Vzácný podmořský svět byl poprvé objeven 4. prosince roku 2000 pomocí robotů DSV Alvin a ROV ArgoII v rámci průzkumu Atlantského masivu, jenž je ohraničen 4000 metrů hlubokým zlomem. „Nejdřív jsme netušili, na co se díváme. Doposud jsme se s ničím podobným nesetkali," popisuje profesorka z katedry přírodních věd v ETH-Curychu Gretchen Früh-Green. „Nejdřív jsme spatřili korály a poté obrovské bílé struktury prýštící horkou vodu. Některé z nich vypadaly jako katedrály. Proto jsme místo pojmenovali jako Ztracené město."

Jedná se o světový unikát. Analýza vzorků prokázala, že je starý přibližně 120 000 let. Komíny chrlící plyny horké až 40 °C jsou domovem hlemýžďů, korýšů, krabů, krevet, mořských ježků a úhořů. Navzdory extrémnímu prostředí se zdá, že se to zde hemží životem.

Ztracené město Atlantik

„Je těžké uvěřit, že i v hloubce 800 metrů pod hladinou, kde vládne naprostá tma, jsou korály i zvířata tak barevná," popisuje Gretchen Früh-Green. Za jejich zbarvení mohou pravděpodobně plyny, které unikají skrz průduchy.

Uhlovodíky produkované útvary Ztraceného města nevznikly z atmosférického oxidu uhličitého nebo slunečního záření, ale chemickými reakcemi na hlubokém mořském dně. „Jelikož jsou tyto organické sloučeniny stavebními kameny života, je více než pravděpodobné, že ten vznikl v biotopu, jako je tento. A nejen na naší planetě," vysvětluje mikrobiolog William Brazelton.

Na rozdíl od sopečných průduchů, kterým se říká černí kuřáci, produkující minerály bohaté na železo a síru, komíny Ztraceného města nejsou závislé na žáru magmatu. Navíc jejich vodíkový plyn, mikrobuněčná fyzikální struktura věží a dostupná hydrotermální energie poskytuje vhodnější prostředí pro počátky tzv. nefotosyntetických energetických cyklů. Ty jsou spojeny s tvorbou organickým molekul a vývojem nejprimitivnějších organismů.

Ztráta Ztraceného města

„Stále netušíme, jak se tyto systémy vytvořily a jak se dokázaly uchovat tak dlouhou dobu," říká profesorka Green. „Vědecké expedice stojí mnoho peněz, takže na nové poznatky čekáme roky." Nyní navíc hrozí, že Ztracené město bude definitivně zničeno.

Zdroj: Youtube

V roce 2018 totiž Polsko zakoupilo práva na podmořskou těžbu, která má probíhat přímo v lokalitě vzácného ekosystému. Jelikož Atlantský masiv není zatím chráněn Organizací spojených národů, zahájení prací nic nebrání. „Pak přijde katastrofa. Zvíří se sediment, znečistí se okolí, organismy zahynou. Je důležité si uvědomit, že pokud se chceme dozvědět více o vzniku života na Zemi i na dalších planetách, tuto přírodní laboratoř musíme zachovat," upozorňuje Green.

Zdroj:

www.greenpeace.org, www.sciencealert.com, www.techsvet.cz, www.en.wikipedia.org