Jiří Vítek z poradenské firmy Deloitte prokázal smysl pro humor. Při snídani s redaktorem magazínu Dotyk v jedné z pražských kaváren si od svého šéfa Josefa Kotrby nechal na temeno hlavy postavit bílý kalíšek naplněný máslem. To aby vyhověl titulku článku „Zakázku na mýtného poradce asi získá firma Deloitte. Ta, co má máslo na hlavě". Jde o text publikovaný magazínem Dotyk na začátku srpna. Mezitím se předpověď o výsledku soutěže stala skutečností.

Jak sám Jiří Vítek – šéf týmu, který se ve firmě Deloitte zabývá fungováním mýtných systémů – uvádí, byl to právě on, kdo toto pondělí (10. října) nový poradenský kontrakt s ministerstvem dopravy podepsal.

Máme čistý štít

Pomyslný kruh se tím uzavírá. Po téměř dvou letech, co Dan Ťok, nominovaný hnutím ANO, usedl do křesla ministra dopravy s fanfarónskou představou, že zcela změní český mýtný systém údajně poznamenaný korupcí (tak o tom veřejně hovořil i šéf hnutí ANO Andrej Babiš), spojuje se dnes Ťok výhradně s těmi, kteří jsou s tímto mýtným systémem už deset let spojeni pupeční šňůrou.

S firmou Kapsch, dodavatelem a provozovatelem, a právě s firmou Deloitte, která už v onom kriminalizovaném počátku působila v roli projektového manažera a i v dalších letech se kolem mýta točila (viz Deloitte: 12 let s českým mýtem).

Jak dokládáme, opětovný návrat „Deloittů" na scénu se neodehrál bez řady pochybností, stejně jako před lety, kdy o mýtu rozhodovaly Grossova, Paroubkova a posléze i Topolánkova vláda.

To je ale právě to, co Jiřímu Vítkovi a jeho kolegům vadí – že jsou neustále spojováni s údajnými nezákonnými praktikami, k nimž před deseti lety mělo dojít, ale které nikdy nebyly prokázány. Paradoxní přitom je, že to bylo právě Ťokovo ministerstvo, které v únoru podalo kvůli mýtu z paroubkovsko-topolánkovské éry trestní oznámení.

Paradoxní přitom je, že to bylo právě Ťokovo ministerstvo, které v únoru podalo kvůli mýtu z paroubkovsko-topolánkovské éry trestní oznámení.

„Musím zdůraznit, že společnost Deloitte nebyla autorem zadávací dokumentace k onomu mýtnému tendru v roce 2005. Všechny technické, obchodní i právní podmínky zmíněného tendru byly zpracovány ještě předtím, než se naše firma stala projektovým manažerem. Zadávací řízení jsme zajišťovali pouze organizačně a administrativně. Při samotné výstavbě mýtného systému jsme hodnotili průběh, účastnili se kontrolních dnů, dohlíželi jsme posléze také například na transfer softwarových licencí, byla to normální projektová činnost. A nikdy jsme nedělali rozhodně nic, co by bylo za hranou zákona," už zcela vážně pro Dotyk Jiří Vítek odmítá, že by právě oni měli mít „máslo na hlavě".

Připouští přitom, že některé parametry tehdejší zadávací dokumentace nahrávaly mikrovlnné technologii (firmy Kapsch) a víceméně diskvalifikovaly konkurenční satelitní technologii. Zároveň odmítá, že by Deloitte měla cokoliv společného s často napadanými smluvními dodatky uzavřenými v době ministra Aleše Řebíčka a jeho svérázného náměstka Jiřího Hodače (oba za ODS), kteří původní kontrakt zásadním způsobem změnili.

