Mileniálové, či jinak řečeno generace Y, jsou lidé přibližně ve věku od 18 do 35 let. Mileniálové se jim říká proto, že kolem přelomu tisíciletí buď začínalo nebo končilo jejich dětství. Z toho důvodu také bývají rozdělováni do dvou skupin: mladší narozené v letech 1991 až 2000 a starší v období 1980 až 1990. Lidé z první skupiny právě vstupují na pracovní trh, v té druhé už jsou ti, kteří mohou prokázat nějaké pracovní zkušenosti. V obou případech ale představují mileniálové zajímavou cílovou skupinu pro mnoho firem. Jak žijí a jak přemýšlejí?

Podle společného výzkumu České spořitelny a výzkumné společnosti Kantar se chtějí čeští mileniálové ve věku mezi 18 a 28 lety především realizovat, tedy dělat, co je baví. Nevědí ale úplně, jak na to, a postrádají sebevědomí (za sebevědomé se označuje pouze 24 procent). Takřka každý druhý má maturitu (34 procent) nebo vysokou školu (11 procent).

Rodina je základ

Životní jistotu tak dnešní mileniálové čerpají především od okolí - od partnerů (21 procent) a blízkých (18 procent). To se projevuje i v tom, že nechtějí příliš finančně riskovat a budoucnost si spojují zejména s rodinou a s Českem. Na druhé straně má významné procento z nich podnikatelské ambice a takřka každý by nejraději investoval do cestování.

Pokud jde o budoucnost, jsou mladí optimisté. Třiaosmdesát procent z nich se na ni vysloveně těší (u Čechů nad 30 let je to pouze 69 procent). Projevují-li nějaký strach, týká se právě zmíněného důrazu na rodinu. "Je mi prostě dvacet osm let a práce, jen práce, byť ji mám ráda a je pro mě důležitá, mi nestačí," říká mileniálka Tereza a docela přesně tak vystihuje největší obavu své generace - 44 procent mileniálů se bojí samoty a 40 procent životního selhání. Dvě třetiny mileniálů také žijí v páru (68 procent), single je pouhá třetina z nich (32 procent).

Mladí Češi ale nejsou fatalisté a 84 procent z nich věří, že "každý je svého štěstí strůjcem" (83 procent). Méně než polovina je naopak přesvědčena, že život je determinován tím, do jaké rodiny se narodí (40 procent).

Práci nepodceňují

Ani se zmínkou o práci, která je pro ni důležitá, se mileniálka Tereza nijak nevymyká stěžejním pocitům své generace. Vedle rodiny a zdraví je pro mileniály nejdůležitější právě práce, která je bude bavit (53 procent). Takřka polovina českých mileniálů pod třicet let se živí sama a zhruba každý čtvrtý by chtěl zkusit podnikat.

V této souvislosti je zajímavé také porovnání příjmů, jichž dosahují mladší mileniálové na prahu své kariéry oproti lidem kolem třicítky, disponujících už nějakými pracovními zkušenostmi. Byť je mezi oběma skupinami samozřejmě výrazný rozdíl, ukazuje se, že v jiných zemích V4 je větší. Situace u nás je srovnatelná se Slovenskem, v obou zemích jde o 29 procent. V Polsku nebo Maďarsku je ale rozdíl výrazně vyšší – v Maďarsku 33 procent, v Polsku dokonce 43 procent. Vyplývá to z údajů platového portálu Platy.cz společnosti Profesia. Průměrná hrubá mzda skupiny od 18 do 26 let činí podle této analýzy v průměru 27 900 korun, zatímco u starší části generace Y je to 36 102 korun.

V této souvislosti je pozoruhodné, že většina marketingových aktivit cílených na mileniály usiluje o oslovení právě té mladší skupiny, která přitom nedisponuje takovými příjmy.

"Poměrně velké množství mladších mileniálů totiž ještě neplatí některé z běžných výdajů na život. Podle Eurostatu je totiž průměrný věk, v němž se mladí lidé stěhují v Česku od rodičů, 26,3 let (u mužů dokonce 27,7 let). Jejich reálná koupěschopnost proto může být díky této situaci vyšší, než u starších mileniálů," nabízí možné vysvětlení Profesia.

