Česko neuniklo tučné pokutě za chlív v zemědělských dotacích

Foto: Dotyk

Už je to černé na bílém. Česko za shovívavost, s jakou zemědělcům rozdávalo evropské dotace, dostalo právoplatně pokutu více než 800 milionů korun. Zařadili jsme se tak mezi největší hříšníky v Evropské unii. V poměru k ročnímu balíku agrárních dotací je sankce pro malé Česko obzvlášť citelná.

Horší než Česko je v nedbale kontrolovaném utrácení agrárních dotací jen Španělsko, Francie a Portugalsko. Brusel za různé chyby vyměřil sankce 14 zemím z evropské osmadvacítky. Pro Česko je pokuta citelná – na každého obyvatele včetně kojenců vychází na 80 korun.

Kupříkladu Francie bude muset vracet 82 korun v přepočtu na obyvatele. Avšak do francouzského zemědělství jde úplně nejvíc dotací z celé EU, pomalu desetkrát tolik než do českého.

Zdroj: Dotyk.cz

Ještě než verdikt Evropské komise o vyměřených sankcích oficiálně vyšel na konci června v úředním věstníku EU, česká vláda se shodla na tom, že se proti pokutě bude bránit. Co nezvládla zastavit česká agrární diplomacie, by měla napravit žaloba u Evropského soudního dvora. Případ se může táhnout roky.

Zdroj: Dotyk.cz

Unijní auditoři vytkli Česku hlavně nesrovnalosti v evidenci zvířat a nedostatečné kontroly. Při nedbalosti ze strany kontrolních orgánů se pak snáz čachruje s dobytkem, aby chovatelé dosáhli na větší dotace. České straně se podezření z různých pochybení nepodařilo vyvrátit.

Evidenci zvířat vede Českomoravská společnost chovatelů, kterou kromě státního podpůrného a garančního fondu s 34procentním podílem vlastní sedm chovatelských svazů. Čili samotných chovatelů. Jestli je vše v pořádku, by měla kontrolovat státní Česká plemenářská inspekce. Podle auditorů z Bruselu to však zodpovědně nedělala.