Ukazuje se, že paleontologům se podařilo nalézt pozůstatky dávných předků, které pocházejí z období prvohor. Tito dávní "žraloci", často označovaní jako akantodi, byli pokryti ostny a na rozdíl od moderních žraloků se u nich vyvinulo kostěné "brnění" kolem párových ploutví.

Naším nejstarším čelistnatým předkem je tak zřejmě dávný žralok s párovými ostny a kostěným pancířem, který je ještě o 15 milionů let starší než dosud nejstarší známý akantodik. Nová fosilie tohoto žraloka byla získána ze vzorků kostního podloží formace Rongxi na lokalitě v okrese Shiqian v provincii Guizhou v jižní Číně. Fosilie byla nalezena v podobě tisíců kosterních fragmentů, které bylo třeba poskládat dohromady.

Na výsledek se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejstarší čelistnatá ryba

Jejich poskládáním nakonec vznikl Fanjingshania renovata, pojmenovaný podle památky Fanjingshan, která je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Tato zubatá bizarní „ryba“ byla ve své době vybavena kostěným pancířem a párovými ploutvovými ostny a vypadala zcela jinak než dnešní žraloci. Tento překvapivě prastarý nález pak vědcům umožnil získat poznatky o anatomii tohoto našeho předka.

Vědci objevili znaky, které Fanjingshania odlišují od všech ostatních známých obratlovců. Má prsní, předhrudní a předbřišní páteř, které splývají v jeden celek s kožními destičkami ramenního pletence. Břišní a boční části ramenních destiček zasahují až k zadnímu okraji hřbetů prsních ploutví. Tento druh má výrazné trupové šupiny, jejichž koruny jsou tvořeny řadou zubovitých prvků s uzlovitými hřebeny.

Nová větev dává na frak evoluci

Profesor Zhu Min z Ústavu paleontologie obratlovců a paleoantropologie Čínské akademie věd tvrdí, že Fanjingshanii patří do fylogenetického stromu raných obratlovců. Studiem fosilie budou získány potřebné informace o evolučních krocích vedoucích ke vzniku důležitých adaptací obratlovců, jako jsou čelisti, smyslové systémy a párové přívěsky. Nejzajímavější ale je, že tento druh má určité znaky kostí, které jsou běžněji k vidění u kostnatých ryb nebo jiných živočichů, jako jsme my.

Doktor Plamen Andreev říká, že poznatek mění pohled na mineralizované kostry na počátku diverzifikace čelistnatých ryb. Nová čelistnatý „žralok“ by mohla představovat ranou vývojovou větev primitivních chondrichthyanů a přemístit je vývojově do doby před přibližně 455 miliony let, do období známého jako ordovik. To pak zpochybňuje dosavadní modely evoluce obratlovců, a tedy i celou evoluci. Šokující 439 milionů let starý "žralok" tak nutí vědce přehodnotit časovou osu evoluce.

Zubatá Fanjingshania je odlišná od žijících čelistnatých ryb, chrupavčitých žraloků a rejnoků a kostnatých rejnokovitých a lalokoploutvých ryb. Fosilní kosti Fanjingshania nečekaně vykazují známky rozsáhlé resorpce a remodelace, které jsou typicky spojeny s vývojem kostry u kostnatých ryb, včetně člověka.

Více informací naleznete v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.iflscience.com, scitechdaily.com