Autor při svém působení jako volební pozorovatel v Mongolsku vyzkoušel i tradiční oděv.Autor: Martin Nekola

Mongolsko je obrovská země (rozloha 1 564 100 kilometrů čtverečních) s pouhými třemi miliony obyvatel. Ti jsou právem hrdí na slavnou minulost a Čingischánovu stepní říši, před níž se třásli všichni soudobí vladaři Evropy.

Méně zářná se z dnešního pohledu může zdát dlouhá komunistická éra, započatá roku 1924. Aby zabránili nástupu neoblíbených Číňanů, spojili se mongolští soudruzi se Sověty, zlikvidovali buddhistické kláštery a tradiční hospodářství, postavené na pastevectví, se snažili násilně kolektivizovat.

Srp a kladivo vládly přes šest desetiletí a zanechaly zemi mimořádně zaostalou a izolovanou.

Srp a kladivo vládly přes šest desetiletí a zanechaly zemi mimořádně zaostalou a izolovanou. Po studentských nepokojích, inspirovaných zbytkem východního bloku, se také Mongolsko vydalo směrem k demokratickým volbám. 29. července 1990 v nich ovšem znovu zvítězili komunisté, hlásící se nově k „reformované" Mongolské lidové revoluční straně (MPRP).

Přetrvávající problémy

Rudí pohrobci určovali směr společnosti, učící se nejistými krůčky žít v pluralitní demokracii, ještě řadu let. Opozice dosáhla významného úspěchu, když její kandidát v roce 1993 uspěl v prezidentských volbách. Triumf ve volbách do parlamentu (tzv. Velký lidový chural) následoval o tři roky později.

Od té doby měly střídavě možnost vládnout oba tábory, jak Demokratická strana (DP), která se formovala z roztroušených sil opozice, tak MPRP, která se navíc v letech 2010–2011 rozdělila. Původní struktury převzaly název Mongolská lidová strana (MPP), odpadlíci založili nový subjekt a nechali si od nejvyššího soudu schválit používání starého názvu MPRP.

Žádné převratné reformy a skoky kupředu se však nekonaly. Přetrvávají tíživé problémy jako vysoká nezaměstnanost, nízký hrubý domácí produkt a především rozbujelá korupce politiků a vysokých úředníků.

Typická rozlehlá předměstí mongolských městAutor: Martin Nekola

Mongolové jsou velmi hrdí na svou půdu a nerostné bohatství a citlivě vnímají veškerá zákulisní jednání politických představitelů se zahraničními těžebními společnostmi. Prakticky neuplyne měsíc, aby v médiích nerezonovala úplatkářská aféra, spojená s nelegálním vydáváním licencí k těžbě. Také v letošních volbách měli voliči v úmyslu zúčtovat se zprofanovanými politiky.

Změny systému na poslední chvíli

Poslední parlamentní volby v červnu 2012 vyhrála se čtyřprocentním náskokem Demokratická strana. Utvořila vládu a měla podporu i z prezidentského úřadu, který zastával její někdejší předseda Cachjagín Elbegdordž. Ačkoliv opozice opakovaně obviňovala vládní činitele z korupčních praktik a veřejnost znepokojoval pomalý hospodářský růst, zopakování volebního vítězství pro DP nepatřilo mezi nereálné cíle.

Její představitelé chtěli mít větší jistotu, proto přistoupili k poněkud troufalému kroku. Sotva dva měsíce před dalšími volbami, naplánovanými na konec června 2016, změnili volební systém z poměrného na většinový. Navíc upravili hranice volebních obvodů, pochopitelně s tím záměrem, aby složení voličů v každém z nich oslabovalo ostatní strany.

Za těchto podmínek se země chystala na parlamentní volby, přičemž v některých z jednadvaceti provincií (ajmag) se souběžně konaly také místní volby. O 76 křesel Velkého lidového churalu soupeřilo 498 kandidátů z patnácti politických subjektů, doplněných o nezávislé.

Vzhledem k přítomnosti poměrně početné pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byl během samotného volebního procesu kladen velký důraz na transparentnost a striktní dodržování volebního zákona. Někdy byly k vidění i kuriózní scény, kdy kompletní volební komise i pozorovatelé z politických stran vysedávali ve volební místnosti již několik dní před začátkem voleb, jen aby všichni měli jistotu, že je vše pečlivě připraveno.

Předvolební mítink MPP ve městě BajanchongorAutor: Martin Nekola

Vše pro voliče

Seznamy voličů náležících do té které místnosti byly vyvěšeny na zdi, každý volič měl možnost přijít zkontrolovat, zda má oprávnění vhodit hlas právě tam. O volby je v Mongolsku tradičně zájem, na těch letošních přesáhl úctyhodných 72 % oprávněných voličů. Nikomu nesmí být bráněno v účasti. Kdo na zveřejněném voličském seznamu nenalezne své jméno, má ještě čas zjistit u pověřených orgánů důvod.

