Desatero, na němž stojí ekonomika sdílení

Foto: neznámý

Definice sdílené ekonomiky se různí. Jedno z možných vymezení pojmu je následující: Jedná se o socio-ekonomický ekosystém založený na sdílení lidských a přírodních zdrojů.

Sdílení zahrnuje vytváření hodnot, produkci, distribuci, obchod a spotřebu zboží a služeb různými lidmi a organizacemi.

Takto definuje sdílenou ekonomiku Benita Matofska, manažerka portálu thepeoplewhoshare.com a propagátorka sdílení.

Tzv. Sharing Economy se podle Matofské skládá z deseti základních stavebních kamenů:

1. Lidé

Jsou základním hybatelem sdílení, v podstatě jde o srdce ekonomiky sdílení. Bez nich by nemohla tato ekonomika fungovat.

2. Produkce

Lidé, organizace a komunity jako aktivní účastníci ekonomiky sdílení vyrábějí, nebo spoluprodukují výrobky a služby. Výroba je otevřená a přístupná pro ty, kteří chtějí vyrábět.

3. Hodnota a systém výměny

Sdílená ekonomika je hybridní systém, kde probíhají různé varianty výměn a směn – mohou být využity protislužby, různé měny, sociální kapitál. Hodnotu nelze chápat vyloženě finančně, ale šířeji. Tento hybridní motivační systém lidem umožňuje a motivuje je, aby se zapojili do produktivní činnosti.

4. Distribuce

Prostředky a zdroje jsou distribuovány a přerozdělovány prostřednictvím systému, který je zároveň účinný a spravedlivý na místní, regionální, národní i globální úrovni. Sdílené vlastnické modely, jako jsou třeba družstva, kolektivní nákup a spotřeby jsou základní rysy ekonomiky sdílení. Zároveň nabízejí spravedlivé rozdělení aktiv, které znamená přínos pro společnost jako celek. Například být členem nějakého klubu, kde platíte za to, co používáte, je vnímáno jako lepší a chytřejší, než když nesete náklady, plýtváte zdroji a plně nevyužíváte „kapacitu“ vlastnictví.

5. Země

Sdílená ekonomika dbá na ochranu planety Země a životního prostředí. Hodnoty by měly být tvořeny v souladu s obnovitelnými zdroji a nepoškozovat planetu.

6. Moc

Prostřednictvím ekonomiky sdílení se lidé mohou ekonomicky i sociálně osamostatnit. Moc je sdílená nebo distribuovaná, přičemž infrastruktura umožňuje lidem přístup k moci a rozhodování. Systémy, které umožňují a podporují spravedlivou odměnu a snižují nerovnost a chudobu, jako je Fairtrade, jsou podporovány a preferovány.

7. Sdílené právo

Mechanismus pro tvorbu legislativy a různé právní úpravy má být tvořen demokraticky, veřejně a otevřeně. Pravidla, zákony a normy jsou vytvářeny prostřednictvím demokratického systému, který umožňuje a podporuje širokou participaci lidí na všech úrovních.

8. Komunikace

Informace a znalosti jsou sdílené, otevřené a dostupné. Je to jeden ze „základních kamenů“ ekonomiky sdílení. Dobrá, otevřená komunikace je zásadní pro tok, účinnost a udržitelnost tohoto ekonomického systému.

9. Kultura

Všechny hodnoty sdílené ekonomiky jsou ku prospěchu jednotlivců i celku. Zdraví, štěstí, důvěra a udržitelnost jsou důležitými charakteristikami kultury sdílení.

10. Budoucnost

Celý systém ekonomiky sdílení má mít robustní a udržitelný charakter s dlouhodobou vizí do budoucnosti.