Síla optických klamů

Tyto iluze, od jedinečných obrazců až po mysl drásající hlavolamy, jsou více než jen hádankami na zkrácení chvil, kdy se nudíme. Slouží nám jako cenný vhled do fungování našeho mozku a složitosti lidského poznání.

Díky těmto mysl zatěžujícím hádankám můžeme podle odborníků zlepšit nejen své kognitivní schopnosti, ale také vylepšit logické uvažování. Stačí jediné. Pořádně se zamyslet. 

To platí také v případě naší optické hádanky. Její kouzlo je ukryté ve schopnosti plného soustředění a následném odhalení toho, které z dětí vám připadá nejzlobivější? Tušíte, které to je?

Jedno z dětí totiž schovalo brýle, které několik minut předtím vzalo učitelovi. Na rozluštění optického klamu a odhalení viníka máte ale pouhých 27 sekund.

Síla optických klamů přesahuje původní rámec pouhé zábavy. Tyto vizuální hádanky slouží jako jedinečné nástroje v různých oborech, včetně psychologie, neurologie, umění a samozřejmě každodenního života. 

Kdo je viník?

Nabízejí pohled do složitých procesů vnímání a objasňují způsoby, jakými je lidský mozek schopný interpretovat obrazy před sebou a následně dávat světu kolem nás smysl.

Optické iluze, které vás dostanou: 

Zdroj: Youtube

Psychologové a vědci využívají optické iluze ke zkoumání lidských vlastností, od vidění a pozornosti až po paměť a rozhodování. Studiem toho, jak jednotlivci tyto iluze vnímají a jak s nimi interagují, získávají vědci hlubší vhled do složitosti kognitivních procesů.

Pokud i vy patříte mezi ty, jež chtějí udržet svůj mozek aktivní, nastavte si na hodinkách 27 vteřin a pusťte se do toho. S každou další vteřinou se napětí z toho, zdali to stihnete, bude zvyšovat. 

Uprostřed obrázku se skrývá správná odpověď. Stačí ji najít. Už tušíte, jaké z dětí ve třídě je nejvíce zlobivé? Pokud ne, dáme vám malou nápovědu. Nejzlobivější dítě zodpovědné za schování učitelových brýlí je v zadní části třídy. 

Přesněji řečeno, jde o chlapce sedícího v zadní lavici u okna, který se hlásí a vypadá nejaktivněji. Podle odborníků může právě jeho aktivita být snahou o vytvoření alibi, které má viníka chránit. Navíc jsou vedle jeho lavice volně pohozené učitelovy brýle. Jde tak jednoznačně o nejzlobivější dítě ve třídě. 

Ačkoliv nás optické iluze plně nedefinují, rozhodně jsou způsobem, jak naplno zapojit mysl a zlepšit kognitivní schopnosti každého z nás. Odměnou za jejich vyřešení nám bude lepší vnímání a soustředěnost.

www.jagranjosh.com, www.thepathway2success.com, www.jagranjosh.com