Hospice se obávají, že VZP přestane podporovat „domácí umírání“

Foto: umirani.cz

V pilotním projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny, jenž řeší péči o lidi, kteří umírají v domácím prostředí, jsou prý „vážné trhliny". 

Všeobecná zdravotní pojišťovna dává od loňska peníze na domácí hospicovou péči. Jako jediná z českých pojišťoven. Poprvé v polistopadovém období jsou tak ve své činnosti finančně podporovány mobilní týmy lékařů a sester, které se starají o nevyléčitelně nemocné v posledních dnech a týdnech jejich života, a to v jejich přirozeném domácím prostředí. Teď ale v hospicovém hnutí panuje obava, že VZP z pilotního projektu vycouvá.

„V pilotním projektu jsou vážné trhliny. Bohužel autoři před spuštěním projekt nekonzultovali se zkušenými poskytovateli hospicové péče, sdruženými v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče. I když výsledky známy nejsou, je už dnes jasné, že takto nastavená domácí hospicová péče by byla dražší než lůžková, a to nebude pro ,dobré hospodáře', tedy zdravotní pojišťovny, akceptovatelná," uvedla pro týdeník Dotyk Marie Svatošová, zakladatelka českého hospicového hnutí.

České domácí hospice doprovodí ve finální fázi života ročně 1600 lidí, pouhou setinu z celkově zemřelých.

Původně měl pilotní projekt VZP skončit na konci roku 2015, nakonec bylo rozhodnuto o jeho prodloužení. Pojišťovna do něj vložila 15 milionů korun a letos v lednu deklarovala, že je připravena částku i navýšit, aby mohl testovací provoz probíhat ještě celý letošní rok a mohlo se do něj případně zapojit i více klientů (původně byl určen jen pro 350 až 400 lidí).

Už v polovině letošního roku měla VZP vypracovat hodnotící analýzu, jak se vše osvědčilo a případně rozhodnout, zda bude v podpoře domácích hospiců pokračovat i příští rok. „Nakonec byl tento termín z technických důvodů posunut na konec září," uvedl na dotaz týdeníku Dotyk mluvčí VZP Oldřich Tichý.

České domácí hospice doprovodí ve finální fázi života ročně 1600 lidí, pouhou setinu z celkově zemřelých. V zahraničí je to daleko více. Podle nedávno vydané publikace Centra paliativní péče například v sousedním Německu v roce 2013 zemřelo 8,3 % lidí v péči specializovaných mobilních paliativních týmů. V Rakousku to bylo ve stejném roce dokonce 11 %. V obou sousedních zemích je tato péče stabilně hrazena ze zdravotního pojištění.

U nás jsou domácí hospice, pokrývající svou činností zatím pouze asi třetinu českých a moravských okresů, odkázány víceméně jen na soukromé dary, granty a nenárokové dotace. Podle průzkumů přitom 80 % Čechů touží zemřít doma.

Více o hospicové péči v Česku se dočtete v článku Zemřít doma? Pro většinu Čechů nesplnitelné přání.