Počet obyvatel České republiky v průběhu loňska poprvé v historii přesáhl hranici 10,6 milionu. Během posledních tří let vzrostl celkem o 71,8 tisíce. Nejdynamičtěji se přitom vyvíjí právě počet obyvatel ve věku 65 a více let. V celém Česku žili začátkem letošního roku více než dva miliony seniorů. Zaměřuje se proto na ně stále víc firem. A u seniorů to má ohlas.

Podle letošního výzkumu společnosti Seznam nazvaného Starci na netu využívá notebook nebo stolní počítač drtivá většina z nich. Na internetu nejčastěji posílají e-maily, hledají informace nebo nakupují. Více než 60 procent osob starších 65 let využívá chat a sociální sítě ke komunikaci s rodinou, 65 procent použije alespoň jednou měsíčně notebook, více než polovina jich vlastní smartphone.

"Zájem seniorů o nová média se kontinuálně zvyšuje, a to spolu s tím, jak se do seniorského věku dostávají lidé, kteří s počítači pracovali již v produktivní fázi svého života. Stejně jako u zbytku populace se u nich zájem o nové technologie a schopnost je používat zvyšují se vzděláním," říká Jakub Macek, sociolog médií z Masarykovy univerzity.

Stále však platí, že senioři jsou oproti jiným věkovým skupinám při poznávání moderních technologií v nevýhodě. "Často proto uvítají nejrůznější kurzy počítačových dovedností nebo radu od rodinného příslušníka," prohlašuje například Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, projektu pro podporu lidí nad 50 let.

Podpoře lidí v důchodovém věku se věnuje také komunikační specialista společnosti T-Mobile Zbyněk Valášek, který v seniorských domech a klubech vede semináře o používání chytrých telefonů, mobilních aplikací nebo třeba bezpečném pohybu na internetu v seniorském centru. Odtud pak přechází i k tomu, aby je naučil komunikovat přes moderní technologie s vnějším světem.

Pohlaďte telefon jako partnera

"Senioři ve věku nad 70 primárně uvažují tak, že už to pro ně není. Ale stačí jim říct, že díky chytrým telefonům budou v častějším kontaktu s dětmi a vnoučaty, protože existuje Whatsapp a hned roztají," vysvětluje Zbyněk Valášek. (WhatsApp Messenger je multiplatformní aplikace umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů mezi vlastníky smartphonů pomocí internetu, pozn. red.)

Valášek se našel ve školení seniorů na téma chytrých telefonů a "těch internetů", jak se kdysi proslavil výrok seniorky Věry Pohlové, jenž se stal internetovým memem. Paní Pohlová se "internetů" obávala, Valášek je učí právě tomu, že se jich bát nemusí.

"Může se jim hodit například aplikace Záchranka, která umožňuje stiskem jednoho tlačítka přivolat záchrannou službu. Hodně je baví jízdní řády," popisuje Valášek. Účastníci seminářů jsou většinou lidé v důchodu, ve věku od 70 let výš, kteří chtějí být ještě aktivní a udržet si zájem o činnosti, jimž se věnují, i pomocí moderních technologií. "Velká část seniorů miluje houbaření, takže aplikace Atlas hub, kterou mohou mít v telefonu, je pro ně top," dodává školitel.

Na otázku, zda se někdy setkává u seniorů s kategorickým odmítnutím nových služeb, odpovídá, že tomu tak není, nutné je ale jít postupnými kroky. "Stačí je naučit s mobilem pracovat - já říkám pohladit telefon jako partnera. Pak jsou velmi vstřícní. Ukazuji jim, jak se zaregostrovat na Google účet, jak stahovat aplikace, všechno si vysvětlíme. Pak na to reagují skvěle. Zatím poslední seminář byl po vánocích, a 80 procent seniorů, kteří chodili na předvánoční cyklus, mělo chytrý telefon a říkali, že už se s ním sžili."

Valášek se podle svých slov setkává spíš s aktivnějšími seniory, což je dáno i systémem seminářů - lidé, kteří se jich účastní, mají tendence scházet a komunikovat, takže se účastní programů, jež se pro seniory dělají, navštěvují seniorské kluby, zkoušejí kursy různých dovedností a podobně. Podle Valáška jde většinou o iniciativu samotných seniorů, nevede je k tomu širší rodina, i když je pak obvykle podpoří. "Základní povědomí o nových technologiích se většinou snaží získat samy. Když už ho mají a začnou s aplikacemi pracovat, stává se, že se pak doptají na něco například vnoučat. Mají-li základní znalost, rozvíjejí ji pak v rámci rodiny, která jim většinou pomůže."

