Jde v zemědělství ještě vůbec něco bez dotací?

Foto: Shutterstock

Jednu miliardu a 400 milionů korun. Přesně tolik peněz rozdalo během osmi let ministerstvo zemědělství (MZe) na poradenství a vzdělávání českých zemědělců. Přitom ani nevědělo, čeho chce touto podporou dosáhnout, konstatoval nyní Nejvyšší kontrolní úřad. Ten si proklepl, na co přesně vlastně zmiňované subvence pro zemědělce jdou. Faktem nicméně je, že peníze daňových poplatníků se rozhazují dál…

Co kontroloři NKÚ odhalili? Zásadní systémové chyby na straně poskytovatele veřejných peněz, tedy ministerstva zemědělství. Proklepli si také některé konkrétní útraty v období 2007 až 2014. Zjistili třeba, že MZe se nezajímalo, co podpořená vzdělávací a poradenská aktivita účastníkům přinesla. Že úřad neměl k dispozici nástroj, který by posloužil k tomu, aby byly financovány jen skutečně relevantní potřeby.

Utopené dotace

Peníze na tento účel jdou jak z evropských zdrojů, tak z českého rozpočtu. Čerpají je různí poradci, neziskovky a samotní zemědělci. Dá se pochopit, že třicet nebo čtyřicet tisíc korun jako příspěvek na uhrazení poradenských služeb pomůže malému sedlákovi, na kterém leží celé hospodářství, k tomu musí sledovat všechny změny v předpisech, orientovat se v dotačních pravidlech a neustále něco někam hlásit.

Ale… Takřka každý rok pobírá příspěvek 40 tisíc korun na poradenské služby třeba i takový „obr" jakým je Agro Jevišovice, ale i další akciovky z konglomerátu patřícímu Andreji Babišovi. Jak pomůže 40 tisíc korun na poradenství tisícihektarovým kolosům k tomu, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a zlepšil trvale udržitelný management podniku?


Jak pomůže 40 tisíc korun tisícihektarovým kolosům k tomu, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost?


Velké zemědělské podniky mají zpravidla specialisty na čerpání dotací. Těm není zatěžko podat projekt i pro pár desítek tisíc. Efekt veřejné podpory na poradenství u zemědělců NKÚ podle zveřejněné zprávy nezkoumal. Vybral si projekty, na které šly statisíce.

Třeba pro lobbistický Zemědělský svaz, který na „zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků" dostal skoro milion korun. Většinu zaplatila Evropská unie. Dotační program si ovšem takto napsala Česká republika.

Zemědělství žije! Víme. Za 3 miliony

Stejný svaz také obdržel bezmála tři miliony z českého rozpočtu na kampaň nazvanou Zemědělství žije! Cílem bylo informovat děti a mládež o významu zemědělství. NKÚ zjistil, že svaz porušil rozpočtovou kázeň ve výši 305 tisíc korun, když z dotací platil mzdu své zaměstnankyně.

Nejvyšší kontroloři se kupodivu nepodívali na nejdražší projekt financovaný nevládkám ze státního rozpočtu. Pět milionů korun přikleplo ministerstvo za éry Petra Bendla (ODS) Institutu celostní péče o koně, který patří Bendlovu příteli, herci Václavu Vydrovi.

Podle NKÚ je důležité, aby si MZe stanovilo priority své dotační politiky.

„Mělo by mít představu, jaké vzdělávací a poradenské aktivity chce podporovat a proč. Těmto kritériím by pak mělo přizpůsobit výběr projektů, které nakonec na dotaci dosáhnou," upozorňuje NKÚ. Marně.

Pro poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, jak se aktuálně nazývá dotační titul, financovaný převážně z EU, si ministerstvo znovu stanovilo jediné hodnotící kritérium. Tím je počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství.

Dotaci dostanou i zemědělské firmy, které zaměstnávají alespoň jednoho poradce akreditovaného ministerstvem. Jde vůbec v zemědělství ještě něco bez dotací?