V národním balíku evropských dotací pro období 2007 až 2013 bylo nejvíc peněz – přes 150 miliard korun – na dopravu. Přirozeně jsou pak na čele žebříčku největších státních pobíračů eurodotací dvě organizace – Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. Zhruba čtvrtinu peněz dostanou obce a města. Nejčastěji je využijí na vodohospodářské investice a na různé projekty podporované z takzvaných regionálních operačních programů.

Pět miliard z přiklepnutých 7,8 miliardy korun dostaly celkem proplaceno úřady práce. Evropské peníze používají k podpoře zaměstnanosti. Třeba tím, že dočasně hradí mzdu absolventům středních a vysokých škol, kteří složitě hledají práci. Dotace čerpá také polostátní energetický gigant ČEZ. Přislíbeno má 3,8 miliardy korun, proplaceny byly dvě miliardy. Do konce roku tedy musí vyfakturovat 1,8 miliardy, aby dosáhl na všechny přiklepnuté dotace.

Státní fond životního prostředí, který vyřizuje agendu resortního operačního programu, hradí z evropských dotací různé analýzy, poradenství či průběžné úpravy dotačních pravidel. Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti. To je název dvou projektů, na které si centrála cestovního ruchu CzechTourism loni v říjnu zajistila bezmála 66 milionů korun. Dosud z nich nedostala proplacenou ani korunu. Celkem dostal CzechTourism na různé propagační kampaně v zahraničí a další projekty spojené s cestovním ruchem téměř 1,6 miliardy. Na účet přišla zatím jen miliarda.

Na co využívá dotace z EU v celkové výši 1,6 miliardy korun agentura pro podporu podnikání CzechInvest? Třeba na zahraniční pracovní cesty, na účast na mezinárodních konferencích, školení či bezplatnou infolinku. Největší částka – 25 milionů korun – šla na CzechAccelerator, čtyřletý projekt, který měl inovativním firmám pomáhat získat zkušenosti na vyspělých zahraničních trzích. Zhruba stejnou částku jako CzechInvest – 1,6 miliardy korun – má smluvně zajištěnou státní podnik Diamo na likvidaci opuštěných areálů bývalých uranových, rudných a uhelných dolů.

Státní fond rozvoje bydlení vyčerpal 518 milionů korun na program Jessica, který zvýhodněnými úvěry pomáhá financovat modernizaci městských bytů, budov a památek. Státní podnik Lesy ČR dostal „jenom" 456 milionů korun včetně podpor, které za poslední dva roky obdržel ze zdrojů na společnou zemědělskou politiku EU. Má to ale logiku?

Státní Lesy dostávají dotace z evropských fondů a k nim ještě část přidává stát ze svého rozpočtu. Lesy hospodaří se ziskem. Stát jim ho pak sebere a peníze použije na dotace zemědělcům. Všichni jsou zřejmě spokojeni. Každopádně úředníci, kteří mají důležitou práci – rozdělovat dotace a kontrolovat a kontrolovat.