Tato bizarní skutečnost je vědeckou záhadou. Co se stane, když se příliš dlouho díváte do zrcadla, je častým tématem jak ve vědě, tak v mýtech. Komplexní efekt v mozku se snaží kompenzovat iluze a mozek vyvolává obrazy z těch, které v něm byly dříve uloženy. Mýty zase tvrdí, že se za zrcadly skrývá mimozemský svět. Podle těchto mýtů mají tedy zrcadlové iluze i zrcadlové halucinace duchovní příčiny.

Iluzi podivného obličeje objevil italský výzkumník zraku Giovanni Caputo. Navíc jsou zde mnohé varianty, některé neuvěřitelné, ale jiné skutečně fungují. Vyzkoušejte to. Efekt se ještě znásobí, pokud se na sebe budete dívat do zrcadla ve tlumeně osvětlené místnosti.

Magická zrcadla

O kouzlu zrcadel víme ostatně už z pohádek. Co třeba Sněhurka, anebo Alenka v říši divů? Zrcadlo je jakýmsi vstupem do jiné dimenze. Je v něm možné spatřit zkreslení vlastní tváře, obludné bytosti, archetypální tváře, tváře příbuzných a zemřelých i zvířata. Otázkou však je, z jakého důvodu lidé ztrácí kontakt s realitou?

Na toto téma Caputo uspořádal i výzkum. Po skončení desetiminutového pozorování zrcadla byl účastník požádán, aby napsal, co v zrcadle viděl. Odpovědi všech zkoumaných se značně lišily a není známo, co za tímto podivným jevem stojí.

Možné je i to, že jde o důsledek návratu do reality poté, co jste se dostali do tzv. disociativního stavu vyvolaného nedostatkem smyslové stimulace.

Zrak a smysly

Jev zvaný Troxlerovo blednutí říká, že pokud se delší dobu díváme na jeden bod v centru, rysy na periferii začnou postupně mizet. Troxlerův efekt označuje, jak periferní obrazy mizí, když upřete pohled na nějaký konkrétní bod. Někteří lidé tento efekt označují jako "slepotu zaostření".

Pokud bychom toto pravidlo ale aplikovali i na zrcadla, pak bychom očekávali, že rysy obličeje budou postupně mizet, ne že se budou objevovat podivné věci. Na vině mohou být základní vizuální zkreslení, která ovlivňují systém interpretace specifický pro obličej.

Když dlouhodobě přijímáme stejné informace, naše vědomí musí tento podnět interpretovat. Náš mozek neustále 'hledá tváře', stejně jako když třeba fotíte do mobilu. Možná máme specializovaný systém detekce obličejů, ale iluze podivných tváří je stále nevysvětlena. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Každý vidí něco jiného

Když se dlouho díváte do zrcadla, dochází ke zkreslení obrazu, takže můžete vidět cokoli. To je právě efekt či iluze podivné tváře v zrcadle. Někteří lidé však žádné iluze ani změny nepociťují. Iluze podivných tváří se týkají zážitků, kdy se člověku při dlouhém pohledu do zrcadla objevují zvláštní tváře, přičemž zkreslení může být různě velké.

Stačí několik minut, aby se vaše zrakové vnímání změnilo, zejména při slabém osvětlení. Jakmile se zaměříte na určitou část obličeje, ostatní oblasti začnou mizet. Zírání před zrcadlo po dobu 10 minut může vést k zrcadlové iluzi. Začnete vidět, jak se váš obličej deformuje. Oči se vám rozestupují a ústa se začnou křivit do hrozivého úsměvu. Jedná se však pouze o iluzi a halucinace vytváří váš mozek.

Zrcadlové iluze mohou přejít do fáze, kdy má člověk zrcadlové halucinace. To je stav, kdy můžete vidět příšery, tváře mrtvých lidí, archetypální tváře i zvířata.

Jaký je tedy závěr? Můžete stát před zrcadlem a dívat se na sebe tak dlouho, jak chcete. Ale neměli byste upírat oči na konkrétní místo, protože pak zrcadlení může způsobit iluze a halucinace, které mohou v hlavě vyvolat nebo vrátit děsivé představy. Vzpomínky z tohoto zážitku mohou také způsobit noční můry, zejména u lidí, kteří se od přírody bojí.

Někteří lidé ale tohoto stavu využívají a zrcadlení je pro ně intimní forma cvičení mysli. Tráví pak klidné chvíle před zrcadlem meditací nad svým odrazem. Někteří lidé říkají, že jim tato činnost pomáhá zůstat v klidu a v souladu se svým vědomím.

Zrcadlení není škodlivé, pokud se provádí opatrně.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, www.stoplusjednicka.cz, housecaravan.com