František Palacký. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm

Eliška Černá | 15. 4. 2018

V letošním roce si připomínáme velké výročí vzniku samostatného Československa. Deník přináší seriál, který čtenáře provede těmi méně známými, ale pro naši zemi neméně významnými výročími. Před 220 lety se v malé vesničce Hodslavice na východní Moravě narodil František Palacký. 

Pro svůj přínos českému národu a jeho samostatnosti se mu přezdívá Otec národa a řadí se po bok největších Čechů v naší historii. I díky jeho práci mohli Češi, Moravané a Slezané vyjít z I. světové války jako samostatný národ s vlastním státem.

Budoucnost? Nejasná a fajn, myslí si čeští mileniálové. Byť si sami moc nevěří
Publicistika

Budoucnost? Nejasná a fajn, myslí si čeští mileniálové. Byť si sami moc nevěří

František Palacký se narodil v době habsburského Rakouska a měl se stát dle přání svého otce protestantským pastorem a učitelem. František ale z předem dané cesty sešel a stal se z něj úspěšný politik, spisovatel, historik a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života soudobé Prahy. K buditelské činnosti měl výtečné předpoklady. I přesto, že nedokončil studia tak, jak si přál jeho otec, stal se vychovatelem v aristokratických rodinách. Tím si otevřel cestu k srdcím mnohých šlechticů-donátorů a v jejich knihovnách mohl dál studovat filozofii, estetiku a jazyky. Údajně ovládal jedenáct jazyků včetně archaické staroslověnštiny.

„I když František Palacký pocházel z chudé rodiny, mohl si svá studia a vědeckou práci dovolit díky výhodnému sňatku s Terezií Měchurovou, dcerou významného pražského advokáta,“ vysvětluje Palackého poměry historička Dana Přenosilová z Národního muzea.

Před 670 lety byla založena Univerzita Karlova, učit se začalo v Týnském chrámu
Publicistika

Před 670 lety byla založena Univerzita Karlova, učit se začalo v Týnském chrámu

Vlastní dějiny

František Palacký si jako jeden z prvních buditelů z období tzv. Národního obrození uvědomil, že svébytný národ musí mít své vlastní dějiny. Do té doby neexistoval ucelený přehled dějin národa českého a tak se Palacký vypravil do Prahy za Josefem Jungmannem, aby ho naučil práci historika. Od roku 1836 do roku 1876 pak sepisoval monumentální šestidílné historické dílo Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, kde představil koncepci národních dějin. Silně v něm vymezil český národ proti národu germánskému, pod jehož nadvládou tehdy Češi byli. Krátce po svém příchodu do Prahy se Palacký stal ve vlasteneckých kruzích známou osobností, o jejímž výrazném talentu a intelektuálních kvalitách se nepochybovalo.

Mladí skauti pomáhali osvobozovat Prahu, v bojích s Němci získávali zbraně
Publicistika

Mladí skauti pomáhali osvobozovat Prahu, v bojích s Němci získávali zbraně

Idea státu rakouského

Umírněný, ale silný Palacký vstoupil do politiky v revolučním roce 1848 někdy označovaném také jako Jaro národů. I když hájil národní zájmy, stavěl spolu s Karlem Havlíčkem Borovským hlavně na myšlence austroslavismu ideji rakouského státu zastřešujícího různorodé rovnoprávné národy. Dnes bychom tento koncept nazvali federací. Po propuknutí revoluce v Praze byl Palacký označen za původce revolučního komplotu. I přes toto nařčení se ale krátce na to stal říšským poslancem a zaujal vůdčí roli mezi poslanci z Čech a Moravy.

V té samé době odmítl nabídku pozice ministra kultury a vyučování. V březnu 1849 se neustálými politickými pletichami unavený Palacký stáhl z politického života, čímž vyšel vstříc i přání své manželky Terezie. V 60. letech se pak do politiky opět vrátil jako vůdce konzervativní strany Staročechů a bojoval za české ústavní právo.

Dá se říci, že pražský byt Františka Palackého byl ve své době významnější než Pražský hrad. Právě u Palackých doma se scházeli vlastenci a vzdělanci a rozhodovalo se o budoucnosti české kultury, vědy a politiky.

Smrt Rostislava Šrámka alias Cvrlikyho spojila český Twitter
Publicistika

Smrt Rostislava Šrámka alias Cvrlikyho spojila český Twitter

Národ sobě

Palacký měl obrovský přehled, nadhled, kontakty a průraznost. Dokázal se nenuceně pohybovat v aristokratických kruzích a šlechta, tohoto „venkovana“ přijímala s respektem a naslouchala mu.

Díky podpoře šlechty Palacký zakládal instituce, jako například Národní muzeum a Matici českou, které existují dodnes. Obě instituce měly pozvednout český národ na roveň zavedeným národům s vlastním státem. V roce 1831 tak vzniká Matice česká, osvětová organizace, která vydávala českou literaturu a usilovala o povznesení českého jazyka. Roku 1868 mu bylo svěřeno slavnostní poklepání na základní kámen Národního muzea. Ostatně to byl on, kdo se vedle hraběte Kašpara Marii Sternberga zasloužil o vznik Národního muzea nejvíce.

„Palacký byl vizionář. Už v době příprav muzea předjímal, že bude potřeba mnohem více prostoru, než o jakém se původně uvažovalo. Zároveň založil a vedl první český vědecký Časopis společnosti vlasteneckého Musea v Čechách,“ upřesňuje Dana Přenosilová. Přezdívku Otec národa si vysloužil také proto, že patřil k čelným řečníkům na různých národních oslavách. Nakonec od roku 1868 až do své smrti v roce 1875 zastával pozici prezidenta Královské české společnosti nauk.

Sultán nebo průvodce falešných Habešanů. Vtipy Horace de Vere Colea otřásly zemí
Publicistika

Sultán nebo průvodce falešných Habešanů. Vtipy Horace de Vere Colea otřásly zemí

Tagy Česko Československo František Palacký Hodslavice Josef Jungmann Karel Havlíček Borovský Morava Národní muzeum Praha Rakousko