Pokud by ÚOHS Skytollu vyhověl, na českých dálnicích by se zde dne na den přestalo mýto vybírat a kamiony – české i zahraniční – by dálniční síť mohly využívat zcela zdarma. Stát by pak každý den přišel o 25 až 30 milionů korun.

Mnohamiliardovou veřejnou zakázku na zajištění provozu mýtného systému po roce 2016 ministerstvo dopravy na konci srpna zadalo firmě Kapsch bez jakékoliv soutěže. A to v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). To se uskutečnilo zcela nestandardně během několika málo hodin poslední srpnový víkend, kdy se ve velmi krátkém sledu uskutečnilo několik zákonem požadovaných formálních úkonů. Podle zákulisních informací byl přitom celý postup předem připraven a předjednán.

Příslušné smluvní dodatky, jimiž se prodlužuje původní (už deset let starý) kontrakt s firmou Kapsch až o další tři roky, podepsal v neděli 28. srpna Ťokův náměstek Jakub Kopřiva.

Skytoll ve svém návrhu odeslaném na ÚOHS napadá hned několik údajných nezákonností.

Z důvěryhodných informací, kterými magazín Dotyk disponuje, vyplývá, že Skytoll ve svém návrhu odeslaném na ÚOHS napadá hned několik údajných nezákonností, kterých se ministerstvo řízené Danem Ťokem (ANO) mělo v minulých týdnech a měsících při výběru nového provozovatele mýtného systému dopustit (viz Co všechno Skytoll napadá a tvrdí).

Okamžitý zákaz nebo půlroční odklad

Skytoll po brněnském úřadu žádá, aby zadavateli uložil zákaz plnění smlouvy. Zákaz by podle představ Skytollu měl začít platit okamžitě, tedy ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí ÚOHS.

Pokud by ale ÚOHS výše zmíněným způsobem nerozhodl, Skytoll ve svém podání ještě alternativně navrhuje, aby úřad zákaz plnění smlouvy uložil, ovšem účinnost (vykonavatelnost) tohoto zákazu na dobu nezbytně nutnou odložil. A to tak, aby se mohlo uskutečnit nové (řádné) zadávací řízení. Podle navrhovatele na to musí Ťokovu ministerstvu stačit nejvýše šest měsíců.

Neškodní Starostové a vyšší kalibr Skytollu

Magazín Dotyk celou záležitost konzultoval s několika odborníky. Ti vesměs podání ze strany Skytollu přikládají zásadní význam, který spor o mýtnou zakázku posouvá na vyšší úroveň.

Je třeba připomenout, že už na začátku září napadlo uzavřený kontrakt politické hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Následně se pak ÚOHS začal novými smluvními dodatky zabývat z moci úřední, v rámci správního řízení, přičemž předmětem tohoto řízení má být zejména posouzení, zda byly splněny zákonné podmínky pro využití jednacího řízení bez uveřejnění.

Správní řízení iniciované Starosty může vést maximálně k tomu, že bude konstatováno hrubé porušení zákona a zadavateli vyměřena mnohamilionová pokuta.

Oslovení odborníci ale soudí, že správní řízení iniciované Starosty může vést maximálně k tomu, že bude konstatováno hrubé porušení zákona a zadavateli vyměřena mnohamilionová pokuta, nikoliv ale k tomu, že bylo zakázáno plnění smlouvy a mýto se tak skutečně přestalo vybírat.

I Starostové sice žádají zákaz plnění smlouvy (uvádějí to na svém webu), ale v jejich případě je taková žádost považována za bezpředmětnou.

O miliardu levněji

Podání Skytollu je přikládána daleko větší právní síla (viz Dva rozdílné procesy). Firma má šanci prokázat, že jí byla způsobena podstatná újma. Jde totiž o podnikatelský subjekt, který se o zakázku neúspěšně ucházel, přičemž ale na jeho písemné nabídky nikdo z Ťokova ministerstva ani nereagoval.

Dva rozdílné procesy

Pokud si někdo stěžuje na průběh zadávacího řízení k antimonopolnímu úřadu, je klíčové vědět, kdo je oním stěžovatelem:
Návrh na zákaz plnění smlouvy může podat jen ten, komu byla způsobena či hrozí újma (konkurenční dodavatel jako Skytoll). Podáním návrhu je správní řízení zahájeno automaticky a ve věci musí ÚOHS rozhodnout. Úřad může zneplatnit smlouvu a zakázat její plnění. Za návrh se skládá kauce 200 tisíc korun.
Podnět k prošetření zakázky mohou dát všichni ostatní, i kdokoliv „z ulice". V případě mýta jde o případ Starostů a nezávislých. Tento podnět však může skončit maximálně pokutou pro dodavatele (pokud ÚOHS shledá důvod pro zahájení správního řízení z moci úřední). Za podání podnětu se neplatí.

Skytoll přitom ve svém podání pro ÚOHS, s nímž se magazín Dotyk neoficiální cestou seznámil, tvrdí, že by ministerské zadání dokázal splnit minimálně o miliardu korun levněji (cena zakázky pro Kapsch je při maximálním plnění vyčíslena na zhruba 5,3 miliardy korun).

„Návrh firmy Skytol, která se o zakázku přímo ucházel, má určitě podstatně větší význam, jen ona může dosáhnout zákazu plnění," je si vědom kvalitativního rozdílu i jeden z expertů, který se na dojednávání kontraktu s firmou Kapsch osobně podílel.