Rolí projektového manažera při výběru provozovatele mýtného systému se před lety zabývala i parlamentní vyšetřovací komise (i Jiří Vítek před ní vypovídal). Ve své závěrečné zprávě se opakovaně pozastavila nad tím, že v roce 2005, při hodnocení nabídek firmy Kapsch a jejích tehdejších konkurentů (kteří ale nakonec byli všichni diskvalifikováni), hráli zástupci státu druhořadou roli. Hlavní slovo měli mít externí poradci ministerstva a také zmíněný projektový manažer. Nicméně žádné činy kriminální povahy ani poslanecká komise nevypátrala.

Nemáme tu konkurenci

To, že si firma Deloitte i přes mnohé pochybnosti dokázala udržet svůj poradenský byznys, lze vysvětlit jen dvojím způsobem. Buď je skutečně tak jedinečná a nemá v tomto směru v Česku konkurenci, nebo má v resortu dopravy nějakou neviditelnou protekci. Lze přitom najít stoupence obou teorií, dokonce padají i jména údajných přímluvců.

Jiří Vítek, který byl od počátku u toho, si je jist první variantou a poukazuje na to, že jako jediná firma v Česku mají specializovaný tým pro mýto a podíleli se i na mnohých zahraničních zakázkách – v Polsku, ve Slovinsku či Velké Británii. K tomu lze dodat, že firma kooperuje i s firmou CGI (někdejší Logica), kde její klíčový člověk pro mýto, Luboš Wedochovič, hrál podle informací Dotyku zase velmi významnou roli při zavádění mýta na Slovensku.

Firma Deloitte pracuje zatím s jasným zadáním – zpoplatnění silnic a dálnic zůstane takové, jaké je dnes. Co ale na to ČSSD a KDU-ČSL, které chtějí s pomocí mýta vytlačit kamiony z krajských silnic?Autor: Shutterstock

Musíme jít rakouskou cestou

Sám Jiří Vítek na druhou stranu vidí teď jedinou cestu, jak neustálou politizaci a kriminalizaci českého mýtného systému zastavit – a to převzetí celého systému státem. Aby výsledný model byl podobný tomu, jaký je v sousedním Rakousku. Tam systém ve své režii provozuje státní společnost Asfinag (obdoba našeho Ředitelství silnic a dálnic) a firma Kapsch je v roli „pouhého" technologického dodavatele.

Českou situaci lze přirovnat k tomu, kdy je někdo sice vlastníkem automobilu, ovšem musí si najímat řidiče.

Českou situaci lze přirovnat k tomu, kdy je někdo sice vlastníkem automobilu, ovšem musí si najímat řidiče, protože se vůz ani po deseti letech nenaučil řídit. A to je i podle Vítka obrovský problém, který by stát ve vlastním zájmu měl napravit. Vybudovat si odborný tým.

„Z mého pohledu by se ten systém měl co nejrychleji plně přesouvat do státních rukou, aby se stát o něj začal starat jako o svůj. Jen to může podle mě ukončit tu dlouholetou a až neuvěřitelnou politizaci, kterou třeba v Rakousku nebo Německu dnes rozhodně neuvidíte," říká Jiří Vítek.

Jedničky možná, trojky určitě ne

Tvrdí také, že v minulých letech s kolegy varovali české politiky, jaký problém hrozí, když nebude včas vybrán nový provozovatel mýtného systému.

„Někdy kolem roku 2011 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali, že je třeba řešit, co bude s mýtným projektem po roce 2016, a také hovořili o tom, jaké varianty se nabízejí. Až teprve v době, kdy se stal ministrem Antonín Prachař, se tím ale začal někdo vážně zabývat," podotýká Vítek k situaci, která nakonec vyvrcholila, když Ťokovo ministerstvo bez jakékoliv soutěže poslední prázdninový víkend prodloužilo firmě Kapsch kontrakt o další tři roky.

Někdy kolem roku 2011 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali, že je třeba řešit, co bude s mýtným projektem po roce 2016.

Osobně si teď Vítek myslí, že je třeba hlavně vést diskusi ohledně koncepce zpoplatnění (případné rozšíření mýta na silnice nižších tříd a možné změny tarifů).

