Ministerstvo vnitra ani nadále neví, jakým způsobem budou od roku 2018 v Česku fungovat datové schránky. Jde přitom o elektronický informační systém, spuštěný už v roce 2009, jehož prostřednictvím téměř tři čtvrtě milionu občanů a firem komunikuje s veřejnými institucemi. Někteří dobrovolně, jiní povinně. Ročně je takto odesláno několik desítek milionů zpráv, které plně nahrazují klasické (papírové) doporučené poštovní zásilky s dodejkou.

Stále ale není rozhodnuto, kdo bude Informační systém datových schránek (ISDS) v dalších letech provozovat, kdo bude v pozici generálního dodavatele a subdodavatelů.

Podle odborníků jde přitom o obdobný problém, jaký teď řeší resort dopravy s mýtným systémem, kde kvůli časové tísni už není možné najít nového provozovatele v řádné soutěži. Proto se ministerstvo řízené Danem Ťokem (ANO) rozhodlo zakázku „přiklepnout" bez tendru současnému provozovateli.

Autor: Dotyk.cz

I vnitro, šéfované Milanem Chovancem (ČSSD), se podle informací týdeníku Dotyk kvůli dlouholeté nečinnosti potýká s nedostatkem času a existuje výrazná snaha zachovat status quo a vyhnout se řádné soutěži.

Máme více variant

„Rozhodnutí o další budoucnosti ISDS bude na vládě. Ministerstvo vnitra v tuto chvíli dopracovává jednotlivé varianty možných řešení a zhruba do měsíce by měl být materiál předložen k projednání vládou," reagoval na otázky mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

Týdeník Dotyk po ministerstvu žádal, aby jednotlivé varianty detailně popsal, ale resort vnitra to zatím odmítá. „Jak je obvyklé, chceme s návrhy nejprve seznámit ostatní členy vlády. Po projednání návrhu vám samozřejmě podrobnější informace rádi poskytneme," reagoval mluvčí Korbel.

Jak už týdeník Dotyk informoval v březnu (viz Dotyk 13/2016), Informační systém datových schránek nyní funguje tak, že ministerstvo vnitra je ze zákona jeho správcem a „sponzorem", občanům, firmám a dalším právnickým osobám datové schránky zřizuje.

Tím ale jeho role v systému de facto končí. Provozovatelem ISDS je státní podnik Česká pošta, která tuto lukrativní roli, jež jí ročně vynáší několik set milionů korun, též získala ze zákona. Píše se v něm, že provozovatelem je „držitel poštovní licence".

Potíž je ovšem v tom, že státní podnik má poštovní licenci jistou zatím jen do konce příštího roku (tedy přesně do data vypršení nynějšího kontraktu s vnitrem ve věci datových schránek) a nelze jednoznačně tvrdit, že mu tato role bude svěřena i pro další období. O novém držiteli poštovní licence musí totiž rozhodnout nezávislý Český telekomunikační úřad.

Obchodníci s deštěm

A jsou tu ještě další okolnosti, které vedou k názoru, že zachování současného systému provozování ISDS je z hlediska soutěžního práva těžko obhajitelné. Česká pošta je sice provozovatelem datových schránek, ale fakticky toho dělá minimum – zakázku pro ni zajišťují privátní firmy. V prvé řadě telekomunikační firma O2 Czech Republic, ve vlastnictví nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ta je teď v pozici generálního dodavatele ISDS (viz Kdo ovládá datové schránky).

Zachování současného systému provozování ISDS je z hlediska soutěžního práva těžko obhajitelné.

A potom jsou zde ještě subdodavatelé, podle informací týdeníku Dotyk firmy Datasys, Software602 a Novell-Praha, kteří přitom v celé této veřejné zakázce zřejmě hrají naprosto klíčovou roli.

Pokud by tento byznysový model měl pokračovat i po roce 2017, není dost dobře možné, aby Česká pošta nové zakázky pro soukromé firmy řádně nevysoutěžila. Ovšem problém je, že sama stále nemá „své jisté" a tudíž ani nemá co soutěžit.

Autor: Dotyk.cz

Do toho všeho se vložila ještě Evropská komise, která šetří, zda celý projekt nevykazuje známky nedovolené veřejné podpory. Ministerstvo vnitra platí od roku 2012 České poště za provozování systému paušální odměnu 605 milionů korun ročně (včetně DPH), aniž by ale blíže zkoumalo, jaký byl v tom kterém roce faktický provoz, kolik pošta vydělala na doplňkových komerčních službách a kolik si fakturovali subdodavatelé.

„Je to skutečně obdobný problém jako mýto. Rozdíl vidím v tom, že u mýta byla alespoň snaha s tím něco dělat. Co bude s datovými schránkami, ale dlouhá léta vůbec nikoho nezajímalo a začíná se to řešit až v hodině dvanácté," podivuje se nad pasivitou státního úřadu jeden z bývalých pracovníků ministerstva vnitra.

Tématu se týdeník Dotyk věnoval i v článku Po mýtu hrozí další průsvih. Datové schránky