1969: Rok, kdy skončila svoboda

Foto: red

Jedenadvacátý srpen už navždy zůstane temným datem naší historie. Toho dne roku 1968 jsme přišli o svobodu, když dorazila okupační vojska Sovětského svazu a čtyř dalších zemí východního bloku. O rok později, 21. srpna 1969 – tedy přesně před 47 lety – si ovšem Češi náhubek a klapky na oči nasadili sami. Davy demonstrantů v ulicích nechal zmasakrovat sám nový Husákův normalizační režim. Začala éra čistek, vyhazovů, prověrek a lámání charakterů. Jak se naše země nořila do tmy dvacetileté éry normalizace?

Zdroj: red

Epilog

I v této době, kdy na všech frontách vítězila normalizace, ještě existovaly svobodné ostrovy, zejména na půdě uměleckých svazů nebo vysokých škol. Ještě dlouho mohly vycházet zajímavé knihy, protože v nakladatelstvích dosud působili charakterní lidé a mnozí autoři dosud neměli punc zakázaných. Jejich knihy ještě nebyly vyřazeny z knihoven a dány na „index".

V lednu 1970 se však rozběhly stranické prověrky a na jaře 1970 byly postupně rušeny umělecké svazy. Až do roku 1972 trvalo, než se režimu podařilo ustavit nové a loajální svazy umělců (a také mládeže). A teprve podle toho, kdo se do nich přihlásil, nebo byl přijat, se ukázalo, čí díla budou nadále veřejně vycházet a kdo bude naopak umlčován a zahnán do podzemí.