„Je to věc další odborné debaty. Myslím ale, že má smysl vést diskusi o zpoplatnění ještě některých úseků na silnicích I. třídy, ale rozhodně ne třeba silnic III. třídy," naznačuje Vítek, jaká doporučení bude v tomto směru dávat i ministru dopravy. Říká to za situace, kdy vládní sociální demokraté a lidovci, tlačeni spolustraníky z regionů, by silnice nižších tříd zpoplatňovat spíše chtěli, Babišovo hnutí ANO nikoliv.

Výsledky krajských voleb mohou přinést nějaký posun, ale faktem je, že případné změny zpoplatňování mohou výrazně ovlivnit i rychlost výběru nového mýtného provozovatele, který by měl od roku 2020 vystřídat Kapsch. A právě to je práce pro Deloitte a poradenský tým vedený Jiřím Vítkem. Optimistické odhady hovoří o tom, že by nový velký tendr na mýto měl odstartovat v polovině příštího roku.

Až přijde mýtný kolaps...

Sám Vítek připouští, že obrovský průšvih by nastal, pokud by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v příštích měsících ministerstvu dopravy zakázal využívat služeb firmy Kapsch, jak jej žádá rozzlobená konkurenční firma Skytoll. Většina odborníků se dnes shoduje, že neexistuje možnost, aby ÚOHS plnění smlouvy nezakázal. Otázkou je pouze kdy.

Pokud by „mýtný kolaps" na dálnicích skutečně nastal, ani poradci z firmy Deloitte pro něj zřejmě nemají žádné řešení. Jiří Vítek totiž v tomto případě krčí rameny.

Deloitte: 12 let s českým mýtem

Rok 2004

Už v roce 2004, ještě než v Česku začal oficiální tendr na provozovatele mýtného systému, firma Deloitte ministerstvu dopravy poskytla své služby týkající se mýtné problematiky. Zpracovala pro resort studii „Metody financování systému a ekonomické modely systému výkonového zpoplatnění".

2005 až 2009

V roce 2005 se Deloitte v konsorciu s firmou Bovis Lend Lease zúčastnila soutěže na projektového manažera, jenž měl ministerstvu dopravy pomoci s realizací mýtného projektu. Zakázku získala i proto, že se do soutěže nakonec nikdo další nepřihlásil. Okolnostmi tohoto výběru se později také zabývala parlamentní vyšetřovací komise (která si ale posvítila hlavně na výběr firmy Kapsch ve velkém mýtném tendru), přičemž nezjistila, že by ze strany ministerstva došlo k nějakému protežování. Firma Deloitte nakonec působila jako projektový manažer až do začátku roku 2009, kdy bylo zprovozňování mýtného systému a odstraňování jeho vad definitivně ukončeno.

2011 až 2012

V letech 2011 a 2012, za ministrů dopravy Víta Bárty a Pavla Dobeše, firma Deloitte zpracovala pro resort dvě studie. Z dostupných informací vyplývá, že první zkoumala, zda se vyplatí zavést mýto na všech silnicích první třídy a vybraných dvojkách, jak usilovali někteří hejtmani. Druhá posuzovala legislativní podmínky, vhodný postup a časový harmonogram vypsání otevřeného výběrového řízení. Firma měla participovat i na studii, která se zabývala otázkou zavedení takzvaného hybridního mýtného systému.

