Předmět patří do kategorie předmětů OOPArt. Ale je daleko záhadnější než jakýkoli jiný objekt mimo mísu.

V okrese Upshur v Západní Virginii se od nepaměti těžilo černé uhlí. Podle odborníků by měl být samotný důl starý asi 300 milionů let. A přesně na tento věk se odhaduje stáří mosazného ručního zvonku nalezeného v hroudě uhlí.

Psal se rok 1944 a válka se pomalu chýlila ke konci. Lidé po celém světě šetřili, stejně jako rodina desetiletého chlapce Newtona Andersona v malém městečku v západní Virginii. Když nesl ze sklepa uhlí, jedna hrouda mu upadla a rozlomila se. Uvnitř byl zcela nepochopitelně malý předmět, ruční zvonek vyrobený z bronzu. I jeho stáří bylo datované podle uhlí z lomu, z něhož pochází. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Proces vzniku uhlí

Uhlí vzniká stlačením a rozpadem rostlin v důsledku tepla a tlaku. Zvon byl zřejmě po celé miliony let pohřbený v organické hroudě uhlí, jehož ložiska se nacházejí po celé Západní Virginii a Pensylvánii. Předpokládá se, že blok uhlí, v němž byl zvon nalezený, je z období karbonu, tedy je starý 358,9 až 298,9 milionů let.

V době před miliony let, ještě před vznikem dinosaurů, zde byl teplý polotropický svět a zem byla poseta kapradinami a dalšími rostlinami podobnými bambusu. Planeta měla mnohem vyšší podíl kyslíku ve vzduchu než dnes, proto rostliny dorůstaly obřích rozměrů, stejně jako tehdejší hmyz. Zemi pokrývaly mělké oceány a většina suchozemského života se teprve vyvíjela.

I rostliny se rozkládaly jinak a jednotlivé trosky lesa se vrstvily do obřích vrstev, pod nimiž se nacházela hustá a černá mazlavá vlhká hromada bahna. Savci v té době ještě neexistovali, jak je tedy možné, že vznikl tento zvon?

Záhadný zvon z „rukou“ inteligentního hmyzu?

Kdyby byl zvon skutečně starý 300 milionů let, znamenalo by to, že se objevil na Zemi přesně ve výše popsané době, kdy dominantní formou života na Zemi byl hmyz. A proto patří do kategorie OOPARTU, tedy předmětů, které nelze vysvětlit pomocí našeho současného chápání historie, vědy ani lidstva.

Když se na zvon zadíváte, překvapí vás úchop rukojeti zvonu, který neodpovídá velikosti současné ruky, ale je mnohem menší. Mohl by jej držet možná humanoid menší velikosti, kolem jednoho metru. Na rukojeti zvonu je navíc zobrazena podivná postava se dvěma rukama sepjatýma k sobě a dvěma rozkročenýma nohama, která vypadá, jako by měla křídla. A ta měl v té době pouze hmyz, protože ani ptáci ještě neexistovali.

Jurské období začalo až před 200 miliony let, což ukazuje na to, že tato podivná figurka a zvon byly vyrobeny asi 100 milionů let před prvním výskytem ptáků s peřím. Ta figurka je tedy možná inteligentní hmyz, s největší pravděpodobností něco, co se podobá dnešní kudlance. Kudlanky mají trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima, pružný krk, a proto se jim říká nábožné, že mají často sepjaté končetiny. Jsou tedy schopny vzpřímeného postoje, kdy zůstávají nehybně stát se složenými předloktími.

Starobylé postupy odlévání bronzu

Očima zvonaře je tvar zvonu vyvážený a byl odlitý technikou ztraceného vosku, pravděpodobně na hrnčířském kruhu. Znamená to, že byl odlitý z formy. K výrobě bronzových dílů se obvykle používá odlévání metodou ztraceného vosku, která se dnes nazývá investiční lití. Úvahy hovoří o tom, že 300 milionů let starý zvon byl vytočený na hrnčířském kruhu a poté ozdobený hliněnými kuličkami na rukojeti a malou hliněnou figurkou. Pak se hlína nechala vyschnout a ztvrdnout na slunci nebo v peci a vytvořila se z ní forma. Po získání výrobní formy se z ní odlévá vosk, a to ode dna nahoru, aby se zabránilo rozstřiku a turbulencím. Po dokončení se celá vosková struktura vloží do jiného druhu formy nebo skořepiny, a zahřeje se v peci, dokud neodejde veškerá volná vlhkost. Poté se forma naplní roztaveným bronzem. Tomu odpovídá i podoba OOPSartového zvonu.

To znamená, že byl vyroben někým, kdo znal procesy investičního lití bronzu. I ostatní atributy zvonu nasvědčují, že jeho tvůrce znal mnohé pokročilé technologie.

Zajímavé je i to, že zatímco zvon a rukojeť byly zřejmě odlité z hliněné formy, figurka byla vybroušená pilníkem. Podivná figurka vypadá jako pták klečící na jedné noze s roztaženými křídly, na hlavě má klobouk a učesané vlasy. Její obličej nápadně připomíná ptáka.

Osud záhadného zvonu

Po mnoha letech chlapcova rodina záhadný zvon prodala Institutu pro výzkum stvoření, což je kreacionistická organizace, která věří, že lidé jsou produktem božství. Její členové zvon předložili laboratoři na Oklahomské univerzitě, která při zkoumání odhalila, že zvon je vyroben ze zcela ojedinělé směsi kovů. To znamená, že zvon nebyl vyrobený ani odlitý ze současných surovin.

Závěrem lze tedy říci, že pokud jsou všechny úvahy správné, v období karbonu existovali inteligentní humanoidi, kteří si vytvářeli své nástroje. Ovládali technologie "doby bronzové".

Tito humanoidi byli malí a pravděpodobně žili spíše v zemědělské společnosti. Lovci nebo sběrači by neměli zřejmě potřebu vlastnit zvon na výrobu keramiky, těžbu rud, tavbu nebo svolávání skupin jedinců. Je doloženo, že v období karbonu v oblasti dnešní Virginie skutečně existovala četná humanoidní společenství, z nichž některá dle archeologických nálezů skutečně používala primitivní ruční nástroje, předindustriální kovové výrobky a průmyslovou technologii.

Je tedy možné, že taková je historie prazvláštního, 300 milionů let starého zvonu? Anebo zvon sestrojil onen tehdy desetiletý chlapec s úmyslem mystifikovat celé generace?  

Navíc podobný předmět byl, dle autorky Julie Zamanské, objevený i ve Vladivostoku, kde muž objevil kovový kousek ve tvaru kolejnice, který byl do kusu uhlí vtlačený...

I tento předmět byl datovaný do doby před 300 miliony let.

Artefakty možná vytvořili jedinci, kteří žili v době katastrofálního pohřbívání obrovských lesů, aby uvolnili místo uhlí. Podle Písma žili mezi předpotopními národy například zkušení řemeslníci kovů. Budoucí studie mohou ukázat, že biblická historie dává ještě větší smysl než příběhy o nemístných artefaktech v hluboko zasypaných uhelných slojích.

www.genesispark.com, greaterancestors.com, metallicman.com

Svět je prostě plný záhad…