Český Unicef (Dětský fond OSN) spouští ve čtvrtek 13. července charitativní kampaň, která má podpořit komunitní spoření a nákup domácích zvířat (koz a prasat) pro nejchudší rodiny a sirotky ve Rwandě. Patronkou sbírky se stala Barbara Nesvadbová, šéfredaktorka ženského společenského časopisu Harper’s Bazaar, kromě ní ji podporují také moderátoři rádia Evropa 2 v čele s Petrem Cerhou alias Nastym. Cílem je získat částku 153 750 korun.

Sbírka poběží do soboty 26. srpna. Tomu, kdo přispěje na pořízení jedné kozy v hodnotě 905 korun, pošle Nesvadbová poštou pohlednici s vlastnoručním podpisem. Za dar ve výši devět tisíc korun (10 koz nebo pět prasátek) je potom možné zajít s šéfredaktorkou ženského časopisu na kávu nebo navštívit studio Evropy 2 a setkat se s moderátory.

Důvodem ke vzniku kampaně je podle zástupců Unicef to, že 38 procent dětí ve Rwandě trpí chronickou podvýživou, vyvolanou nedostatkem kvalitní stravy. Podvýživa před narozením a během prvních pěti let života způsobuje nevratná tělesná a mentální postižení. Chronicky podvyživené dítě navíc může zemřít i v důsledku běžného nachlazení nebo průjmu – podle Unicef takto umírá ve Rwandě 65 dětí denně.

"Řešením chronické podvýživy není dodávat jídlo - lidé si musí pomoci sami. Dobytčí banky jim dávají možnost trvalé obživy a posilují jejich soběstačnost. Komunitní spoření navíc místním ženám umožňuje start drobného podnikání a pomáhá vytvářet rezervy pro případ nemoci či neúrody," přibližuje kampaň ředitelka Unicef ČR Pavla Gombová.

Podle ní podporuje český Unicef projekty ve Rwandě dlouhodobě a s trvalými výsledky. "Celé vesnice díky nám pijí čistou vodu, stovky dětí chodí do školy a pro víc než 660 osiřelých nebo ohrožených dětí se nám podařilo najít náhradní rodiče nebo opatrovníka v rodině. Věřím, že aktuální kampaň zajistí stádo domácích zvířat pro ty, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují,“ dodává Gombová.

Ve Rwandě se podle ní podařilo za pomoci českého Unicefu vybudovat zdroje pitné vody a školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistit náhradní rodinnou péči pro 213 sirotků z centra Gitagata, reintegrovat 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořit péči o další stovky dětí v centru Fidesco. Letos v březnu navíc Unicef zorganizoval ve spolupráci s Nesvadbovou návštěvu terénních programů na pomoc rwandským dětem, která měla pomoci vytipovat další programy.

Český Unicef si charitativní crowdfunding otestoval už loni na jaře, když jeho prostřednictvím vybral během 18 dnů potřebnou částku na pomoc malému mnichovi z Bhútánu.