Nikoliv Asie s nejlidnatějšími a ekonomicky se prudce rozvíjejícími státy Čínou a Indií, ale „černý kontinent" je podle současných prognóz světadílem, který v 21. století zaznamená největší nárůst obyvatel. Predikce OSN (konkrétně populačního oddělení – UN Population Division) předpokládá, že podíl Evropy na světové populaci do roku 2100 klesne ze současné zhruba jedné desetiny na necelých sedm procent.

Asiaté budou nadále počtem lidí, a s největší pravděpodobností i svou ekonomickou silou, zeměkouli ovládat. Ale zatímco dnes zaujímá Asie málem dvě třetiny populace na zeměkouli, na konci století to už zřejmě bude méně než polovina. To vše má způsobit strmý nárůst počtu Afričanů – na více než třetinu celosvětové populace.

Evropa či Severní Amerika – pokud nechtějí „vymřít" – řeší demografickou situaci přílivem migrantů. Řada z nich hlavně z ekonomických důvodů opouští právě Afriku. Přesto má však podle expertů přirozený přírůstek udělat z afrických zemí, a to především těch subsaharských, budoucí „porodnici světa".

Očekávaný obrovský populační boom ovšem v sobě zároveň skrývá také obrovský problém – pro Afriku samotnou i pro „zbytek" dnes už globalizovaného světa. Afrika je totiž zároveň kontinentem nejchudším. I bohatší sever tohoto kontinentu se potýká s islamismem a nacionalismem. Mnohem závažnější je ale chudoba mnoha subsaharských států – jež je zároveň živnou půdou pro režimy, které se neštítí dávat samopaly a mačety do rukou dětí a vést genocidní etnické války... Fakt, že ekonomicky se v Africe stále výrazně angažuje komunistická Čína (především s cílem exploatovat přírodní zdroje), stát bez skrupulí, pokud jde o lidská práva či korupci, pro budoucnost černého kontinentu také nevěstí nic skvělého.

Planeta uživí 15 miliard lidí

Experti, jako před časem například demograf Tomáš Kučera, ovšem zdůrazňují, že problémem planety nebude celkový nárůst počtu obyvatel. Ze současných více než sedmi miliard by klidně mohl stoupnout třeba i na 15 miliard, aniž by to znamenalo globální ohrožení existence lidstva. Průšvihem může být právě regionální přelidnění. „Pokud vznikne kritická situace, tak na lokální úrovni. Důležité je, aby lidi v jejich prostoru dokázala země uživit," konstatoval vědec. Upozornil také na to, že zásadní problém do budoucna bude stárnutí populace. A také hrozba, že v některých regionech nastane nedostatek vody.

Ačkoliv prognózy celkového i regionálního vývoje pracují s různými variantami, které se od sebe často i výrazně liší, demografická mapa planety se v tomhle století zřejmě změní velmi výrazně (viz také Přelidňování USA a vymírání Ruska). Týdeník Dotyk přináší informace, kam se podle současných predikcí bude vývoj ubírat.