Ponorka, která se beze stopy potopila v roce 1914 během první světové války, byla nalezena v prosinci 2017 u pobřeží Papuy-Nové Guineje poblíž ostrovů vévody z Yorku v hloubce 300 metrů. Nález vyvolal obnovený zájem o historii a technologii ponorek, stejně jako o osobní příběhy a oběti posádky.

Na podmořské fotografie a krátká videa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev a vyšetřování

Objev HMAS AE1 byl výsledkem společného úsilí australské vlády, papuánsko-novoguinejské vlády a soukromé průzkumné společnosti Find AE1 Ltd. (Find AE1 Ltd.). V roce 2017 byl vrak objevený pod hladinou v hloubce 300 metrů při pátrání u Ostrovů vévody z Yorku nedaleko bývalého hlavního města Východní Nové Británie Rabaulu.

Pomocí pokročilých sonarových a podvodních zobrazovacích technologií tým identifikoval ponořený objekt, který odpovídal rozměrům a rysům pohřešované ponorky. Poté nasadili dálkově ovládané vozidlo (ROV), aby vrak prozkoumalo a shromáždilo data a vzorky.

ROV odhalil, že ponorka je z velké části neporušená, a to i přes poškození způsobené nárazem a dlouholetým vystavením drsným podmořským podmínkám. Tým identifikoval několik klíčových součástí ponorky, jako je lodní šroub, torpédomety, periskop a trup, které pomohly potvrdit její identitu. Našli také některé osobní věci posádky, včetně čepice, boty a zubního kartáčku, které byly dojemnou připomínkou lidského aspektu tragédie.

Vyšetřování příčiny potopení a osudu posádky bylo náročnější, protože lodní deník ponorky a další záznamy byly ztraceny nebo zničeny. Tým však dával dohromady různé zdroje informací, například výpovědi očitých svědků z jiných lodí v oblasti, oceánografické a meteorologické údaje a technické specifikace ponorky.

Zjištění a teorie

Na základě dostupných důkazů dospěli výzkumníci k závěru, že se ponorka HMAS AE1 s největší pravděpodobností potopila v důsledku kombinace technické poruchy a lidské chyby. Předpokládali, že jeden z ventilů ve strojovně mohl zůstat otevřený, což způsobilo zaplavení ponorky a ztrátu vztlaku. Také se domnívali, že posádka, která byla poměrně nezkušená a měla omezený výcvik na novém a složitém plavidle, se mohla snažit zvládnout situaci a zabránit potopení.

Vědci vyloučili další možné příčiny potopení, jako je nepřátelský útok, sabotáž nebo konstrukční chyba. Poznamenali, že v té době neexistovaly žádné důkazy o nepřátelské akci v oblasti a ponorka byla dobře navržena a udržována. Vyzdvihli také význam nálezu, který vrhá světlo na počátky vývoje a nasazení ponorek v námořní válce, jakož i na problémy a rizika spojená s jejich provozem.

Odkaz a vzpomínkové akce

Objev HMAS AE1 byl významným milníkem v historii australského námořnictva a jeho vztahů s Papuou-Novou Guineou. Ponorka, která byla uvedena do provozu v roce 1914 a měla 35člennou posádku, byla symbolem ambicí a odhodlání mladého národa chránit své pobřeží a přispět ke světovému konfliktu. Její ztráta jen několik týdnů poté, co se připojila k britské flotile v Tichomoří, byla ranou pro morálku a prestiž Austrálie a jejích spojenců.

Objev také přinesl uzavření a uznání rodinám a potomkům posádky, kteří dlouho čekali na zprávu o jejich osudu. Australská vláda uspořádala slavnostní ceremoniál k uctění památky posádky a odhalení pamětní desky na australském válečném památníku v Canbeře.

www.theguardian.com, en.wikipedia.org/wiki/HMAS_AE1, www.sea.museum