Také podle výzkumu společnosti Seznam vychází motivace k tomu naučit se ovládat internet téměř v polovině případů od seniorů samotných. Na popud svých přátel, dětí nebo vnoučat se pak pačalo zajímat o internet 26 procent dotázaných seniorů. U mladších seniorů, kteří ještě pracují, pak hraje velkou roli také zaměstnavatel, který orientaci v online prostředí shledává za podstatnou pro další výkon práce. Zaměstnavatel tak k užívání internetu pobídl seniory až ve 28 procentech případů.

Mezi nejčastější činnosti, jež čeští senioři připojení k internetu provozují, patří podle výzkumu Starci na netu vyhledávání zpráv a informací. Devadesát sedm procent osob nad 65 let internet využívá též k e-mailové komunikaci.

Technologie vedou ženy k sobě

I když jsou semináře pro seniory smíšené, mírně na nich převažují spíš ženy, což neplatí jen o těch Valáškových. "Ženy jsou o něco aktivnější a víc zvědavé. Chlapi bývají trochu uzavřenější, méně mluví, méně jsou ochotni přiznat, že jim třeba něco hned nejde, ale ženy si vzájemně pomáhají. Někdy z toho vznikne i trochu soutěživá atmosféra, kdo co udělá dřív, třeba komu se podaří přes mobil dřív odeslat mail a podobně," popisuje Valášek.

Využíváním internetu a mobilních technologií tak senioři nejen posilují své sociální vazby s okolím a rozvíjejí samostatnost a paměť, ale trénují tak například i jemnou motoriku.

Čeští senioři navíc přicházejí v poslední době na chuť i sociálním sítím. Téměř polovina jich podle výzkumu seznamu používá Facebook nebo jiné sociální sítě, 63 procent z oslovených pak komunikuje se známými pomocí nejrůznějších chatovacích nástrojů.

"Internet a sociální sítě sice neposkytnou osamělým seniorům pro ně potřebný pocit blízkosti další osoby, ale mohou být dobrým doplňkem k řešení jejich samoty a izolace," trdí Veronika Lelková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro seniory v Centru pro rodinu a sociální péči.

Senioři se podle výzkumu Seznamu nebojí ani internetového nakupování. V tuzemsku ho využívá 73 procent oslovených seniorů, platby přes internetové bankovnictví pak používají zhruba dvě třetiny z nich. Odborníci však v případě internetových nákupů varují před možným nebezpečím. Senioři se totiž i v online prostředí stávají jednou z nejohroženějších skupin.

"Senioři by vždy měli dbát na to, aby jejich heslo bylo dostatečně bezpečné, obsahovalo různě velká písmena i číslice. Heslo k účtům by si neměli zapisovat na papírek ani ukládat do počítače. V e-mailu nebo chatu by pak v žádném případě neměli udávat osobní údaje osobě, kterou neznají," shrnuje základy bezpečného chování na internetu Roman Beránek ze společnosti Senior SAFE.

Senioři podnikají

Za pozornost stojí i fakt, že roste zájem seniorů o vlastní živnost, a to dokonce výrazněji než u mladých. V podstatě se dá říci, že starším lidem vděčíme za to, že u nás počet podnikatelů roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

"Je zajímavé, že nejvíc podnikatelů přibylo v letech 2010 až 2017 v nejstarších věkových kategoriích. Mezi lidmi důchodového věku vzrostl podíl podnikatelů víc než o polovinu. Naopak nejvýrazněji se snížil u mladých podnikatelů do 39 let. I v této oblasti se tak projevuje trend stárnutí populace," uvádí předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Počet podnikatelů ve věku od 60 let nahoru stoupl v letech 2010 až 2017 celkem o 41,2 tisíce lidí. Mladých podnikajících ve věku do 39 let naopak v těchže letech ubylo, a to o 65,3 tisíce.

I když se podnikání věnují obě pohlaví, přece jen mezi podnikateli převažují muži, kteří tvoří víc než dvě třetiny všech podnikajících. Dominují zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu nebo obchodu, zatímco ženy se naopak častěji než muži věnují podnikání ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči. Česko zatím stále patří k zemím s nejvyšším zastoupením podnikatelů v rámci EU. Nejvyšší podíl podnikatelů je v Řecku, Itálii a Rumunsku.