Kandidát na šéfa ČT Potužník: ČT by měla získat i roční příspěvek z rozpočtu

Jaroslav Krupka | 23. 4. 2017

Představujeme jednotlivé finalisty volby generálního ředitele České televize. Všichni odpovídali na tytéž otázky, jež se týkaly jak zhodnocení současné podoby veřejnoprávní televize, tak i jejich vlastní vize. Jako třetí odpovídá bývalý generální komisař české účasti na Expo 2015 Jiří František Potužník.

V jaké oblasti činnosti České televize je podle vás potřeba nejvíce změn a proč?

Veřejnoprávní zpravodajství musí v době bezbřehé záplavy informačních toků především ověřovat zdroje a pravdivost informací – i za cenu, že v některých případech nebude první či nejatraktivnější, musí filtrovat hoaxy, vyřazovat falešné zprávy, ověřovat vše, co jí řeknou respondenti úmyslně pracující s polopravdami či nepravdami. Jde v první řadě o obsah, teprve ve druhé o formu. Důvěryhodné a nezávislé zpravodajství je jedním z předpokladů, aby vůbec fungovala parlamentní demokracie – to říkám bez jakékoli nadsázky a s velmi výraznou naléhavostí.

Volba generálního ředitele ČT: postoupili zejména televizní muži
Publicistika

Volba generálního ředitele ČT: postoupili zejména televizní muži

Mojí ambicí dále je, aby v oblasti dramatické tvorby byla ČT1 vnímána jako „česká jednička" – původní tvorba by měla výrazně dominovat zejména v hlavních vysílacích časech a dávat divákovi jistotu, že nebude koukat na recyklované pořady vytvořené z již jednou recyklovaných, že kvantita nebude vyšší než kvalita, a že nepůjde o formáty odpovídající žánrům osmdesátých let, ale o moderní témata a zpracování. V takovém případě má smysl usilovat o mezinárodní spolupráci ve výrobě, a to nejen s jazykově spřízněnými slovenskými produkcemi, ale i se sousedními zeměmi, kde můžeme najít společná historická, kulturní, bezpečnostní i společenská témata.

Je zjevné, že klesá počet zájemců o klasickou televizní nabídku, tedy o sledování pořadu pro všechny v jasně daném čase – to stále platí pro filmové premiéry a pro dlouhodobě očekávané pořady. Zcela specifickou nabídkou je pak zpravodajství, které se na nás valí z internetu, a které jehož původci stále častěji sledují marketingové cíle; a to jak ve smyslu komerčním, tak ve smyslu politickém. Česká televize by měla zapracovat na vývoji služby, která divákovi nabídne televizní obsah podle jeho online aktivit a podle osobního profilu, který si vytvoří tím, co sám vyhledává. Osobní balíček ve formě dat by měl divák, který jej poptává, najít připravený ve svém online připojeném zařízení kdykoli a kdekoli.

Jakou obchodní a finanční strategii budete v České televizi prosazovat?

Česká televize v dané chvíli získává prostředky především z koncesionářských poplatků a jen necelou desetinu ze své obchodní činnosti – meziročně kupní síla zhruba sedmi miliard korun klesá a počet řádně platících koncesionářů se snižuje, takže nemá-li veřejnoprávní televize snižovat kvalitu zákonem stanovené výroby, musí se její rozpočet posílit.

Milan Fridrich: Televize je rodinný krb, to mobil ani tablet nenahradí
Publicistika

Milan Fridrich: Televize je rodinný krb, to mobil ani tablet nenahradí

Kromě rozšíření počtu služeb, včetně těch výběrových a zpoplatněných, nebo návratu reklamy na ČT1, bych se snažil získat podporu pro zajištění nového zdroje financování, a tím by měl být roční příspěvek z rozpočtu – jeho procentní vyjádření by zohledňovalo to, zda stát šetří, či může výdaje navyšovat, jakož i to, že velmi rychle nastupuje generace, která místo televize používá pro sledování pořadů vyráběných ČT počítače či chytrá mobilní zařízení a koncesionářské poplatky platit nehodlá.

Jakou obchodní a finanční strategii byste považoval za ideální?

Právě tuto.

Jak hodnotíte éru Petra Dvořáka, co hodnotíte nejlépe, co nejhůře?

V podstatě velmi dobře – Česká televize hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, bez zvyšování koncesionářských poplatků přišly na svět dva nové programy: Déčko a Art, za což si Petr Dvořák zaslouží uznání především, zpravodajství má dostatečný prostor ve vysílání i při výrobě pořadů, poslední televizní investigativní žurnalistika v této zemi si zachovává svou nezávislost.

Volba šéfa České televize se zužuje, favoritem je Dvořák
Publicistika

Volba šéfa České televize se zužuje, favoritem je Dvořák

Za slabiny považuji malou vyhraněnost programů ČT1 a ČT2 a s tím související přemíru vnitřní konkurence, nebo chcete-li: programové kanibalizace. Chybí mi rovněž nabídka nových služeb reflektujících technologický a spotřebitelský vývoj, například dodávku pořadů podle osobního profilu diváka.

Co považujete za hlavní klad svého projektu, na co kladete největší důraz?

Myslím, že kladem je evoluční přístup – vnímám Českou televizi jako organismus, který se má vyvíjet postupně, ne jako mechanismus, který lze zastavit a doufat, že se jej podaří znovu složit a spustit. Největší důraz kladu na rozšíření nabídky služeb odpovídajících nástupu online generace a na posílení verifikační role zpravodajství.

Jiří František Potužník

(Věk 46 let, generální komisař české účasti na výstavě Expo 2015, někdejší zpravodaj ČT v Bruselu) – Působil jako zpravodaj České televize v Bruselu (2002 až 2007), později byl mluvčím premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví České republiky v Evropské unii. Byl ředitelem marketingu a komunikace české účasti na Expo 2010 v Šanghaji a generálním komisařem českého pavilonu v Miláně, vyhrál i výběrové řízení pro Expo 2020 v Dubaji.

Tagy Brusel Česká televize Česko ČT1 Evropská unie Mirek Topolánek Petr Dvořák rozpočet Světová výstava televize