostní podmínky a nebezpečí vlnobití.

Zdroje: www.usla.org, winknews.com, www.actionnews5.com