„Rozhodně nemáme v plánu omezit využití českého dřeva. Přestože Česká republika není stěžejní zemí pro zajištění zdrojů dřeva, je důležitým dodavatelem," ujišťuje Mikhail Tarasov, manažer lesnictví ve švédské společnosti Ikea. Ta si současně stojí za svým cílem používat do roku 2020 veškeré dřevo z „udržitelnějších" zdrojů. To znamená s certifikátem FSC nebo recyklované dřevo.

Plán mít do roku 2017 polovinu dřeva pro své výrobky z těchto zdrojů, splnila Ikea s předstihem. „Ve finančním roce 2016, to znamená od loňského září do letošního srpna, pocházelo 61 procent z udržitelnějších zdrojů," vyčíslil Tarasov. Jak doplnil, v uvedeném období použil švédský řetězec ve svých výrobcích více než 9 milionů kubíků dřeva s certifikací FSC. Ještě před třemi lety to byla zhruba třetina.

Certifikát PEFC, vůči kterému má Ikea výhrady, je rozšířený na 70 procentech z celé zdejší výměry lesů.

Potíž je v tom, že systém FSC je v českých lesích spíše vzácností. Uplatňuje se pouze na necelých 50 tisících hektarů, což jsou asi dvě procenta z celkové lesní plochy. Naopak certifikát PEFC, vůči kterému má Ikea výhrady, je rozšířený na 70 procentech z celé zdejší výměry lesů.

V dlouhodobém sporu o dvě špatně zapamatovatelné zkratky – FSC a PEFC – nejde o hrátky s písmenky, ale o peníze. Přidělování certifikátů coby záruky trvale udržitelného hospodaření v lesích je dobrý byznys pro organizace, které toto nálepkování zaštiťují a inkasují za to vstupní a každoroční poplatky. Je přirozené, že bojují o další klienty.

Rivalové v certifikaci

  • Systém FSC (Forest Stewardship Council) je starší, vznikl před čtvrt stoletím v Americe na ochranu proti drancování deštných pralesů. Značka FSC se poté stala symbolem pro šetrné zacházení s lesy.
  • Systém PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) se zrodil jako protiváha FSC na konci 90. let v Evropě. U jeho vzniku stála spolu s Německem, Rakouskem a dalšími zeměmi i Česká republika.

Pro světovou dvojku, kterou je systém FSC, je příklon společnosti Ikea k „zelenějšímu" certifikátu FSC skvělá přihrávka. Měla by přivést nové zájemce o toto logo. Majitelé a správci českých lesů se ale dalšímu osvědčení brání. Hájí značku PEFC, kterou povětšinou používají. Připomínají také, že zdejší lesnický zákon, jehož základním principem je trvale udržitelné hospodaření, patří k nejpřísnějším na světě.

O certifikaci FSC rozhodně neuvažuje státní podnik Lesy České republiky. „Její kritéria jsou nevyvážená. Soustředí se převážně na vliv lesního hospodaření na životní prostředí. Naopak zcela opomíjí zajištění trvalé udržitelnosti, tedy ochranu lesa či dodržování celkové výše těžeb," argumentuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Jak doplňuje, důvodem je i ekonomická zátěž a výrazný nárůst administrativy spojený s další certifikací.

Tvrdí, že kromě společnosti Ikea se podnik Lesy ČR s požadavkem na výhradní uplatnění dříví s certifikátem FSC nesetkal. „V případě České republiky má tato certifikace povahu exportní pobídky. Největší zájem o ni je z nejvyspělejších západních zemí, zejména z Velké Británie, Skandinávie, Švýcarska a Beneluxu," dodává.

Podvolit se nehodlá ani další státní podnik, Vojenské lesy a statky. „Vojenské lesy jsou certifikovány systémem PEFC od roku 2002. Dvojí certifikaci nepovažujeme za nutnou," říká jejich mluvčí Jan Sotona. Tvrdí, že jiní obchodní partneři na ně podobně jako Ikea nenaléhají. „Vědí, že dříví z vojenských lesů je kvalitní a nepochází z kontroverzních zdrojů," dodává Sotona.

Další certifikaci se brání i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které částečně obchoduje dřevo svých členů. „Rovněž firma Wood Paper, která dodává surovinu pro papírnu ve Štětí, po nás chtěla, abychom některé majetky certifikovali FSC. Zatím odoláváme," říká předseda sdružení František Kučera.

Místo českého dřeva polské?

Nová obchodní politika Ikea se dotkne kupříkladu Dřevozpracujícího družstva Lukavec, které švédskému řetězci dodává nábytkové dílce. „Nějak se musíme zařídit. Buď se budou české lesy certifikovat, jak požaduje Ikea, nebo se bude muset hledat surovina v zahraničí," říká šéf družstva Pavel Kříž. Nabízí se dovoz dříví z Polska, kde má požadované osvědčení téměř 7 milionů hektarů lesů. Nebo ze Slovenska s trojnásobně větší výměrou lesů v režimu FSC oproti Česku.

Mít dva certifikáty považuje za zbytečné rovněž předseda Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Petr Jelínek. „Pro většinu našich členů, kteří zpracovávají dřevo, je dostačující systém PEFC," ujišťuje Jelínek, který je ředitelem Babišovy lesnické firmy Uniles. Jak dodává, 95 procent jejich odběratelů se spokojí s tímto nejběžnějším certifikátem.

