Vatikánský summit proti zneužívání čelí výtkám, že zůstává na půl cesty

Jaroslav Krupka | 24. 2. 2019
Papež František navštívil Irsko
Papež František na Sicílii.
Papež František

V neděli 24. února končí ve Vatikánu zřejmě nejzásadnější a mezinárodní veřejností nejvíc sledovaný katolický summit za řadu let, který se věnuje otázce zneužívání ze strany kněží a následné reformě katolické církve. Přestože představuje významný posun, vypadá to, že kritiky dění v církvi úplně neuspokojil. Dál se obávají zejména zakrývání problémů.

Silná výzva. Násilí na ženách je urážkou Boha, zdůraznil papež při novoroční mši
Státy mimo EU

Silná výzva. Násilí na ženách je urážkou Boha, zdůraznil papež při novoroční mši

Summit předsedů biskupských konferencí z celého světa, v jehož úvodu polechtal filipínský kardinál Luis Tagle ego Čechů tím, že obsáhle citoval z knihy českého katolického kněze Tomáše Halíka Dotkni se ran, se nevěnoval jen případům zneužívání v církvi, ale především celkovým postojem církve k tomuto dění. O tom svědčila i Halíkova slova, která Tagle citoval: "Kdo zavírá oči před ranami našeho světa, nemá právo vyznat: Můj Pán a můj Bůh. Ježíšovy rány také připomínají, že mnoho ran bylo způsobeno slepou ambicí, legalismem a zneužitím moci."

(V této souvislosti možná stojí za zmínku, že v českém prostředí je Tomáš Halík ze strany vrcholného představitele české katolické církve, kardinála Dominika Duky, často kritizován a lidé sdružení kolem Institutu Václava Klause mu vytýkají přímo "odpadlictví od normálního světa" a "likvidaci křesťanství jako takového".)

Sexuální zneužívání souvisí s homosexualitou ve Vatikánu, tvrdí novinář
Publicistika

Sexuální zneužívání souvisí s homosexualitou ve Vatikánu, tvrdí novinář

Summitu se zúčastnilo celkem 190 vysokých katolických hodnostářů z celého světa. Jeho klíčovým tématem byla otázka, zda církev přistoupí konečně otevřeně k řešení problémů a zabrání tomu, aby se sexuální zneužívání dětí kleriky jakkoli zakrývalo, nebo bude pokračovat v praxi držet problémy pod pokličkou. Je však velmi sporné, nakolik se jí podaří přesvědčit veřejnost, že opravdu stojí o změnu.

Plán boje proti zneužívání? Nedostatečný, soudí kritici

"Katolická církev selhala tváří v tvář masovému zneužívání nezletilých duchovenstvem," citoval americký deník The Washington Post kardinála a arcibiskupa v Bombaji Oswalda Graciase. "Musíme společně a kolegiálně činit pokání, protože jsme selhali a musíme požádat o odpuštění," řekl Gracias druhý den summitu.

Zneužívání ze strany duchovních podle něj není fenomén, který by se vyskytoval pouze v určitých částech světa, a žádný biskup proto nesmí dělat, že se ho ten problém netýká. "Každý z nás zodpovídá za celou církev," uvedl Gracias.

Páter Šarbel: po smrti se zjevil lidem a oni poznali, že potřebuje pomoc
Publicistika

Páter Šarbel: po smrti se zjevil lidem a oni poznali, že potřebuje pomoc

Konference přitom přišla v době, kdy se neustále objevují další a další zprávy o duchovních i vyšších cíkevních hodnostářích, kteří se dopouštěli sexuálního zneužívání. V této souvislosti jsou kontroverzně přijímány i reformní kroky papeže Františka. Ten sice už loni v lednu nasadil svou cestou do Chile kurs, jenž měl být určitou veřejnou omluvou za předchozí církevní zakrývání tohoto problému, vzápětí však vyvolal kontroverzi, když se zastal chilského katolického biskupa Juana Barrose. Ten byl přitom viněn právě z toho, že kryl zneužívání dětí ze strany svého chráněnce, kněze Fernanda Karadina.

V tomto světle příliš nepřesvědčil ani plán boje proti sexuálnímu zneužívání v církvi o 21 bodech, s nímž papež František vystoupil první den. Plán zahrnuje zjednodušení postupů, jak mohou oběti nahlásit, co se jim stalo, a zapojení nestranných odborníků do vnitřních církevních vyšetřování.

Před 40 lety se ujal Svatého stolce Jan Pavel II. Nejslavnější papež 20. století
Magazín

Před 40 lety se ujal Svatého stolce Jan Pavel II. Nejslavnější papež 20. století

Kritici však papeži Františkovi vyčítají, že nedokázal podpořit klíčový požadavek obětí zneužívání, aby ti kněží a biskupové, kteří zakrývají tyto zločiny, byli z duchovenstva vyloučeni. Celý summit přitom představuje klíčový test papežova vedení církve, protože na druhé straně kritizují jeho počínání i církevní konzervativní kruhy, které se stavějí naopak proti reformám - a mají v církvi vliv.

