Stovky let žijící monstrum

Na pobřeží Belize probíhal výzkum, jehož cílem bylo označkovat žraloky tygří. Nikdo nepředpokládal, že kromě nich by se mohl podařit ještě úchvatnější úlovek. 

Místní výzkumníci a rybáři zde vylovili žraloka grónského. Žraloka, který podle předpokladů může žít až 500 let. Většinou se pohybuje v ledových vodách Arktidy, ale jak je vidět, nevyhýbá se ani teplejším místům. 

Když vědci vylovili obří monstrum, mysleli, že je mrtvé. To však nebyla pravda. Jeho černá a velmi opotřebovaná kůže je zmátla. Byla důkazem, že žralok grónský, kterého se jim právě podařilo ulovit, je velmi starý. 

Žralok grónský je výjimečný tím, že jde o nejdéle žijící druh žraloka vůbec. Důvodem je jeho velmi pomalý růst. Ten se pohybuje zhruba kolem 0,7 centimetru za rok. Jak je patrné, žralok grónský nikam nespěchá. 

Z tohoto důvodu není snadné určit přesný věk uloveného exempláře. Odborníci se mohou pouze domnívat. 

Starý 500 let

Jak ale předpokládají dle zašlosti kůže žraloka, jeho věk dosahuje sklonku jeho života. Odhadovaný věk je skutečně rovných 500 let. Vždyť jde o takový druh žraloka, který pohlavní dospělosti dosahuje až ve věku rovných 100 let. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Žralok grónský se běžně pohybuje ve studených vodách. Čím blíže je rovníku, tím je obtížnější ho najít, protože klesá do větších hloubek, aby se ochladil. V takových místech za nimi potápěči musí do hloubky minimálně 2 km pod hladinu moře. 

Výzkumníci a rybáři tak měli velké štěstí, že během značkování tygřích žraloků na pobřeží Belize ulovili něco tak vzácného. 

"Kdybychom chytili dalšího jedince, bylo by to jen štěstí, naše šňůry nenastavujeme tak, abychom se zaměřili na žraloky grónské," uvedla Devanshi Kasana, doktorandka v laboratoři ekologie a ochrany dravců na Floridské mezinárodní univerzitě.

Poté, co rybáři vytáhli žraloka grónského ven z vody, zvažovali, že ho také označkují. Báli se však, že by vzhledem k neurčitému stáří mohli podvodního tvora zranit nebo dokonce zabít. A tak od této myšlenky upustili. 

Namísto toho Kasana a její tým žraloka změřili, pořídili potřebné poznámky a fotografie a vpustili vzácného tvora zpět do vody.

Žralok grónský je důležitou součástí vodního ekosystému, který může pomoci objasnit vliv člověka na oceány. Je také oblíbenou delikatesou některých národů. Je však potřeba speciální přípravy, neboť obsahuje chemickou látku, která u strávníků může způsobit stav podobný opilosti. 

www.triplem.com.au, www.washingtonpost.com, www.theguardian.com