S motivací zpřístupnit volby maximu obyvatel, i navzdory velkým vzdálenostem a náročné logistice v odlehlých oblastech, Mongolsko zavedlo také tzv. mobilní hlasování. V den předcházející volbám komise objížděla staré, nepohyblivé, ale také věznice a nemocnice, aby oprávněným voličům umožnila hlasovat.

K vidění proto byly nevšední scény, jak osm osob (členové komise, pozorovatelé a policista nesoucí urnu) vchází do jurty voliče, nechají se ve skromném příbytku pohostit, nenuceně poklábosí, slavnostně absolvují volební ceremonii a pokračují dál.

Netřeba dodávat, že odmítnout tradiční nápoj kumys (zkvašené kobylí mléko) či karamely od hostitele je krajně nezdvořilé. Nehledě na to, kolikrát už vám pochutiny ten den byly nabízeny a jaké měl váš žaludek námitky.

Během objíždění regionu byla patrná vrcholící kampaň, poslední velké mítinky, pochody s transparenty a především předvolební jurty s rozličnými stranickými materiály k dispozici. Nezřídka je soupeřící partaje postavily na stejném prostranství, jen několik metrů od sebe. Z amplionů v každé jurtě se linuly projevy kandidátů, melodie a úderná hesla, což činilo obvyklý pouliční ruch ještě čilejší.

Překvapivě vyspělé technologie

Volební den v Mongolsku je nezvykle dlouhý. Volební místnosti se otevírají již v sedm hodin ráno a uzavírají se v deset večer. Zahraniční návštěvníky překvapilo vyspělé technické řešení, nadstandardní i pro západní demokracie.

Volič se po příchodu do místnosti prokázal platným dokladem, načež mu byl naskenován otisk prstu a porovnán s databází občanů. V ten moment se na velkém plátně ukázala fotografie dotyčného, takže kdokoliv si mohl ověřit, že údaje v průkaze souhlasí s reálnou osobou.

Volič po podpisu obdržel hlasovací lístek, který za plentou vyplnil. Posléze přešel k urně, která ovšem neměla podobu pouhé „krabice", z níž musejí být vhozené lístky na konci dne vysypány a manuálně sčítány, jak známe z našich končin.

V Mongolsku je každá hlasovací urna opatřena unikátním elektronickým čtecím zařízením, jež po vložení rozpozná data z lístku a ihned započítá, která strana případně kandidát obdrželi hlas. V případě chybně vyplněného lístku jej dokonce odmítne přijmout a volič má jednu šanci na opravu.

V Mongolsku je každá hlasovací urna opatřena unikátním elektronickým čtecím zařízením.Autor: Martin Nekola

Po skončení voleb se data z každé urny odeslala na centrální server a během několika minut přišlo potvrzení, že v pořádku dorazila a započítala se do celkových výsledků. Volební komise v tom případě jen odpečetila urnu, vložila odevzdané hlasovací lístky do označených balíků a ty odvezla k uskladnění do nadřazeného orgánu, oblastní volební komise, načež se mohla odebrat k zaslouženému odpočinku.

Necelá polovina volebních místností ale byla náhodným losem vybrána ke kontrolnímu manuálnímu přepočítávání hlasů. Pro jejich personál, pochopitelně nepříliš nadšený, to znamenalo další práci, zpravidla do brzkých ranních hodin.

Sázka na opozici

Výsledky z celé země byly známy záhy a překvapivě přinesly značné posílení opoziční MPP. Obsadila plných 65 křesel ze 76. Vládnoucí DP čekalo fiasko v podobě zisku pouhých 9 křesel, přičemž zvolenými kandidáty jsou vesměs nové tváře. Po jednom křesle připadne MPRP a nezávislým.


Autor: Dotyk

Risk s nenadálou změnou volebního zákona se tedy hrubě nevyplatil. Voliči jasně vyjádřili svůj názor a podpořili hlavního rivala. Předáci Demokratické strany navzdory pochopitelnému šoku přijali porážku i vlastní zodpovědnost a bez okolků předali moc. Nová vláda MPP za předsednictví Jargaltulgyna Erdenebata byla jmenována 7. července.

Volby v Mongolsku proběhly bez násilných excesů či prokazatelných machinací. Obyvatelstvo poněkolikáté projevilo mimořádnou odpovědnost a politickou gramotnost. Především zájem Mongolů o volby a aktivní participace na veřejných setkáních by mohla posloužit vyspělejším zemím za vzor.

O hospodářské situaci Mongolska se dočtete v článku Proč se Čingischánova země utápí v ekonomickém chaosu.