Čeští senioři se stále častěji rozvádějí. Důvod? Jsou aktivnější a mají víc času

Jaroslav Krupka | 4. 4. 2018
Ples seniorů
Ples seniorů
Ples seniorů

Seniorů, kteří se odhodlají k rozvodu manželství, přibývá. Pole údajů Českého statistického úřadu se za čtyři roky zvýšil počet rozvedených osob nad 60 let o 15 procent. Důvodem je změna životního stylu seniorů, větší informovanost i narůstající emancipace žen. A rozvody se většinou neobejdou bez sporů o majetek.

Životní styl seniorů i lidí nad 50 let se mění. Jsou aktivní, mají dostatek finančních prostředků a mají i volnost, protože jejich děti už jsou většinou odrostlé. "Aktivní senioři představují obrovskou část populace, která je mobilní, relativně zdravá, inteligentní a zkušená," uvedla před časem jejich výstižnou charakteristiku ředitelka českého zastoupení Google Taťána Le Moigne.

Čeští senioři se stále častěji rozvádějí. Důvod? Jsou aktivnější a mají víc času
Česko

Čeští senioři se stále častěji rozvádějí. Důvod? Jsou aktivnější a mají víc času

Tento celkem pozitivní vývoj má ale také svou stinnou stránku - mezi staršími lidmi přibývá rozvodů.

Užít si ještě života - bez druhého

"Jedním z hlavních faktorů vyšší rozvodovosti seniorů je právě jejich měnící se životní styl. Jsou aktivní, rádi si užívají života, věnují se svým koníčkům a přátelům. V manželství, které je v těchto aktivitách brzdí, tak často nechtějí setrvat," vysvětluje Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, české telefonické asistenční služby pro lidi nad 50 let.

Mezi hlavní příčiny rozvodu seniorů patří podle odborníků především odcizení, komunikační problémy, ale i ztrátu zájmu o sexuální oblast. "Roli hraje bezpochyby i to, že ve svazku starších osob již nežijí děti, kvůli kterým mnohdy manželé jinak zůstávají spolu," doplňuje Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe.

Jádrem sporu mezi manželi se také stává vzrůstající emancipace žen. Podle neziskové organizace AARP jsou to právě ony, kdo častěji podá žádost o rozvod, a to právě díky zvyšující se emancipaci. Ženy jsou podle AARP iniciátorkami až 60 procent rozvodů.

Lidé od 30 do 55 let? Jsou méně spokojení a hůř vycházejí s příjmem
Byznys

Lidé od 30 do 55 let? Jsou méně spokojení a hůř vycházejí s příjmem

"Důvodem pro podání návrhu na rozvod manželství však většinou nebývá samotný rozvrat manželství, ale například majetkové spory či obava z vytváření dluhů, které by spadaly do společného jmění manželů," dodává advokát Michal Hon.

Samotné rozvody seniorů jsou pak podle něj klidnější než v případě mladších ročníků, především proto, že se manželé nedohadují o nezletilých dětech. I tak se ale rozvádějící manželé nejsou často schopni dohodnout, a rozvody pak probíhají v takzvaném sporném režimu. "Je to dáno tím, že u těchto rozvodů často jedna ze stran s rozvodem nesouhlasí a chce manželství zachovat alespoň formálně, anebo není možné dosáhnout dohody ohledně vypořádání společného jmění manželů," vysvětluje Hon.

Dalším vysvětlením, proč rozvodů seniorských rodin přibývá, může být fakt, že velká část lidí staršího věku žije již ve druhém nebo několikátém svazku. Americké Národní centrum pro výzkum rodiny a manželství uvádí, že pravděpodobnost rozvodu je u těchto párů až dvaapůlkrát vyšší. Sezdané páry se často potýkají s neporozuměním v rámci nově vzniklých rodin nebo s finančními problémy.

Seniorské rozvody jsou světový trend

Česká republika není v tomto ohledu žádnou výjimkou, podobné údaje vykazují i další vyspělé státy. Podle už zmíněného Národního centra pro výzkum rodiny a manželství, fungujícího v rámci Bowling Green State University v Ohiu, je nárůst počtu rozvodů mezi manželi staršími padesáti let od roku 1990 víc než dvojnásobný.

Také v tuzemsku počet rozvedených seniorů stále stoupá. Podle údajů Českého statistického úřadu dospělo v roce 2016 k rozvodu 2 633 osob starších 60 let, což je zhruba o 15 procent víc než v roce 2012. Nejpočetnější skupinu rozvedených lidí tak sice i nadále tvoří osoby ve středním věku, tedy od 35 do 44 let, ale osoby ve věku nad 55 let už tvořily v roce 2016 pětinu všech rozvedených. Vzhledem k postupnému stárnutí populace se dá navíc podle odborníků očekávat, že počet rozvodů u starších lidí ještě poroste.

V Česku vznikla agentura specializovaná na reklamy pro lidi nad padesát
Byznys

V Česku vznikla agentura specializovaná na reklamy pro lidi nad padesát

Na druhé straně se senioři méně než dřív bojí mluvit o problémech ve svých vztazích s odborníky. "Ze strany starších lidí pozorujeme stále větší zájem, důvodem je především větší informovanost o službách. Dnešní senioři mají totiž častěji přístup k internetu a umějí ho dobře ovládat," tvrdí Olga Hinková, ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina.

Na poradenství seniorům se coby na perspektivní obor se sílící klientelou zaměřuje stále víc organizací a služeb. Vedle zmíněné telefonické asistenční služby Senior Safe, která prostřednictvím asistenční linky vyhledává seniorům potřebné informace nebo zprostředkovává dodavatele konkrétní služby existuje v Česku například internetový portál Neztratit se ve stáří, jenž vznikl loni a má rovněž představovat platformu s radami a informacemi seniorům. Od loňského roku existuje v České republice také specializovaná reklamní agentura Silver Pack, jež se zaměřuje na věkovou kategorii tvořící "předstupeň" k seniorům, tedy na zralé lidi ve věku od 50 do zhruba 65 let. Dá se očekávat, že projektů a nabídek určených starším generacím bude i nadále přibývat.

Tagy Česko Český statistický úřad Google Kraj Vysočina Ohio rodina rozvod Tomáš Kunc životní styl