„Ajťák" Michal Bláha, autor portálu Hlídač smluv, který se snaží odhalovat plýtvání a zneužívání moci ve státních úřadech, je ve svém hlídání důsledný. Když se mu zdá, že 84 smluv za necelých 33 milionů korun, které Generální finanční ředitelství (GFŘ) uzavřelo od letošního 1. července, je dost málo na tak velký úřad, zeptá se přímo na místě.

Úřadu, za který zodpovídá Andrej Babiš jako ministr financí, pak nezbývá než přiznat, že nedodržuje zákon.

„Je pravda, že GFŘ prozatím neuveřejnilo veškeré uzavřené smlouvy. Do značné míry je to zapříčiněno včasnou nepřipraveností vnitřního informačního systému," odpověděla Michalu Bláhovi mluvčí GFŘ Petra Petlachová. Nepřipravenost vysvětluje tím, že ministerstvo vnitra pozdě oznámilo technickou specifikaci.

Úřadu, za který zodpovídá Andrej Babiš jako ministr financí, pak nezbývá než přiznat, že nedodržuje zákon.

Řada úřadů a ministerstev přitom zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy plní od začátku prázdnin bez problémů. Zákon o Registru smluv byl schválen 14. prosince loňského roku. Na to, aby se na něj povinné osoby připravily, měly tedy víc než půl roku.

„Nyní děláme vše pro to, abychom uveřejnili veškeré smlouvy v co nejkratším termínu," slibuje mluvčí finanční správy.

Nestihli jsme, ale snažíme se to napravit. Je taková výmluva návodem pro podnikatele, kteří včas nenajedou na elektronickou evidenci tržeb? Mimochodem, právě v souvislosti s EET zveřejnila finanční správa v registru pouhé 4 smlouvy.

Kruté termíny a sankce

„Letos v lednu přidal stát podnikatelům jednu podstatnou povinnost – kontrolní hlášení k DPH. Přitom nebyla žádná zkušební doba, firmy a podnikatelé museli od prvního dne pod hrozbou vysoké pokuty řádně plnit své povinnosti. Šéf GFŘ Martin Janeček obhajoval velmi krátké termíny i vysoké sankce," připomíná Bláha.

Mluvčí finanční správy namítá, že poplatníci si mohli vyzkoušet podání kontrolního hlášení už od začátku loňského prosince. Tedy skoro 3 měsíce před prvním termínem pro první podání, který končil 25. února. GFŘ teď bagatelizuje zátěž spojenou s kontrolním hlášením.

Podle průzkumu Hospodářské komory, jehož výsledky zveřejnila v květnu, věnovali podnikatelé do té doby již téměř 2,5 milionu hodin jen samotnému vyplňování kontrolního hlášení. Celkové náklady na zavedení kontrolního hlášení byly ve výši miliard, odhadla komora.

Finanční správa bagatelizuje zátěž pro podnikatele, spojenou s kontrolním hlášením.

„Drtivou většinu údajů museli plátci uvádět již dříve. Pouze přibyl údaj o evidenčním čísle daňového dokladu. Nedošlo tedy k razantnímu nárůstu práce při vyplňování kontrolního hlášení," tvrdí Petlachová. Zastává se i šibeničních lhůt spojených s hlášením.

Když ale ministr Babiš zjistil, jaký bič nachystal na podnikatele, přispěchal s drobným změkčením. Má-li finanční úřad pochybnost o zaslaných údajích, vyzve dotyčného, aby případnou nesrovnalost vysvětlil. Místo 5 kalendářních dnů se lhůta prodloužila na 5 pracovních dní.

EET? Pro podnikatele hračka

„Považuje ředitel GFŘ Martin Janeček jeden měsíc na testování EET za dostatečný?" zeptal se Bláha v kontextu s tím, že 4 měsíce nestačí Janečkovu úřadu na to, aby si osvojil zákonný Registr smluv.

Ani tady nevidí finanční správa problém. „Je na poplatnících, zda budou mít zájem si v pilotním provozu ověřit, zda jejich pokladní zařízení správně funguje," reaguje Janečkovo GFŘ. „Pro podnikatele není až tak rozhodující, v jakém předstihu si bude moci vyzkoušet provoz EET, jako spíše výběr a zprovoznění pokladního sytému. Vlastní ,fiskalizace' již pro ně nebude žádnou překážkou," ujišťuje mluvčí GFŘ.

Dokud nebudou sankce, nebudou GFŘ a další „obcházeči" brát centrální Registr smluv vážně?

U jiných finanční správa překážky nevidí, u sebe se na ně vymlouvá. Z povinnosti vkládat do registru všechny uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun se snaží uniknout tímto tvrzením: „Povinnost uveřejňovat smlouvy není výslovně daná orgánům státní správy, ale smluvním stranám jako takovým, tedy oběma. Zákon nezná žádné ,povinné subjekty', pouze povinnost uveřejnit smlouvu."

Dokud nebudou sankce, nebudou GFŘ a další „obcházeči" brát centrální Registr smluv vážně? Teprve od 1. července 2017 budou uzavřené smlouvy platné až poté, co budou zveřejněny v registru. Pokud se tak nestane do 3 měsíců od podpisu, budou smlouvy zrušeny. „Smluvní strany budou mít samy zájem na zveřejnění smluv," konstatuje mluvčí finanční správy.

Ten zájem teď ze strany správy, kterou řídí Babišův kůň Martin Janeček, evidentně není. Na testovací provoz Registru smluv jako protikorupčního opatření přitom mnohé státní a samosprávné instituce a podniky s účastí státu najely se vší zodpovědností. Za 4 měsíce je v registru již přes 100 tisíc smluv. Přibývá institucí, které smlouvy zveřejňují. Generální finanční ředitelství v honbě za daňovými úniky se ale zřejmě takovými „prkotinami" nezdržuje.