Předsudky vůči zrzavým jsou v moderní společnosti stále aktuální, i když daleko méně než předtím. Například v Anglii vyhlásili studenti na mnoha školách 20. listopad jako "Den nakopnutí zrzka", inspirovaný epizodou seriálu South Park. A jak to bylo se zrzky v historii?

Proč zrzavá?

Zrzaví lidé mají zmutovaný pigmentační gen známý jako MC1R. Proto mají vyšší práh bolesti, větší citlivost na horko a chlad a větší množství vitaminu D v těle. Moderní doba již zrzky většinou nijak neznevýhodňuje, ale sami zrzaví lidé o sobě tvrdí: "Přečkali jsme staletí obvinění a nespravedlností a vyšli jsme z toho sebevědomější, sebevědomější a nezastavitelnější! V podstatě nás nemůžete udržet na uzdě." (howtobearedhead.com)

Zrzci a zrzky byli v historii očerňováni, zesměšňováni, a dokonce i upalováni jako poslové ďábla nebo ve starém Řecku jako poslové upíra! Vše se navíc s rusovlasými lidmi táhlo už od dob Krista, protože Jidáš, který jej zradil, byl vyobrazován s rudými vlasy. Existují legendy, které spojují upíry se zrzavými vlasy i s Jidášem. Říká se, že Jidáš se stal prvním upírem, když spáchal sebevraždu po zradě Krista. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zrzci napříč kulturami a historií

Lidé, jejichž vzhled by mohl být klidně nazývá ohnivý a svůdný, byli naopak často nežádoucí. Například v židovské mytologii byla zrzavá démonka Lilith, kráska, která v rajské zahradě způsobila smyslnou spoušť a snažila se svést Adama. Nakonec jej odmítla uznat jako autoritu a opustila ho, proto byla označena za hříšnici a zároveň oslavována jako osvoboditelka žen.

Ve starém Egyptě dokonce zrzavé lidi obětovali a pohřbívali zaživa, aby se vyhnuli smůle, ve středověku byli zrzaví lidé upalováni za čarodějnictví. Španělská inkvizice v dobách vrcholné slávy zrzky jednotně považovala za Židy. Byli obáváni a tvrdilo se, že se po smrti vrátí jako noční tvorové s tesáky. Proto se jejich těla pálila. Ve středověku to měli zrzci skutečně nejobtížnější.

Na druhou stranu krásní zrzci a perfektní zrzavé ženy s modrýma očima byly například Thráky, indoevropskými kmeny, zbožňovány. Uctívali je jako bohy a mnozí Thrákové měli sami zrzavé vlasy, což pak bylo považováno dokonce za symbol cti a odvahy. Thrákové a Skythové byli považováni za necivilizované, ale ve skutečnosti měli vyspělé umění a literaturu, ale bez politické konsolidace nikdy nevybudovali říši, a nakonec byli podrobeni a zotročeni Peršany.

V severní Evropě se spekuluje, že mutace zrzavých vlasů na pevninu byla přenesena vikingskými nájezdníky z Norska, protože největší koncentrace zrzavých vlasů se nachází ve Skotsku a Irsku a na pobřeží, kde se Vikingové usadili. Právě pověs Vikingů se s barvou vlasů kloubila – byli považováni za násilníky. Ale zrzci neměli špatnou pověst jen v Evropě. Podobně tomu bylo i ve stepích střední Asie před 3 000 nebo 4 000 lety. První zrzci měli genetickou výhodu, když se přestěhovali na sever, kde jejich bledá kůže syntetizovala více vitaminu D ze slabého slunečního světla.

Zrzavá je podezřelá

Zrzci čelili v historii neustálým předsudkům. Je to přitom velmi jednoduché. Těžký osud zrzkům způsobila netradiční barva. Všechno, co vybočuje z davu, bylo v různých historických etapách podezřelé.

Bylo tomu tak již u starých Řeků a Římanů, kteří tvrdili, že lidé žijící v severním podnebí, a pak i rybáři a potápěči měli obvykle zrzavé vlasy. Ty byly připisovány buď chladným lidem vystaveným na slunce anebo dokonce „vlhkým“ lidem, což byl obecně uznávaný termín, který razil třeba učenec Vitruvius.

Zrzaví byli také často Galové, Germáni a Keltové, kteří měli zároveň přízvisko bojovných a necivilizovaných. I sám Aristoteles tvrdil, že zrzaví lidé jsou zlí, protože mají stejnou barvu vlasů jako liščí srst. I staří Římané považovali zrzavé vlasy za nedůvěryhodné. Přitom však zrzavé ženy byly ve stejné době považovány za krásné a ženy, které zrzavé vlasy neměly, si nechávaly dělat drahé paruky.

Obecně byly zrzavé vlasy velmi vzácné.

Ve středověku byly zrzky považovány za démony a byly spojovány s čarodějnicemi, upíry a vlkodlaky. Za renesance považovali všechny zrzavé lidi za Židy, právě tehdy dostal Jidáš na uměleckých dílech svou rudou kštici. To pro proradné lidi a hříšníky zůstalo v literatuře po dlouhá staletí.

Genetika

I v přírodě je červená často symbolem nebezpečí, jak bylo testováno i na zvířatech. Například opice se nechaly krmit lidmi v barevných košilích, ale krmičům v červené se vyhýbaly. Možná, že podobně jako barvu vlasů máme i podezřívavost k červené barvě v genech. Stereotypy nejsou zcela neopodstatněné, ale každopádně zrzavé vlasy mají neobvyklou přitažlivost. Mají je pouze dvě procenta populace, obvykle jsou způsobeny mutací genu zvaného M1CR, který způsobuje, že vlasové folikuly exprimují protein zvaný feomelanin.

Tato mutace je recesivní asi u 40 % populace, ale když dva nositelé recesivního genu zplodí dítě, může se u něj mutace projevit.

Dvě procenta jsou v porovnání s oceány blondýnek a brunetek docela mizivé číslo. Bez ohledu na původ nebo etnickou skupinu budou zrzky stále v menšině. Toto postavení vedlo k řadě stereotypů o zrzkách, které přetrvávají už tisíce let. Přitom zrzavé ženy jsou považovány za nespoutané, libidální a divoké. Zrzaví muži jsou temperamentní a násilničtí. Nevadí, že za těmito představami nestojí žádné skutečné důkazy - přesto se v našich myslích zakořenily. Takže zrzkové a zrzky, máte náš obdiv. Když se narodíte s barvou, kterou svět čte jako nebezpečnou, může to být těžké.

Zdroje:

www.thevintagenews.com, medium.com