„Je to byznys maskovaný ekologií," kritizuje certifikaci FSC předseda Společenstva dřevozpracujících podniků Petr Pražan. Sám zasedá v radě konkurenčního systému PEFC a logicky ho hájí. „Máme největší světovou certifikaci a jde o to hromadně nepodlehnout tlaku na další certifikáty. Mí zákazníci FSC také chtějí, ale nenechám se vydírat," říká majitel poličského Dřevozávodu Pražan.

Neústupná Ikea

Za to, aby Ikea nadále uznávala i v tuzemsku nejrozšířenější systém PEFC, orodovali jeho zastánci z řad českých lesníků u nejvyššího šéfa této nadnárodní firmy Petera Agnefjälla. Apel šéfa státních Lesů ČR Daniela Szóráda, Vojenských lesů a statků Josefa Vojáčka a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Františka Kučery ale nepomohl. Ikea je neústupná.

„PEFC nevyhovuje našim požadavkům na udržitelnější zdroje dřeva. Snažíme se ale s dodavateli vést dialog, aby více českých lesů bylo certifikováno FSC. A abychom našich požadavků dosáhli i u PEFC," potvrzuje postoj firmy Ikea Tarasov.

Připomíná, že Ikea vyzvala certifikační organizaci PEFC k větší transparentnosti v poskytování informací. „Dokonce jsme nabídli, že budeme financovat vyhodnocení případných mezer mezi požadavky obou systémů na lesní hospodářství ve vybrané zemi či zemích. Dodnes jsme však od PEFC nezaznamenali žádné signály, že by chtěli svůj přístup změnit," postěžoval si Tarasov.

Kroky společnosti Ikea oceňuje Hnutí Duha. „Ostatním jde příkladem a bude to pro ni tržní výhoda," předpokládá lesnický expert Duhy Jaromír Bláha. „Lidí, kteří se jako spotřebitelé snaží chovat odpovědně, je čím dál více. Je to nadějná cesta, jak postupně přimějí k pozitivním změnám dodavatele," věří.

Považoval by za dvojnásobnou škodu – ekonomickou i ekologickou –, pokud státní lesy a další tuzemští dodavatelé nebudou na strategii švédského řetězce reagovat. „Jednak přijdou o velkého odběratele. Dovážet dřevo z větší dálky navíc není ekologické," poznamenává Bláha.

Pravidla FSC bere jako záruku, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. „Vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu dřevin, omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení. Požadují také ponechat takzvané referenční plochy na 5 procentech lesa, kde se netěží dřevo," vyjmenovává ekolog důležité zásady.

Evropské státy, kde státní lesy – zčásti nebo všechny – mají certifikaci FSC

Slovensko, Německo, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Estonsko, Litva, Rusko, Polsko, Ukrajina, Chorvatsko
Zdroj: Hnutí Duha

Systém PEFC podle něj naopak nezaručuje ochranu lesní půdy před degradací, k níž dochází na holosečích. Ani že z ekosystému se těžbou dřeva neodčerpá více živin, než se do něj vrací. „Není také jasně dané potřebné množství stromů, ponechaných na dožití a zetlení," doplňuje Bláha.

Tvrdí přitom, že v Česku je dost lesů, kde se hospodaří tak, že s drobnými úpravami by dosáhly na „zelenější" certifikát FSC. „Zarputilé odmítání Lesů ČR nechat část veřejných lesů certifikovat systémem, který veřejnosti zaručí ekologickou kvalitu hospodaření, je iracionální," kritizuje Bláha.

Miliony za osvědčení

Státní lesy naopak považují ekologické požadavky systému FSC za přemrštěné. „Přinesly by ekonomickou újmu vlastníků lesů ve výši mnoha desítek milionů korun," reaguje mluvčí Lesů ČR Juklová. Dvojí certifikace by se lesníkům také prodražila.

V případě vojenských lesů by to bylo o zhruba milion korun v prvním roce, v dalších pak o téměř 380 tisíc. Teď platí za certifikaci PEFC, a její udržení je ročně 2 koruny na hektar. „Při naší výměře je to celkem čtvrt milionu za rok. Zavedení systému FSC by vyšlo na 8 korun na hektar, to znamená kolem 1 milionu celkem. Udržování v dalších letech je podle odhadu 3 koruny na hektar," vypočítává za Vojenské lesy a statky mluvčí Sotona.

Státní lesy vydávají ročně za certifikaci PEFC zhruba 3,3 milionu korun. Poplatek na hektar vychází stejně jako u vojenských lesů na 2 koruny. Kolik by Lesy ČR zaplatily za certifikaci u konkurenčního FSC? „Bez členských příspěvků a poplatků za užívání loga by to bylo minimálně 4,5 až 45 milionů korun," uvádí Jouklová. Široký rozptyl vysvětluje tím, že nákladovost systému FSC není zcela průhledná a údaje z jednotlivých zemí se výrazně liší.

Spor o certifikaci se vyhrocuje, aktéři na obou stranách jsou neústupní. O vítězi budou muset rozhodnout zákazníci. Je na nich, podle jakého loga budou nábytek a dřevěné hračky nakupovat.