Když jedna z největších tuzemských knihoven – městská v Praze – zahajovala v polovině roku 1891 svou činnost, nabízela 3371 knih a do silvestra ji navštívilo 1120 lidí. Nyní má ve fondu přes dva miliony položek a ročně se v ní ukážou dva miliony čtenářů.

Podobné je to v celé republice. Česko je totiž zemí knihoven. Těch veřejných je v zemi přes pět tisíc a ročně je navštíví 23 milionů lidí.

V jednom ohledu jsme dokonce světovými lídry: máme nejhustší síť knihoven na světě, jak si všiml i prestižní americký deník The New York Times. Vděčíme za to prvorepublikovému zákonu, který ukládal všem obcím za povinnost mít místní knihovnu.

Popovídat si u kafe

Češi mají rádi své knihovny i v době, kdy stále větší část zábavy obstarávají televize, počítače a chytré mobily. Počet fyzických návštěv ročně vzrostl za poslední dvě desetiletí dokonce o osm milionů.

Stále častěji si ale lidé nejdou půjčit knížku, časopis nebo cédéčko s hudbou, nýbrž zamíří na kulturní a vzdělávací akce. Či jen tak posedět u kávy.

„Například senioři jsou skupinou, která se chodí do knihovny hlavně scházet," říká Roman Giebisch, šéf Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který vyhlašuje pravidelnou akci Březen, měsíc čtenářů.

Jak se pitvá kniha

Vedle seniorů jsou vděčnými a jedněmi z nepočetnějších návštěvníků děti a mladiství.

Knihovníci se snaží vzbudit jejich zájem o čtení nejen tím, že pro ně pořádají každoroční populární Noc s Andersenem, ale třeba pitvou knihy.

„Jedná se o destrukci knihy, kdy máme lékařské nástroje a posloucháme fonendoskopem, jestli je kniha ještě živá. Říkáme dětem, že kniha žije, když ji lidé čtou," podotýká Giebisch.

Starší děti si zase mohou na počítačích ve studovnách zahrát hry. Nebo přijít zasurfovat na internet – takovou příležitost využívá ročně kolem 2,5 milionu dětských i dospělých návštěvníků.

Simpsonovi a bohyně

Když se vrátíme k tradiční roli knihoven, o jaké čtivo mají Češi největší zájem?

V pražské městské knihovně si loni děti nejvíce půjčovaly knihy o rodině Simpsonových.

A v beletrii pro plnoleté vyhrály Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Což není až tak překvapivé, když se vezme v potaz, že mezi dospělými čtenáři dominují ženy, kterých jsou dvě třetiny.