Co je přímá demokracie

Jan Štětka | 14. 7. 2016

Přímá demokracie je demokratická forma vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V přímé závislosti na systémovém modelu užití může v praxi zahrnout řadu prvků – například přímé tvoření zákonů lidem, losování do státních úřadů, přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování.

Pozitivní nástroje moderní přímé demokracie

(Podle německého politologa Helgeho Batta z Univerzity v Koblenci)

Občanský podnět – nezávazné vyjádření veřejného mínění o navrhovaných zákonech čili petice.

Referendum – návrh zákona je předložen k posouzení občanům.

Fakultativní (nepovinné) referendum – návrh na referendum přichází z parlamentu nebo je iniciováno voliči, splňuje-li počet navrhovatelů podmínky.

Mandatorní (povinné) referendum – pro případy předepsané zákonem nebo ústavou.

Lidová iniciativa – umožňuje lidu navrhnout zákon, pokud je získán dostatečný počet podpisů občanů nebo podpora parlamentu.

Plebiscit – forma lidového zákonodárství, iniciována a vyhlášena parlamentem.

Negativní nástroje moderní přímé demokracie

Lidové veto (ratifikační referendum) – umožňuje lidu vyjádřit se pro potvrzení přijetí či zamítnutí zákona. Může být lokální a celostátní.

Odvolatelnost poslanců (imperativní mandát) – v současnosti se téměř nikde nepoužívá, protože vedl k deformaci systému.

Tagy demokracie Koblenz právo referendum