Ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem (ANO) a ministerstvo kultury v čele s Danielem Hermanem (KDU-ČSL) totálně bojkotují registr smluv, který má být účinnou zbraní proti korupci. Zákon porušuje také Ředitelství silnic a dálnic, proslulé korupčními kauzami. Příkladem jde naopak ministerstvo obrany, kterému velí Martin Stropnický (ANO). Do registru nasypalo nejen smlouvy uzavřené od letošního 1. července, ale i starší. Dohromady již zveřejnilo 1005 smluv.

Centrální registr spravuje ministerstvo vnitra řízené Milanem Chovancem (ČSSD). Těžko tedy asi může registr ignorovat jako některé jiné resorty. S počtem kontraktů, které Chovancovo ministerstvo zařadilo do nové databáze – 298 – , je hned druhé za obranou.

Zákon porušuje také Ředitelství silnic a dálnic, proslulé korupčními kauzami.

Povinnost vkládat od 1. července smlouvy nad 50 tisíc korun do registru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření, po prvním měsíci fungování dodržovala jen necelá desetina subjektů, kterých se týká. Uvádí to protikorupční uskupení Rekonstrukce státu, které o zavedení registru smluv dlouho usilovalo.

K jeho čtení a k porozumění zveřejňovaných dat chce sloužit vznikající server Hlídač smluv. Prozatím poukazuje na to, jak důležité úřady a místní samosprávy zákon respektují, či ignorují. A také v čem se nejvíc chybuje, jaké nejdražší smlouvy státní úřady a různé státní organizace, vysoké školy či podniky uzavřely.

Autor projektu Michal Bláha, někdejší spoluzakladatel portálu Atlas.cz, vysvětluje, proč s portálem Hlídač smluv přichází: „V důsledku klientelismu, úplatků a katastrofální neefektivity státu dochází k obrovským ztrátám a únikům peněz ze státního rozpočtu a místních rozpočtů. Mohl bych jmenovat stovky zakázek a aktivit státu, které se v prostředí soukromých firem pořizují běžně za desetinu ceny, za desetinu provozních nákladů a ve výrazně vyšší kvalitě."

Jak kontrolovat hospodaření státu

Právě existenci zákona o registru smluv spolu s ústavou a zákonem o svobodném přístupu k informacím považuje Bláha za tři zásadní předpisy, které lidem zaručují svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky. „Náš server bude identifikovat plýtvání a zneužívání moci v úřadech. Pomůže zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů," slibuje Bláha.

Nový centrální registr včetně zveřejňovaných smluv je plný nevychytaných much. Za chybami se podle Bláhy může skrývat lajdáctví, ale některé údaje mohou být vynechány úmyslně, aby se znemožnila analýza smluv. „Častá chybovost potvrzuje, že zadavatelé s registrem bojují. Napomáhá tomu ministerstvo vnitra, které vstupní formulář vytvořilo diletantsky. Navíc dostatečně nekontroluje vkládaná data. Je jim to jedno, protože ze zákona to není jejich starost," kritizuje Bláha spravování nového rejstříku.

Ministerstvo vnitra se k jeho kontrole nehlásí. Již dříve uvedlo, že posoudit, zda byla smlouva zveřejněna, či nezveřejněna v rozporu se zákonem, může pouze soud. Za správnost dat vkládaných do registru tudíž zodpovídá zadavatel. Ministerstvo by však jako správce registru mělo zajišťovat formální kontroly zadávaných údajů.

„Mělo by prověřovat, zda není stejný zadavatel a dodavatel. Že nechybí identifikace jedné ze stran, což je přímo zákonná podmínka. Že je platné IČO a datová schránka. A také aby vložená smlouva byla strojově čitelná, jak vyžaduje zákon," jmenuje Bláha příklady kontrol, které by měl správce registru vykonávat.

Registr funguje od 1. července v takzvaném testovacím provozu. To ale neznamená, že státní úřady a všichni další, na které se příslušný zákon vztahuje, nejsou povinni smlouvy do centrální databáze vkládat. Nedělají to zřejmě při vědomí, že zatím jim nehrozí žádné sankce. Ty nastoupí až od července 2017. Pak bude smlouva, která se neobjeví v registru ani do 3 měsíců od jejího uzavření, považována od samého počátku za neplatnou.

Proč registr 55 dní od jeho spuštění ignorují dvě ministerstva? Přestože zákon zavádějící registr byl přijatý v polovině loňského prosince, na dopravě se na novinku teprve chystají. „Připravujeme automatizovaný systém, který načte smlouvy z interního systému přímo do centrálního registru. Tato funkcionalita bude spuštěna na počátku září a všechny smlouvy od počátku července do ní budou doplněny zpětně," odpověděl na dotaz Dotyku mluvčí Ťokova ministerstva Tomáš Neřold.

Ministerstvo kultury slibuje, že jeho smlouvy se v registru brzy objeví. „Byl vypraven první balík smluv do systému ministerstva vnitra a čekáme na jeho zveřejnění. Zároveň připravujeme další soubory," vysvětluje mluvčí resortu Simona Cigánková. Prodlevu odůvodňuje nejednotnou metodikou a nejasnostmi kolem parametrů na anonymizaci, z čehož viní ministerstvo vnitra.

Přestože zákon zavádějící registr byl přijatý v polovině loňského prosince, na ministerstvu dopravy se na novinku teprve chystají.

Z jakých důvodů bojkotuje registr smluv Ředitelství silnic a dálnic, opředené korupčními průšvihy? Mluvčí Nina Ledvinová ujišťuje, že ŘSD k uveřejňování smluv přistoupí v řádu několika dnů. „Nyní se dokončuje ověřování způsobilosti technického vybavení a doškolují příslušní pracovníci. Snahou je minimalizovat riziko neplatnosti smlouvy, respektive jejího zrušení v důsledku chyby při uveřejnění," snaží se mluvčí vysvětlit, proč nevkládáním smluv do registru porušuje ŘSD zákon.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) neboli hlavní velitelství berňáků šije na živnostníky a podnikatele další zátěž v podobě elektronické evidence tržeb, otravuje je kontrolním hlášením a leckdy šikanózními daňovými kontrolami. Podle smluv, které GFŘ vložilo do registru, přitom asi nedělá nic jiného, než objednává stravenky pro zaměstnance, svačiny pro účastníky školení a dodání diskrétních obálek. Na zajímavější smlouvy, třeba kdo se sveze na dodávkách pro EET, si v registru budeme muset počkat. Jestli se vůbec dočkáme.