Panovaly obavy, že na ministerstvo okamžitě po podpisu dodatků vlítne policie.

Sám byl přitom překvapen, jak poměrně hladce zatím nová zakázka na veřejnosti prošla. „Po pravdě řečeno, panovaly obavy, že na ministerstvo okamžitě po podpisu dodatků vlítne policie," nezakrývá tento expert rizika celé operace.

Jak ale také dodává, ministerstvo prý už nemělo na vybranou jak celou věc řešit, když starý kontrakt s firmou Kapsch skončí posledního prosince a ze strany Skytollu hrozily několikaměsíční obstrukce.

Politika, velcí kluci a Brusel

Celý spor o mnohamiliardovou zakázku na mýto má i politický rozměr, kdy proti sobě stojí Babišovo hnutí ANO a Sobotkova ČSSD. Zatímco ANO svým jednáním nahrává rakouské rodinné firmě Kapsch, ČSSD zase spíše Skytollu.

Jistý význam má v tomto směru i fakt, že v čele ÚOHS stojí bývalý poslanec za ČSSD Petr Rafaj, s nímž ministr dopravy Dan Ťok už od loňska poměrně otevřeně válčí (Ťok dokonce označuje Rafaje, který souběžně řeší i spornou zakázku na mýtného poradce, za podjatého). Důležité v celé věci bude nyní i to, jak rychle dokáže Rafaj rozhodnout. Běžně to bývá i několik měsíců.

Připomeňme také, že podání do Brna poslala česká firma Skytoll CZ, která je dnes už samostatnou podnikatelskou entitou, byť je nadále personálně provázanou se slovenským Skytollem.

Český Skytoll je nyní stoprocentně ovládán firmou J&T IB and Capital Markets, která je zase vlastněná J&T Bankou. Za touto bankou a celou finanční skupinou J&T přitom stojí slovenští miliardáři Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč a nově i čínská CEFC.

Spřízněný slovenský Skytoll, který chtěl s tím českým působit na českých dálnicích v konsorciu, dnes zase přes řetězec firem ovládá liberecký podnikatel Petr Syrovátko, člověk stojící za známou stavební firmou Syner a také blízký přítel nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

I z toho je zřejmé, že v pozadí mýtného tendru jsou i zájmy „velkých kluků", jak se této kategorii podnikatelů přezdívá.

I z toho je zřejmé, že v pozadí mýtného tendru jsou i zájmy „velkých kluků", jak se této kategorii podnikatelů přezdívá.
Zdroje magazínu Dotyk přitom hovoří o tom, že Skytoll je připraven kvůli „neférovému" přístupu českého státu celou věc řešit i na půdě Evropské unie. A v této věci už začal podnikat „jisté" právní kroky. Vyloučena rozhodně není ani možnost, že se kontroverzní zakázkou začnou zabývat i civilní soudy a ve vzduchu nepochybně „létá" i možnost trestního řízení.

„Jsme přesvědčeni, že při tomto výběrovém řízení a následném uzavření smlouvy byl opakovaně porušen či účelově ohýbán zákon. Proto předpokládáme, že kromě ÚOHS se uvedeným nezákonným praktikám budou věnovat i orgány činné v trestním řízení," uvádí v aktuální tiskové zprávě předseda představenstva Skytollu Matej Okáli.

Sám ministerský náměstek Jakub Kopřiva, hrající v celém případu roli „bílého koně" ministra Ťoka, byl údajně s tímto rizikem dopředu srozuměn a je připraven mu čelit.

Co všechno Skytoll napadá a tvrdí

1) Nejsou splněny zákonné důvody pro využití JŘBU

- Existuje totiž minimálně jeden další dodavatel.
- Znalecké posudky, o které se ministerstvo opírá, byly vyhotoveny na základě účelově a tendenčně položených otázek.
- Zadavatel si své problémy, jimiž zdůvodňuje JŘBU, způsobil sám.
- Zadavatel nedosáhl finanční úspory, výsledné řešení je nákladnější než by mohlo být.
- Skytoll je technicky plně připraven firmu Kapsch nahradit.

2) Zadavatel porušil zákaz uzavření smlouvy během tzv. blokační lhůty

- Blokační lhůtu Skytoll odvozuje od svých námitek, které v měsíci srpnu každý pracovní den „preventivně" zasílal do ministerské datové schránky.

- Blokační lhůta je navíc obecně vyhrazena i pro podání námitek po rozhodnutí o výběru, byť byl výběr učiněn v rámci JŘBU s jediným účastníkem.

3) Zadavatel hrubě porušil pravidla JŘBU, když jednal pouze s Kapschem
- Přitom JŘBU nezahájil zákonným způsobem (zasláním písemné výzvy).
- K zahájení JŘBU neměl souhlas vlády.
- Uvedl v omyl ÚOHS, když v srpnu tvrdil, že JŘBU neprobíhá, ačkoliv už fakticky probíhalo.
- Hrubě porušil hospodářskou soutěž, když ignoroval nabídku o cca 1 miliardu korun levnější.
- Účelově (a pravděpodobně v rozporu s interními předpisy) zakázku zadal o víkendu, aby omezil procesní práva firmy Skytoll.

(zpracoval magazín Dotyk)