Byl jsem kvůli tomu trochu naštvaný," řekl v rozhovoru pro BBC Phillips, který je ředitelem výzkumného střediska pro digitální teologii na tamní univerzitě. "Ale to byl rok 2008."

Nyní je situace o dost jiná. "Postoj církve se změnil, protože snaha o omezení používání mobilních telefonů se nyní rovná požadavku useknout si ruku," doplnil Phillips.

Tento mnohem uvolněnější přístup k používání telefonů není jedinou technologickou modernizací, kterou církev prošla v posledních letech. Vzestup aplikací a sociálních médií tak mění nejen způsob, jakým se mnozí z dvou miliard světových křesťanů modlí - ale dokonce i to, co vlastně znamená být věřícím.

Blogovací biskup

Reverend Liam Beadle, který slouží v anglikánském kostele Panny Marie v anglickém městečku Honley aktivně využívá svůj účet na Twitteru. Jeho kolega – biskup ve městě Leeds Nick Baines – byl zase jedním z prvních biskupů, který začal blogovat a proto má i mezi věřícími přezdívku "blogovací biskup".

Beadle srovnává přístup církve k sociálním médiím s její tehdejší reakcí na vynález knihtisku. "Rozdíl mezi tím je v tom, že s vynálezem knihtisku jsme byli aktivní," tvrdí. "S příchodem sociálních médií jsme spíše reaktivní, skáčeme do rozjetého vlaku."

Všudypřítomným chytrým telefonům a sociálním médiím je stále těžší se vyhnout. Sociální sítě tak mění způsob, jakým lidé praktikují své náboženství. Církve podle Phillipse přejímají on-line technologie, aby snáze komunikovali se svými členy. "Ale tyto technologie také tvarují jejich uživatele a ti pak mění své chování," doplnil.

S digitalizací přichází zjednodušení

Mnoho věřících nyní používá aplikaci YouVersion, která byla od svého uvedení na trh v roce 2008 nainstalována už více než 260 milionkrát po celém světě. Podobné aplikace existují také pro Tóru a Korán. "Jedna z prvních věcí, kterou křesťané udělali s počítačem, byla digitalizace Bible," vysvětlil Phillips. Ta si pak našla cestu i do chytrých telefonů. "Do jisté míry tak nyní mobilní Bible nahrazuje tu klasickou."

Podle společnosti, která vyvinula YouVersion, lidé strávili více než 235 miliard minut používáním této aplikace a pročetli celkem 636 milionů biblických veršů. Jenže čtení Bible tímto způsobem může změnit celkové vnímání tohoto textu. "Pokud procházíte tištěnou Biblí, máte před sebou tlustou a složitou knihu, přes kterou se musíte prokousat," tvrdí Phillips. "Ale víte, že Zjevení je poslední kniha, Genesis první a žalmy jsou mezi nimi. S digitální verzi nemáte nic z toho, nemáte hranice. Nemusíte listovat, stačí jít na místo, které chcete číst, čímž se ztrácí smysl toho, co bylo předtím nebo po něm".

Způsob, jakým čtete náboženské texty, může ovlivnit jak jej poté interpretujete. Studie naznačují, že čtení textu na obrazovkách je obecně přijímáno více doslovně než text z klasických knih. Estetické vlastnosti textu a emocionální obsah jsou zase více vnímány přes knihy než online.

Jak Phillips poznamenal, v náboženském textu může být takový rozdíl rozhodující. "Když jste na obrazovce, máte tendenci přeskočit všechny ostatní věci a jít rovnou za informací. Je to plochý druh čtení, pro který nebyla Bible napsána. Čtete jí, jako kdyby to byla Wikipedie, spíše než jako posvátný text." Příliš doslovné interpretace náboženských textů pak mohou vést k fundamentalismu. Pokud berete knihu Genesis jako účet šesti dnů stvoření, budete muset věřit, že věda je špatně.

Rodí se nová verze křesťanství

Samostatné větve křesťanství jsou nyní na vzestupu, povzbuzeni rozvojem sociálních médií a decentralizací náboženské aktivity. Pro mnohé již není prvotní trávit čas v kostele. Ve Spojených státech se jeden z pěti lidí, kteří se identifikují jako katolíci a jeden ze čtyř protestantů neúčastní organizovaných církevních akcí.

Aplikace a sociální média umožňují vlastní vyjádření víry. Možnost si vybrat znamená, že se lze vyhnout učení, které se věřícím nelíbí. Mnoho lidí, kteří se považují za aktivní křesťany tak dokonce vůbec nemusí striktně věřit v Boha nebo Ježíše a oslavovat činy uvedené v Bibli.

Podle Phillipse se tu rodí nový druh křesťanství přizpůsobený digitálnímu věku. Tato forma víry je zaměřena více na charitativní a morální stranu Bible - základní principy náboženství, než na představu, že vesmír byl vytvořen všemohoucím. Tato nová forma náboženství byla poprvé popsána sociology v roce 2005, ale nástup internetu a sociálních médií ji dodal další obsah.

Sdílení biblických veršů na sociálních médií umožňuje věřícím více najít své vlastní hodnoty než přijímat ty předříkané každou neděli v kostele. Nejoblíbenější biblické verše, které jsou sdílené na sociálních médiích pomocí aplikace YouVersion jsou často ty, které odrážejí sekulární a inkluzivní ideály takzvaného terapeutického deismu. Mnoho z nich se týká věcí, jako jsou osobní nesnáze nebo nakládání s úzkostí, spíše než propagaci Boží slávy.

Populární jsou také internetové memy. Například Story Time Jesus - kde je klasická náboženská ikonografie obložena tučným textem, který popisuje náboženské verše v hovorovém jazyce.

Mnoho z těchto memů nejdříve začalo jako vtipy, ale nyní jsou využívány k šíření náboženské sprituality. To platí i pro tweety. Na světě jsou kostely, které dělají online přenos ze mší pomocí Twitteru.

Náboženství všech odstínů – a to nejen křesťanství – je tak stále méně o knězích za kazatelnou. Digitální doba je o obousměrné komunikaci. Lidé přicházejí s určitým očekáváním, co komunita může nabídnout a náboženské instituce se tomu přizpůsobují. Organizovaná víra je však dobrá v přizpůsobení, křesťanství prochází změnami téměř 2000 let. Smartphony a sociální média jsou tak jen nejnovější epizodou těchto změn.