Případ McCarrick

Jednou z častých výtek, jež začaly vůči summitu zaznívat, je to, proč se na něm nemluví o rozšířené homosexualitě mezi kleriky, a to včetně nejvyšších církevních představitelů ve Vatikánu. Tento problém nadnesl už před zahájením konference francouzský investigativní novinář Frédéric Martel, který se věnoval čtyři roky mapování vatikánských poměrů.

V rámci summitu položil tutéž otázku italský novinář Sandro Magister maltskému arcibiskupovi Charlesu Sciclunovi, který je papežským pověřencem summitu. Novinář se ho zeptal, proč na konferenci od jejího zahájení ani jednou nezaznělo slovo "homosexualita", když víc než 80 procent obětí sexuálního zneužívání ze strany kněží tvoří chlapci. Scicluna vcelku logicky odpověděl, že generalizovat celé kategorie osob není nikdy legitimní. "Jak homosexualita, tak heterosexualita jsou existující lidské stavy, které známe, nejsou ale něčím, co by implikovalo hřích," uvedl maltský arcibiskup.

Kdo byl svatý Valentýn? Historie tohoto svátku je spjata i s Českem
Publicistika

Kdo byl svatý Valentýn? Historie tohoto svátku je spjata i s Českem

V této souvislosti byl na summitu znovu zmíněn případ kardinála Theodora McCarricka. McCarrick, který byl nejvyšším americkým katolickým duchovním, byl odvolán loni v červnu poté, co se objevily informace o jeho sexuálních útocích vůči teenagerům, trvajících desítky let, kdy působil na různých kněžských pozicích.

Vatikán krátce před zahájením summitu, dne 9. února, oznámil, že McCarricka exkomunikoval z církve, což římský dopisovatel Washington Post Chico Harlan označil za "nejvýznamnější trest související se zneužíváním, jaký kdy dostal kardinál moderní historie římsko-katolické církve".

Americká církevní škola se před 60 lety změnila v ohnivé peklo, zahynulo 92 dětí
Magazín

Americká církevní škola se před 60 lety změnila v ohnivé peklo, zahynulo 92 dětí

Další žurnalisté, například zpravodajka CNN Delia Gallagherová a americká novinářka Dianne Montagnaová, se však na summitu ptali, proč mají Američané důvěřovat jeho organizátorům, když právě McCarrick už v roce 2002 sliboval občanům USA "nulovou toleranci" ve věci zneužívání kněžími - a sám v té době chlapce zneužíval.

Současný americký kardinál Blase Cupich odpověděl, že záleží na osobní odpovědnosti, přičemž zdůraznil, že nelze apriori hledat příčinnou souvislost mezi homosexualitou nebo homosexuálními subkulturami a sexuálním zneužíváním.

Případ pensylvánských dětí a jeptišek

Ke svolání summitu vedl papeže Františka v loňském roce také případ z amerického státu Pensylvánie, kde vyšlo najevo, že víc než 300 kněží v tomto státu zneužilo za dobu trvající přes sedm desítek let nejméně 1000 dětí - přičemž řada dalších církevních hodnostářů o tom věděla, ale nemluvila a snažila se věc zakrýt. Tento případ vyvolal rozsáhlá šetření i v dalších zemích.

Zvýšený počet hlášení o sexuálním zneužívání v církvi vyvolal také odezvu u jeptišek po celém světě, které se začaly ozývat s vlastními zkušenostmi, jaké mají se sexuálním nátlakem a znásilněním. Papež František násilí na jeptiškách ze strany kněží letos začátkem února veřejně uznal a v rozhovoru s The New York Times potvrdil, že se takové případy víckrát staly a že se jim církev bude věnovat. Jeho oponentům to ale opět nestačilo.

Modlila se, aby nikoho neudala, když jí táhli estébáci na výslech. Ztratila řeč
Magazín

Modlila se, aby nikoho neudala, když jí táhli estébáci na výslech. Ztratila řeč

"Papežova slova mě opravdu rozzlobila," sdělila Timesům Mary Dispenza, sama bývalá jeptiška a současně advokátka těch členek ženských církevních řádů, které se staly obětí znásilnění. "Vadí mi, že nemluví jasně o krocích, které přijme."

Deník The Times přišel během summitu také s informací, že ve Vatikánu existují pokyny, jak přistupovat k problému katolických kněží, s nimiž nějaká žena otěhotní. Deník v této souvislosti zmínil případ muže, který v 28 letech zjistil, že je synem katolického kněze, a založil globální síť pro lidi s podobnými zkušenostmi. Dosud se v ní zaregistrovalo 50 tisíc uživatelů.

Nebojácný mnich Gabriel Possenti: přesnou střelbou zahnal zdivočelé vojáky
Magazín

Nebojácný mnich Gabriel Possenti: přesnou střelbou zahnal zdivočelé vojáky

Podle The Times rychle přibývá "bývalých kleriků a liberálů" vyzývajících katolickou církev, aby si položila otázku, zda není požadavek celibátu překonaný a zda by neměl spočívat na svobodné volbě, stejně jako v jiných křesťanských církvích.