Rok 2014

V období, kdy byl ministrem dopravy Antonín Prachař (nominován hnutím ANO), byl vypsán nový tendr na projektového manažera, jenž měl státu poradit, co s mýtem po roce 2016, kdy vyprší desetiletá smlouva s Kapschem. I tohoto výběrového řízení se Deloitte zúčastnila, byť jen jako subdodavatel firmy CGI IT (bývalá Logica).
Celá soutěž, v níž šlo o poradenské práce za zhruba 100 milionů korun, byla ale v prosinci 2014 zrušena tehdy nově příchozím ministrem Danem Ťokem (též za ANO). Prý žádný poradce třeba není. A to vše za situace, kdy někteří účastníci zmíněné soutěže byli už vyloučeni (Cetag, KPMG).
CGI, spojená s firmou Deloitte, dala sice nejdražší nabídku, ale ministerstvem byla neoficiálně hodnocena jako nejlepší, přičemž veřejně byla nejvíce favorizována firma Arthur D. Little. K onomu zrušení tendru, k němuž fakticky došlo až s několikaměsíčním zpožděním, je třeba dodat, že při něm došlo ke správnímu deliktu kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (nezveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek). Ministerstvo dopravy později za to dostalo od ÚOHS symbolickou pokutu 10 tisíc korun. Mezitím se ale udály jiné skutečnosti...

Rok 2015

Dan Ťok se pokoušel s mýtem pohnout několik měsíců sám, se svým ministerským týmem, ale zcela pohořel. Loni v říjnu překvapil všechny, když jeho úřad bez jakékoliv soutěže (v rámci JŘBU) uzavřel s firmou Deloitte rámcový poradenský kontrakt na mýto za 52 milionů korun (mezní objem kontraktu, nakonec bylo firmě Deloitte údajně zaplaceno jen kolem osmi milionů).

Brněnský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale letos (v lednu prvoinstančně, v dubnu druhoinstančně) rozhodl o tom, že smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem a je neplatná od samého počátku. A to kvůli nezákonnému použití institutu časové tísně. Ťokovo ministerstvo za to dostalo pokutu 250 tisíc korun. Resort přitom nikdy pregnantně nedoložil, proč si musel vybrat právě firmu Deloitte, jaké okolnosti jej k tomu vedly.

Rok 2016 (jaro)

Přestože šéf ÚOHS Petr Rafaj vydal v dubnu pravomocné rozhodnutí o zákazu plnění loňské poradenské smlouvy, kooperace firmy Deloitte s ministerstvem dopravy podle všeho pokračovala dál. A to společně s firmou CGI (bývalá Logica). Některé zdroje magazínu Dotyk hovoří o tom, že právě tyto dvě firmy se také významnou měrou podílely na přípravě nového zadání pro firmu Kapsch, přiklepnutého ministerstvem (opět v režimu JŘBU) poslední prázdninový víkend.

Lidé z firmy Deloitte ovšem tvrdí, že po dubnovém vynesení Rafajova pravomocného verdiktu na původním zadání přestali okamžitě pracovat. S firmou CGI sice údajně pro ministerstvo dopravy dělali některé poradenské práce, ale mělo jít o zakázky malého rozsahu, z nichž jedna se zabývala možným rozšířením zpoplatněných komunikací a druhá tzv. evropským mýtem (EETS).

Rok 2016 (léto a podzim)

Letos o prázdninách se nakonec uskutečnil i úplně nový tendr na projektového manažera. Zúčastnilo se jej pět firem, přičemž firma BDO IT byla kvůli formálnímu pochybení vyloučena. Cenově nejvýhodnější nabídku dala firma KPMG, ale v „soutěži krásy", v níž měly zúčastněné firmy identifikovat rizika mýtného projektu, zcela propadla. Až nápadně jasně v tomto směru u hodnotící komise dominovala firma Deloitte (její cena 30,4 milionu korun byla druhá nejlevnější). V celkovém hodnocení s velkou převahou zvítězila.
Na průběh soutěže si stěžovala firma Cetag, ale ministerstvo jejím námitkám nevyhovělo. Subjektivní hodnocení jednotlivých členů komise, z nichž některé lze označit za laiky, je v zásadě nepřezkoumatelné. U brněnského ÚOHS si už ani nikdo nestěžoval, což rozhodlo o tom, že ministerstvo už mohlo kontrakt s firmou Deloitte v klidu podepsat. To se stalo v minulých dnech.