Hrad Zvíkov se nachází u soutoku Vltavy s Otavou v okrese Písek. Založil ho král Přemysl Otakar I. Ostrožna však byla osídlená již v pravěku. Stávalo zde hradiště, z něhož se dochovaly valy a příkopy.

Hrad se začal budovat ve 13. století. O dvě století později byl přestavěn, aby dokázal lépe odrážet útoky nepřátel. Byly prohloubeny příkopy, upraveny valy, na hradbách vznikly střelecké ochozy, nově také vyrostly čtyřhranné bašty. I přes tuto úpravu byl Zvíkov v první polovině 19. století smutnou zříceninou. Po roce 1880 se hrad začal obnovovat.

Záhadná věž

Právě Markomanka, neboli hlízová věž, je nejzáhadnější na celém hradu. Má být údajně dílem Římanů, kterým sloužila jako předsunuté vojenské stanoviště v boji s germánskými kmeny. S tímto tvrzením přišel v 19. století archeolog Jan Erazim Vocel. O tomto původu se však žádné důkazy nenašly.

Další neobvyklostí jsou značky zvenku vyryté na kamenných kvádrech. Je jich celkem 36 a objevují se pouze na jedné straně věže. Záhadologové věří, že mají okultní význam. Připomínají totiž starogermánské runy nebo ogamskou abecedu z Britských ostrovů. Tajemná písmena mají chránit cenné poklady nebo naopak ukázat cestu k nim. Jedním z nich by měla být dávno ztracená přemyslovská koruna, jež pravděpodobně visela v Korunním sále na silném řetězu u stropu.

Historikové se však nad těmito pověstmi jen usmívají. I přesto, že Hlízová věž patří v českém prostředí mezi raritu, archeologové její vznik datují do roku 1240. S největší pravděpodobností její stavbu započali němečtí stavitelé. Zbytek hradu pak dokončil někdo jiný. Proto do celkového konceptu nezapadá. Záhadné rytiny se objevují nejen na Zvíkově, ale také na dalších místech, kde pracovali dělníci ze zdejší stavební hutě. Jde tedy o běžné kamenické značky.

Zvíkovský rarášek

K dalším zvláštnostem hradu Zvíkova také patří paranormální jevy. Ty má prý na svědomí místní rarášek. Pověst o něm kolovala již v 16. století, kdy se na věži Markomance prováděly stavební úpravy. Pracovníci, kteří je měli na starosti, však byli vyhnáni zlým duchem. Ten má strašit vždy o půlnoci v Korunní síni. Kdo by v ní přespal, do roka by prý zemřel.

Citliví jedinci však ve věži také cítí zvláštní energii. Mnohým se dělá nevolno a pociťují tíseň, dalším přináší štěstí a sebevědomí. Záhadně se zde mají vybíjet baterie, fotky prý nevycházejí, obrazovky fotoaparátů a telefonů znenadání zčernají. Proutkaři zde odhalili silné geopatogenní zóny. Nejsilnější je ve středu věže. Tvrzení bylo podloženo záznamy z magnetometrických měření.

Zdroj: Youtube

I pro to mají vědci vysvětlení. „Za mnoho záhad vděčíme naší mysli a běžné fyzice. Například, pokud vidíte ducha, s největší pravděpodobností se v místnosti vyskytuje infrazvuk, který sice neslyšíme, tělo však na něj reaguje nevysvětlitelnými pocity chvění. Zároveň rezonuje očními bulvami, ty vytváří vibrace a způsobují optické iluze," vysvětluje inženýr Vic Tandy. Neviditelný zvuk také ovlivňuje měření. S ním souhlasí i britský psycholog Richard Wiseman. „Tyto jevy nevyžadují duchy nebo speciální zóny. Často stačí jediná věc, a tou je síla sugesce."

Zdroje: www.idnes.cz, www.hrad-zvikov.cz, magazin.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.sisyfos.cz