Boží trest

Rungholt bylo přístavní město na jednom z ostrovů v Severním Frísku, historickém regionu severního Německa poblíž Dánska. Předpokládá se, že bylo střediskem zámořských obchodů, a díky tomu bylo velmi bohaté. Jeho obyvatelé proto byli velmi pyšní, rozmařilí a bezbožní a oddávali se hříšnému životu a opilství, jak praví legenda. A pak když o Vánocích skupina opilých mládenců zpila do němoty prase a donutila kněze, aby mu dal poslední pomazání, než ho zabijí, došla duchovnímu trpělivost.

Zašel do kostela a tam se modlil a prosil Boha, ať ty zhýralce potrestá. Bůh jeho prosby vyslyšel a za hříchy obyvatel a jejich morální úpadek seslal na město špatné počasí.

Kostel jako stopa

Rungholt zmiňují dobové prameny a dle nich ho měly zasáhnout bouře, které měly za následek ničivé vlny. V lednu 1362 ho během jediné noci smetly do moře a pohřbily i dvacet pět tisíc obyvatel.

Vědci si nebyli jistí, zda se nejedná jen o pouhou křesťanskou legendu o „zásahu ruky boží“, nebo se to opravdu stalo. Nicméně se ztracený Rungholt kvůli předpokládanému bohatství snažili léta najít hledači pokladů. Podařilo se to až týmu archeologů z Univerzity v Kielu, Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči, Centra pro baltskou a skandinávskou archeologii a Šlesvického zemského archeologického oddělení v Holsteinu v květnu 2023. První stopou byl kostel, z jehož věže se dle legendy měly ozývat zvony dlouho po jeho potopení.

Na následujím videu se můžete podívat na objev německé Atlantidy:

Zdroj: Youtube

Metody a nálezy

Rungholtský kostel objevili vědci pomocí nových geovědeckých a archeologických metod, které zahrnují i magnetickou gradiometrii. Využívá přenosné magnety, které umožňují zmapovat objekty pod bahnem či pod zemí. Ač je výzkum teprve na počátku, vědci už objevili padesát čtyři umělých mohyl – obranných valů, které měly bránit stavby před bouřkovými přívaly vody nebo přílivem. V dialektech severoevropského regionu jsou známé pod různými názvy, anglické prameny je zmiňují jako terpy.

Na jedné z nich vědci objevili základy hlavního kostela a na dalších dvě menší náboženské stavby. Dále pak odvodňovací systémy a mořskou hráz s bránou. Další poznatky o sakrální stavbě a pozůstatcích celého osídlení skrytého pod nánosy bahna budou vědci dál mapovat a studovat i pomocí vrtů a výkopů.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, nybreaking.com