Zaznamenaný šílený zpěv ledovce tak možná říká více o naší budoucnosti.

Poslechněte si šílený zpěv ledovce na Antarktidě

Rossův ledový šelf na Antarktidě vydává tóny připomínající dunění z hororových filmů. Zvuky vznikají, když vítr bičuje sněhové duny a způsobuje vibrace ledu. Právě tyto zvuky mohou být dalším podnětným důkazem globálního oteplování a podle vědců to není jen tak.

Kromě toho, že jsou tyto zvuky poměrně strašidelné, je jejich objev plný poznatků pro další studium ledovců, jak uvedl Rick Aster, profesor geofyziky na Coloradské státní univerzitě.

Když lidé spalují fosilní paliva, uvolňují se do atmosféry plyny, které zadržují teplo a přispívají k oteplování oceánů a následnému tání ledu. Hladiny moří se v důsledku toho neúměrně zvyšují. Důvodem je nejen tání pevninského ledu, ale také rozšiřování oceánských molekul.

Šelfový ledovec je jako zátka v láhvi, uvedl Aster. "Pokud se ledové šelfy rozpadnou, pak se omezující síla sníží a led může rychleji proudit ze středu Antarktidy do oceánu a zvýšit míru přispívání ke zvyšování hladiny všech moří."

Aby Aster lépe porozuměl těmto vzestupům a celkové problematice tání ledovcových mas, spojil se s hlavním autorem studie Julienem Chaputem a dalšími spolupracovníky.

Společně pak pracovali na tom, jak může použití citlivých seismografů změnit způsob, jakým vědci studovali problematiku ledovců doteď.

Vědci umístili tyto přístroje do horních několika metrů ledovce a díky tomu také zachytili zmíněné strašidelné frekvence. Jak sami podotkli, tento zpěv není jen tak.

Vědci v něm vidí velké varování

Vědci shromažďovali data po dobu dvou let a zjistili, že Rossův šelfový ledovec "téměř nepřetržitě zpívá s frekvencí pěti a více cyklů", uvádí Chaput ve svém výzkumném dopise.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Je to opravdu pozoruhodný soubor dat a první svého druhu," řekl Aster.

K rozdílům ve frekvencích, neboli k tomu, co Chaput popisuje jako zpěv, dochází při změnách povrchu sněhových dun. Podle studie lze tento seismologický monitoring využít k pozorování ledových šelfů ze vzdálených míst.

Vzhledem k tomu, že vědci z celého světa tvrdí, že stoupající hladina moří bude mít již nyní obrovský dopad na lidskou civilizaci, mohly by tyto strašidelně znějící ledovce pomoci glaciologům předpovědět, co budou ledové šelfy dělat v budoucnu, řekl Aster.

Zdroje:

plus.rozhlas.cz

www.theguardian.com

www.antarcticglaciers.org