Kandidát na šéfa ČT Dvořák: do televize se vrátili respektovaní tvůrci

Jaroslav Krupka | 24. 4. 2017

Představujeme jednotlivé finalisty volby generálního ředitele České televize. Všichni odpovídali na tytéž otázky, jež se týkaly jak zhodnocení současné podoby veřejnoprávní televize, tak i jejich vlastní vize. Dnes odpovídá současný generální ředitel České televize Petr Dvořák.

V jaké oblasti činnosti České televize je podle vás potřeba nejvíce změn a proč?

Veřejnou službu, kterou Česká televize poskytuje, není možné zúžit na jednu specifickou, prioritní oblast. Změny se musí odehrávat na všech úrovních tak, aby si Česká televize udržela v následujících letech relevanci jednoho z nejvýznamnějších médií v zemi.

Volba generálního ředitele ČT: postoupili zejména televizní muži
Publicistika

Volba generálního ředitele ČT: postoupili zejména televizní muži

Samozřejmě ji čekají veliké technologické výzvy, zejména druhá vlna digitalizace, čeká ji řada společenských změn i změn mediálního světa. Na všechny z nich musí včas reagovat.

Jakou obchodní a finanční strategii budete v České televizi prosazovat?

Základní finanční i obchodní strategie České televize na další roky je ukotvena v takzvaných Dlouhodobých plánech rozvoje, které loni schválila Rada České televize. Nepočítá s razantním navýšením příjmů ani výdajů a zároveň poskytuje České televizi prostor pro racionální rozvoj.

Jakou obchodní a finanční strategii byste považoval za ideální?

Ideální strategie v reálném světě neexistuje. Za optimální považuji právě tu, kterou Dlouhodobé plány popisují. Financování formou koncesionářských poplatků poskytuje podle Evropské vysilatelské unie veřejnoprávním médiím největší míru nezávislosti na politické i komerční sféře. To je optimální základ pro budování silné a důvěryhodné veřejné služby.

Jak hodnotíte svou éru, co hodnotíte nejlépe, co nejhůře?

Ve zkratce lze říct, že se nám podařilo naplnit všechny cíle mého kandidátského projektu z roku 2011. Do České televize se vrátili respektovaní tvůrci a autoři, vysílá nejdůvěryhodnější zpravodajství v zemi, má dva nové kanály, vyrovnaný rozpočet, nové studio v Brně a relevantní podíl na publiku.

Milan Fridrich: Televize je rodinný krb, to mobil ani tablet nenahradí
Publicistika

Milan Fridrich: Televize je rodinný krb, to mobil ani tablet nenahradí

Vedle toho je ale samozřejmě řada věcí, které ještě máme před sebou. Mediální legislativa stále vnímá Českou televizi prizmatem 90. let a velký prostor pro změnu otevírají nová média.

Co považujete za hlavní klad svého projektu, na co kladete největší důraz?

Můj projekt se opírá o intenzivní zkušenosti z práce pro Českou televizi v uplynulých šesti letech a o zkušenosti z působení ve vedení Evropské vysilatelské unie. Je ambiciózní, ale zároveň racionální a realizovatelný. Své konkrétní návrhy jsem předložil Radě České televize a posléze je předložím i k veřejné diskusi.

Petr Dvořák

(Věk 52 let, generální ředitel ČT) – Veřejnoprávní televizi vede od roku 2011, od roku 2003 do roku 2010 řídil televizi Nova. Česká televize během jeho působení rozšířila své portfolio o dva nové kanály, a sice dětský kanál Déčko a "umělecky zaměřený" ČT art. Bylo také otevřeno nové studio v Brně.

Tagy Brno Česká televize ČT art generální ředitel Petr Dvořák Rada České televize strategie televize TV Nova