Kilnasaggartský most byl prokletím pro vlakové cestující ve dnech, kdy Severní Irsko trápil terorismus Irské Republikánské armády (IRA). Je v blízkosti hranice, která odděluje šest krajů Ulsteru (historický region, jehož větší část leží v Severním Irsku) ve Spojeném království od Irské republiky. Most byl tak oblíbeným cílem teroristů IRA, že cestování ze severu na jih bylo často nemožné. Jeden čas dokonce kvůli problémům na trati museli všichni cestující vystoupit, cestovali autobusem přes hranice a pak se vrátili do vlaku v Dundalku v Irské republice.

Nyní na té samé trase stevardky nabízejí kávu a projíždí kolem tohoto kdysi nebezpečného místa v blažené nevědomosti kde končí Ulster a kde začíná Irská republika. Hranice je neviditelná a bomby jsou už jen historie.

Když projíždíte po moderní dálnici, která spojuje hlavní město Severního Irska Belfast s Dublinem, jedinou známkou, že jste překročili hranici je změna ukazatelů z mílí na kilometry. Před padesáti lety to bylo jednodušší. Dobré cesty se nacházely v Severním Irsku. Naopak známkou toho, že jste přijeli do Irské republiky bylo, když automobil narazil na výtluky.

Hranice mezi oběma zeměmi nikdy nebyla čistá čára. Spíše se kroutí po celé mapě Irska. Tato čára rozděluje řeky, řeže mosty napůl a dokonce občas rozděluje i samotné domy. Existují domy, kde můžete mít snídani na severu a jít spát na jihu.

Nyní, kdy se Spojené království chystá opustit EU, jsou lidé v pohraničí neklidní. Až 35 tisíc lidí se denně přesouvá přes hranice. Nemocniční pacienti, žáci nebo přeshraniční pracovníci patří mezi ty, kteří musí každodenně cestovat. Žádný z nich nechce tvrdé hranice, ale EU už zdůraznila, že bude nutné zavést nějakou formu celní kontroly. Budou opět tisíce lidí denně stát v dlouhých frontách na hraničních přechodech?

Marie Lindsayová se narodila v obci Muff, ale město Derry je středem zájmu jejího srdce. Žije v kopcích těsně u obce a její identita je rozdvojená. "Donegal je v mé DNA, ale Derry je mé domovské město, cítím, že tam patřím, " říká.

V městě Derry jsou dobré školy a zdravotní služba je zdarma. Mnoho lidí v Donegalu posílá své děti do školy severně od hranice nebo je ošetřeno v britském zdravotním systému NHS - někteří oficiálně, někteří neoficiálně.

O svou budoucnost se také bojí studenti. Mnoho studentů ze Severního Irska cestuje na univerzity do Dublinu, Galway nebo Corku. Jiní z Irské republiky naopak překročí hranici, aby navštívili školy v Belfastu nebo Derry. V případě znovuzavedení hraničních kontrol by se jim cesta do školy značně prodloužila.

Další rozměr je ekonomický, 23. června 2016 jste za 76 pencí dostali jedno euro, ale druhý týden po hlasování o brexitu už tato hodnota vzrostla na 86 pencí. V loňském říjnu to bylo dokonce 90 pencí, než kurs opět poklesl. Pro všechny, kteří žijí v Donegalu a pracují v Derry, se tak hodnota jejich úspor značně zmenšila .

Když se Ciaran Crilly v červnu minulého roku dozvěděl ve zpravodajství o brexitu, okamžitě se začal obávat o své podnikání. Vede továrnu na sladkosti - rodinnou firmu založenou v 70. letech. Crilly z brexitu není vůbec nadšený: "Naše podnikání v posledních deseti letech excelovalo, meziroční růst, žádné problémy. Pak máte tento šok a ptáte se, proč se to musí stát?," dodává.

Jeho společnost uzavírá s Irskou republikou 75 procent svých obchodů. Když Spojené království opustí Evropu a nedojde-li k obchodní dohodě, mohla by jeho firma v souladu s pravidly Světové obchodní organizace čelit až třicetiprocentní celní sazbě. „To by byl nejhorší případ", říká Crilly, „ale je to reálné".

Jiný místní rodák Colm McKenna si pamatuje bombové útoky, kontrolní stanoviště a vojáky v příkopech. "Kdybychom měli tvrdou hranici, pak bychom se vrátili zpět o třicet let," říká. Není těžké si představit, kdo by se mohl zaměřit na takovou hranici, zdůrazňuje. Někteří varují, že tvrdá hranice by mohla být použita jako ospravedlnění násilnosti republikánů, kteří nepodporují současné mírové dohody v Severním Irsku. Zatím nezbývá než doufat, že nejčernější scénáře se nepotvrdí a obchod i lidé budou v Irsku mít otevřené hranice i nadále.