Josef Istler (1919–2000) je jedním z nejosobitějších českých výtvarných umělců. Výstava v pražském Museu Kampa představuje jeho dílo v celém průřezu: od obrazů tzv. informelu, výrazně ovlivněných surrealismem, až po ryze abstraktní kompozice.

Informální umění, zkráceně informel, se v Evropě výrazně prosazovalo po druhé světové válce. Termín vyjadřuje absenci formy v tradičním smyslu (předpona in je latinský zápor – pozn. redakce). Měl být výtvarným ekvivalentem existencialismu v literatuře a filozofii.

V komunistickém Československu se informel v padesátých letech stal význačným směrem neoficiálního umění, spíše ale pod termínem „strukturální abstrakce". Česká verze byla specifická, svébytná, jak lze vidět i na dílech hlavních protagonistů – Vladimíra Boudníka, Mikuláše Medka či právě Josefa Istlera.

Kurátorka výstavy na Kampě Iva Mladičová vystihuje umělecký výraz Josefa Istlera jako „zájem o koexistenci spontánnosti a exaktnosti, o rozhraní reálna a ireálna, o vztah mezi malířským a grafickým výrazem".

Istlerova raná tvorba – v duchu surrealistické imaginace – je spojena s formováním literárně-výtvarné Skupiny Ra. Istler patřil k nejvýraznějším postavám jejího pražského okruhu. Řada děl byla bohužel zničena v posledním válečném roce při náletu na Prahu.

Počátkem 50. let se Istler v rámci intelektuálního okruhu kolem Karla Teiga podílel na přípravě samizdatových sborníků Znamení zvěrokruhu, Objekt I a II. Ve svých pracech zobrazoval aktuální atmosféru absurdity a metafyzické úzkosti. Koncem padesátých let se zabýval možnostmi abstraktní gestické malby, k tomuto výrazu se vracel i v 80. a 90. letech.

Roku 1962 byla v Československu zakázána jeho retrospektivní výstava. „V první polovině šedesátých let Istler v malbách i grafikách vytvářel prostorové labyrinty subjektivních psychologických ponorů, se světelnými ohnisky kosmické dimenze. Zájmu o informelní výraz materiálových struktur se Istler věnoval i během 70. let, v duchu tématu pojetí obrazu jako hmotného objektu. Roku 1989 se uskutečnila zatím poslední Istlerova retrospektivní výstava," dodává kurátorka Iva Mladičová.

V Museu Kampa lze Istlerova díla zhlédnout do 15. ledna.