Je to lež, za spalovnu jsem nelobboval, tvrdí místopředseda Senátu Bárek

Jiří Pšenička | 25. 11. 2016

Místopředseda Senátu Ivo Bárek (ČSSD) odmítá, že by na půdě horní komory parlamentu lobboval ve prospěch prošetřované vyškovské spalovny Ekotermex a upřednostnil tak soukromý zájem nad zájmem veřejným. „Nikdy jsem nejednal v rozporu se slibem senátora," prohlašuje ústavní činitel poté, co jej magazín Dotyk opakovaně žádal, aby se vyjádřil k okolnostem své loňské schůzky s ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erikem Geussem. Na ní měl podle některých neoficiálních informací ve prospěch zmíněné spalovny lobbovat.

Vyškovský senátor označuje informace, týkající se Ekotermexu – jenž má dlouhodobé problémy jak s ČIŽP, tak s policií a v jehož představenstvu deset let působil –, za lživé.

„Zásadně odmítám, že bych jakýmkoliv způsobem ,tlačil' na to, aby ČIŽP, resp. inspektoři ČIŽP, neprošetřovali spalovnu Ekotermex, nebo že bych jakkoliv zmínil vámi uváděný údajný zájem na tom, aby věc nebyla prošetřována. Naopak stojím o to, aby v oblasti životního prostředí, které se dlouhodobě věnuji, panovaly otevřené a jasné podmínky a inspekce podle jasných kritérií prověřovala postupy všech, na které ze zákona dohlížet má," uvádí Bárek v písemné reakci.

Jak už Dotyk dříve uvedl, ke zmíněné schůzce mělo dojít 13. května loňského roku v Bárkově pražské senátorské pracovně na Valdštejnském náměstí. Bárek to nyní potvrzuje, stejně jako to, že schůzka se konala „z jeho iniciativy". Její průběh ale popisuje zcela jinak, než dříve naznačil Geuss.

Vyškovský politik, blízký premiéru Sobotkovi, se k celé věci vyjádřil až poté, co magazín Dotyk oslovil i vedení ČSSD a žádal je, zda pro stranu nadále platí „presumpce viny", jak o ní sociálnědemokratičtí představitelé vždy hovořili, a z ní vyplývající povinnost politika umět se obhájit v případě, kdy hrozí střetu zájmů.

Jen přátelské povídání

O co tedy jde? Některé zdroje magazínu Dotyk již dříve inkriminovanou schůzku popsali tak, že Bárek si Geusse pozval do Senátu na kafe, a tam měl na něj začít naléhat, aby inspekce „přestala otravovat jeho firmu Ekotermex". Ředitel ČIŽP měl senátorovi říct, že „jediné, co mu může slíbit, je spravedlivý proces".

S tím se údajně oba muži rozešli. Geuss měl ihned po návratu na inspekci o údajném senátorském lobbingu informovat své kolegy a také sepsat zápis o tom, že byl učiněn pokus o ovlivnění státního úředníka ze strany vysoce postaveného politika.

Samotný šéf ČIŽP se ale k celé věci zatím jednoznačně nevyjádřil. Uvedl jen, že se na schůzce o Ekotermexu hovořilo a připustil existenci zmíněného zápisu. Více prý nemůže říct kvůli kauzám Ekotermexu, které inspekce nadále prošetřuje.

„Na schůzce, která byla sekretářkou pana senátora avizovaná jako zdvořilostní, byla tématem mimo jiné i firma Ekotermex. Po schůzce jsem informoval o průběhu setkání své nejbližší spolupracovníky, a o těchto skutečnostech byl učiněn úřední záznam. Vzhledem k aktuálně vedeným řízením, jejichž účastníkem je společnost Ekotermex, není možné poskytnout v dané věci více informací," reagoval Geuss ve svém písemném stanovisku.

Na schůzce, která byla sekretářkou pana senátora avizovaná jako zdvořilostní, byla tématem mimo jiné i firma Ekotermex.

Senátor Bárek ale popírá, že by se na schůzce o spalovně – která byla v minulých letech od ČIŽP opakovaně pokutována a o niž se zajímá policie kvůli podezření, že se zapojila do podvodných obchodů s nebezpečnými odpady – vůbec hovořilo.

„Šlo o první návštěvu pana Geusse po jeho jmenování do funkce. Předmětem našeho jednání byly jak společenské záležitosti, tak i řešení odborných otázek, návrhů na možnou spolupráci, resp. koordinaci kroků v oblasti ochrany životního prostředí," uvádí svou verzi příběhu senátor Bárek. Zdůrazňuje přitom, že je i dlouholetým členem Rady Státního fondu životního prostředí.

Předmětem našeho jednání byly jak společenské záležitosti, tak i řešení odborných otázek.

Vyškovský politik také dodává, že mu není „nic známo o údajném úředním záznamu ČIŽP", jak o něm ve svém vyjádření píše Erik Geuss.

Erik Geuss, šéf inspekce životního prostředíAutor: DENÍK/Attila Racek

Důvody k odstřelu šéfa inspekce?

Průběh setkání vysokého ústavního činitele s vysokým státním úředníkem na parlamentní půdě tak momentálně zůstává v rovině tvrzení proti tvrzení.

Je si ale třeba také všímat okolností, které zřejmě vedly k tomu, proč zmíněné schůzce někteří lidé v resortu životního prostředí začali přikládat poměrně zásadní význam. Jde totiž i o to, že v průběhu loňských prázdnin, dva měsíce po popisovaném setkání, se začala rozvíjet jiná zajímavá kuaza, která nakonec vedla k tomu, že byl Erik Geuss z funkce ředitele inspekce málem odstraněn.

Městský soud v Praze „odstřelu úředníka" na konci září prozatím zamezil, když přiznal odkladný účinek Geussově správní žalobě.

A to kvůli tomu, že jeho jmenování do funkce – ač se odehrálo po řádném výběrovém řízení, v němž Geuss vyhrál – nebylo prý v souladu se zákonem o státní službě. Městský soud v Praze „odstřelu úředníka" na konci září prozatím zabránil, když přiznal odkladný účinek Geussově správní žalobě.

Klíčovou postavou této už několik měsíců trvající kauzy je náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, muž bytostně spjatý s ČSSD. Právě tento český „superúředník" v první i druhé instanci rozhodl o údajné neplatnosti Geussova jmenování.

Objevila se teorie, že si některé podnikatelské skupiny, které se točí kolem odpadů, Geussovu likvidaci „objednaly", aby se zbavily svých potíží. Je třeba ale dodat, že jde jen o pouhou hypotézu, pro niž nejsou žádné důkazy a v níž může hrát zásadní roli i tvrdý konkurenční souboj dvou nejsilnějších stran vládní koalice (resort životního prostředí patří pod Richarda Brabce z hnutí ANO). Žádné důkazy nejsou ani o tom, že by se na „likvidaci Geusse" měl jakkoliv podílet místopředseda Senátu Bárek.

Faktem ale zůstává, že některým firmám, které se točí kolem nebezpečného odpadu, by shovívavější přístup inspektorů mohl vyhovovat. Zvlášť když jsou zapleteny do řetězců, které mají údajně podobný charakter jako někdejší daňové podvody s lehkými topnými oleji.

Tagy Česká inspekce životního prostředí ČSSD Ivo Bárek Josef Postránecký Městský soud v Praze Richard Brabec senát spalovna Státní fond životního prostředí životní prostředí