Analýza také ukázala, že čím vyšší jsou kvalifikační požadavky na danou pracovní pozici, tím je u mileniálů větší i platový progres. Jestliže mzdový rozdíl mezi dětmi 80. a 90. let je u pomocných zaměstnanců téměř nulový, u nižšího středního managementu dělá 34 procent.

Rádi si dopřejí

Pokud by mladí měli k dispozici 200 tisíc korun, investovali by je především do cestování (88 procent). "Svět je krásné místo, ale ještě ho musím objevit," říká mileniálka Tereza. Za další smysluplnou investici považují vlastní bydlení (44 procent). Českou republiku ale na dlouho opouštět nechtějí a většina z nich se nechce stěhovat z místa, v němž nyní žijí.

"Z výzkumu jasně vyplývá, že touha po pracovní seberealizaci a cestování jsou dvě dominantní motivace, které jsou charakteristické pro dnešní mileniály, stejně jako relativně velká nejistota spojená s jejich realizací," říká ředitelka marketingu České spořitelny Monika Hovorková.

Ačkoli nešetří a za optimální finanční rezervu považují dva až tři měsíční platy (28 procent), jsou čeští mileniálové finančně opatrní a nechtějí se zadlužovat. Produkty jako hypotéka, spotřebitelský úvěr a kontokorent tak spíš odmítají, ačkoli třetina z nich (28 procent) nějakou půjčku má.

Ve srovnání se staršími generacemi (nad 30 let) jsou ochotni utrácet zhruba o 20 až 30 procent více – tisíc korun za večeři pro dva, 300 tisíc za auto a dva tisíce za boty.

Protože díky výše uvedeným charakteristikám představují mileniálové zajímavou cílovou skupinu, cílí na ně hodně marketingových projektů, dá se říci, že jsou v tomto směru oslovováni poměrně výrazněji než třeba střední generace. Vyžadují ovšem specifický druh komunikace. "Většinou neudrží pozornost déle než patnáct sekund, nezvedají telefon a věří, že nezájem je cool postoj," popsal je na loňské konferenci TEDxPrague v Praze choreograf a tanečník Yemi A. D., který provozuje na Youtube kanál Ynspirology.

Zdroj: Youtube

"Mají obrovská očekávání a nikdy se neodpojují. A taky většinou komunikují jenom s těmi, kteří nejsou nikde poblíž," dodal v nadsázce Yemi. Ten začal v roce 2016 pořádat pro mileniály festival pojmenovaný po jeho Youtube kanálu, tedy Ynspirology, přičemž ono Y odkazovalo právě ke generaci Y. Festival jim představil například nejznámější youtubery, umělce, muzikanty, sportovce a osobnosti jejich generace na českém a slovenském internetu a nabídl jim mimo jiné grafické a graffiti workshopy.

"Mladí lidé nechtějí jen pasivně sledovat dění okolo sebe, ale mají naopak zájem se zapojit, vyzkoušet nové věci a rozvíjet svůj vlastní potenciál," prohlašoval tehdy Jiří Caudr, marketingový ředitel O2 Czech Republic, která byla partnerem projektu.

Chystá se soutěž

Na stejný rys, tedy na touhu mileniálů zkusit si novou věc a rozvíjet vlastní schopnosti, spoléhá i aktuální projekt České spořitelny Už vím. Jde o soutěž o nejlepší projekt či záměr lidí od 18 do 28 let, v níž veřejnost a ambasadoři soutěže vyberou z účastníků celkem sedm vítězů. Každý z nich pak může na realizaci získat až 250 tisíc korun, přičemž svůj projekt musí realizovat během července až září 2018.

Zdroj: Youtube

Soutěžit mohou jen jednotlivci, byť lze do projektů zapojovat i další lidi. Své záměry mohou soutěžící registrovat do 29. dubna na webu Už vím a ucházet se o podporu veřejnosti. Ti, kdo do 29. dubna získají na webu alespoň 50 lajků, postupují dále. V druhém kole rozhodne o 21 semifinalistech porota, složená z ambasadorů Elišky Podzimkové, Paulie Garanda a Radka Jaroše. Sedm vítězů pak vybere veřejnost v internetovém hlasování od 28. května do 17. června. Každý hlasující bude moci podpořit libovolné množství finalistů, ale vždy jen jedním hlasem.