Faraon Achnaton: náboženský reformátor, který téměř dovedl Egypt do záhuby

Kresba faraona Achnatona

Kresba faraona Achnatona

Foto: CC BY 2.0: Jean-Pierre Dalbéra; Wikimedia

Existují hned tři důvody, proč faraon Achnaton patří mezi nejznámější panovníky starověkého Egypta. Jeho ženou byla slavná překrásná královna Nefertiti, neporušená hrobka jeho syna Tutanchamona zase dnešním vědcům poskytla unikátní pohled na egyptskou historii a kulturu. Sám vládce se do historie zapsal pokusem o revoluční náboženskou reformu, která otřásla celou zemí. Svého autora však přežila jen o několik desetiletí.

Oslabení říše

Achnatonovy reformy představovaly jeden z prvních projevů monoteistického náboženství na světě, což je podle historika Willa Duranta „úžasný pokrok od doby starých kmenových božstev“. Další odborníci však argumentují, že to byla právě bohatost panteonu Egypťanů a vysoká míra náboženské tolerance, která přispěla k úspěšnému rozvoji jedné z nejobdivuhodnějších říší historie.

Antonín Moťovič

Rodina unikla smrti na popravišti, převaděče uplatila cukrem. Pak přišla Osvětim

Náboženská reforma zasáhla všechny aspekty běžného života obyvatel. Chrámy tehdy nesloužily pouze jako střediska víry, ale také jako ekonomická a kulturní centra. Ztráta rozsáhlých pozemků tak výrazně oslabila egyptské hospodářství a konec náboženské svobody vyvolal mezi obyvateli vlnu nevole.

„Náboženské pronásledování bylo pro Egypťany něčím zcela novým. Byli zvyklí uctívat celou řadu božstev a často panteon obohacovali o nové. Kult boha Atona byl přitom pravým opakem. Výhradním náboženstvím úzce spjatým z královskou rodinou, s faraonem jako jediným prostředníkem mezi bohem a člověkem,“ vysvětlila v jedné ze svých knih historička Barbara Wattersonová.

Nezájem o politiku

K postupnému rozkladu společnosti a oslabení Egypta přispěl i Achnatonův nezájem o politické záležitosti spojený s odporem k válčení. Sám sebe označil za inkarnaci boha Atona, pro kterého jsou záležitosti státu něčím podřadným a přestal se starat prakticky o většinu svých povinností. Nesnažil se proto rozšiřovat egyptské území, ani nechránil kolonoie.

Požár chicagské Školy Panny Marie Královny andělů

Americká církevní škola se před 60 lety změnila v ohnivé peklo, zahynulo 92 dětí

Dokazují to i dochované dobové artefakty, které zachycují zprávy vládců egyptských kolonií, které faraon vesměs ignoroval. Bybloský král Rib-Hadda například opakovaně žádal o pomoc v boji proti Amoritům, jeho prosby však zůstaly nevyslyšeny a Byblos se stal součástí Chetitské říše. Kvůli Achnatonově nečinnosti ztratil Egypt i Babylon, Sýrii či na zlato bohatou Nubii a říše Mitanni se zcela rozpadla.

Reformu zavál písek

Krátce po přesunu královského dvora do Achetatonu panovník prohlásil, že město nikdy neopustí, a svůj slib beze zbytku dodržel. Achnaton zemřel během sedmnáctého roku vlády a jeho tělo bylo pohřbeno v hrobce na území města.

Faraon, který byl podle egyptologů s největší pravděpodobností zavražděn, po sobě zanechal šest dcer s královnou Nefertiti, neznámý počet dětí s dalšími ženami a oslabenou říši zmítanou nepokoji.

Prezident Emil Hácha při vánočním projevu do rozhlasu 22. prosince 1938

Tragická oběť Emila Háchy. Před 80 lety se stal prezidentem okleštěného státu

O událostech po Achnatonově smrti panují mezi odborníky spory. Na trůn po něm usedl zřejmě faraon Smenkhkare, o kterém se však nedochovaly prakticky žádné informace. Není jasné ani to, zda se jednalo o muže, či ženu. Někdy dokonce bývá spojován s osobou královny Nefertiti, která měla Egyptu vládnout pod svým pozdějším jménem Neferneferuaten.

Jasnější informace se objevují až s nástupem devítiletého faraona Tutanchamona. Chlapec, který byl s největší pravděpodobností synem Achnatona a jeho druhé manželky Kije, během své devítileté vlády opustil Achetaton a přestěhoval královský dvůr do Vesetu a ostatky svého otce nechal přesunout do hrobky v Údolí králů.

Již za vlády Tutanchamona začal proces návratu Egypta do starých kolejí. K likvidaci následků Achnatonovy reformy docházelo ještě dalších přibližně třicet let za vlády Aje II. a Haremheba. Definitivní tečku za neúspěšnou reformou učinili první faraoni 19. dynastie Ramesse I. a Seti I., kteří zničili poslední zbytky chrámů boha Atona. Poslední památkou na období Achnatonovy vlády tak zůstal opuštěný Achetaton, který na dlouhá staletí přikryly vrstvy písku.

Vladimír Bernát v dětství s rodiči

Vězněm v Německu i v SSSR. Příběh Vladimíra Bernáta, kterého semlely dějiny

◀ PŘEDCHOZÍ ČÁST
Část 2/2
DALŠÍ ČÁST ▶

Akční letáky