Do konce září odepište nedobytné nedoplatky nad 1 milion korun, do konce listopadu pak v rozmezí 200 tisíc až milion korun. Do konce srpna příštího roku pokračujte odpisem nedoplatků nad 200 korun. Tento příkaz Generálního finančního ředitelství, rozeslaný všem finančním úřadům, má magazín Dotyk k dispozici. Jaký je cíl?

Ministerstvo financí se bude moci chlubit úspěchy při snižování nedoplatků. A veřejnosti vyprávět, jak se daří potírat šedou ekonomiku a vybírat více daní než dříve. Shora nařízená účetní operace opticky vylepší bilanci daňových nedoplatků. Žádný hmatatelný přínos pro státní kasu však nemá. Na nezasvěcené voliče ale může šikovně předložená statistika zapůsobit. Shora nařízená účetní operace opticky vylepší bilanci daňových nedoplatků.

Na velkorysé a masivní odepisování daňových nedoplatků se finanční správa vrhla po Babišově příchodu na ministerstvo. Zatímco v roce 2013 se odepsalo necelých 25 miliard, po příchodu politika, který stát řídí jako firmu, to byl skoro trojnásobek.

Autor: Dotyk

Kolik desítek miliard by mělo být odepsáno v letošním roce? „Tento objem nelze dopředu predikovat," odpověděla na dotaz Dotyku mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. „K odpisu nedoplatku může dojít jen za zákonem stanovených podmínek. Jejich naplnění prověřují správci daně v průběhu celého roku," poznamenala.

Finanční správa si takto kosmeticky vylepšuje výsledek své činnosti i v době, kdy berních úředníků viditelně přibývá. K tomu jim politici v zákonech přidávají další pravomoci.

Prozření Andreje Babiše

Andrej Babiš coby novopečený šéf financí nejprve kritizoval své předchůdce za velký objem nedoplatků. Tvrdil, že se dají vymoci lepším vymáháním. Brzy však zjistil, že mnohdy jde jen o virtuální nedobytné miliardy. Finanční správa je předtím neodepisovala kvůli obavám, co tomu řekne Nejvyšší kontrolní úřad. Až za Babiše se umazávání starých nedoplatků rozjelo na plné obrátky.

Nyní centrála berňákům jasně nadiktovala, jak mají masově odepisovat nedoplatky k loňskému 31. prosinci, rozdělené podle výše do tří skupin. Pracovníci finančních úřadů musí otrocky projít složku po složce a splnit za každou cenu zadání nadřízených z pražského ředitelství. Co kdyby na ně časem přišel Nejvyšší kontrolní úřad. I když – zatím poslední kontrola v této věci proběhla naposledy před třemi roky.

Objem celkových daňových nedoplatků nastřádaných od 90. let, které byly odepsány pro nedobytnost, dosáhl ke konci minulého roku 165 miliard korun, uvádí finanční správa v informaci o své činnosti za rok 2015. Zatímco vloni finančáci odepsali bezmála 57 miliard korun, současně opětovně aktivovali odepsané pohledávky za 41 miliard.

Účetní operace opticky vylepšuje bilanci daňových nedoplatků.

Podle daňového řádu nelze nedoplatek vymáhat po šesti letech. Díky různým výjimkám v daňovém řádu se ovšem tato lhůta může prodloužit až na 20 i 30 let. „Odpisem dochází ke zreálnění stavu objemu evidovaných nedoplatků," uvedla již dříve pro Dotyk mluvčí finančního ředitelství Petlachová.

Odepsané nedoplatky jsou přitom nadále vymahatelné. Úředníci v tom ale nejsou příliš úspěšní. Práci jim komplikují především účelově založené firmy či firmy bez reálného sídla. Problémem je také vysoká míra zadluženosti fyzických osob.

Finanční správa si rovněž stěžuje, že limitované finanční prostředky na provoz této agendy brání rychlejší aktualizaci informačního systému ADIS, který za stamiliony ročně spravuje firma IBM. Dalším důvodem, proč jsou nedostatečně vymáhány dluhy na daních, je nedostatek úředníků. To tvrdí finanční správa navzdory tomu, že personálně posiluje.

Autor: Dotyk

Během loňského roku byly rovněž prominuty daňové nedoplatky ve výši 3,8 miliardy korun. Současně finanční správa obnovila již prominuté nedoplatky za 1,8 miliardy korun.

Skoro ze tří čtvrtin se na nedoplatcích podílí daň z přidané hodnoty. Vloni se na DPH vymáhalo 66,5 miliardy korun, z toho se berním úředníkům podařilo získat necelých 2,5 miliardy korun. Na dani z příjmu dobývali téměř 19 miliard, dosáhli na 683 milionů korun.