Majitelé podezřelé spalovny sponzorovali ČSSD a senátora Bárka

Jiří Pšenička | 30. 11. 2016

Místopředseda Senátu Ivo Bárek se dušuje, že nikdy nelobboval ve prospěch vyškovské spalovny Ekotermex, o jejíž některé aktivity se dlouhodobě zajímají inspektoři životního prostředí a nyní i policisté z hospodářská kriminálky. Informace magazínu Dotyk ale hovoří o tom, že vyškovský politik má k podniku, za nějž měl loni orodovat, daleko blíže, než byl doposud ochoten připustit. Majitelé spalovny mu sponzorovali všechny jeho volební kampaně.

Jak zjistil magazín Dotyk z výročních zpráv ČSSD uložených v knihovně Poslanecké sněmovny, vyškovská firma Rostex, která je majoritním akcionářem spalovny Ekotermex, poskytla sociálním demokratům tři finanční dary v letech, kdy Ivo Bárek kandidoval ve Vyškově do Senátu.

V roce 2002 to bylo 49 tisíc korun, v letech 2008 a 2014 šlo vždy 50 tisíc korun. U dvou posledních darů je přitom výslovně uvedeno, že jde o peníze na kampaň vyškovského kandidáta ČSSD. U nejstaršího z roku 2002 účel v tehdejší velmi strohé zprávě výslovně sice uveden není, ale z logiky věci by měl být obdobný.

Spalovna Ekotermex

  • Založena v roce 1991 několika tehdy ještě státními podniky z Vyškova. Většina zůstala spolumajiteli i po privatizaci.
  • Jako hlavní iniciátor vzniku je uváděna firma Rostex (výrobce bezpečnostního a dveřního kování), která je dodnes největším akcionářem (87,6 % akcií).
  • Spalovna od počátku slouží k likvidaci odpadu z místního průmyslu, zdravotnictví a zemědělství.
  • Během posledních let obdržela několik pokut od České inspekce životního prostředí za protiprávní nakládání s nebezpečným odpadem.
  • Podle informací Dotyku se o ni zajímá i hospodářská kriminálka a státní zastupitelství Prahy 3, a to kvůli podezření na podvodné obchody s nebezpečnými odpady (hlavními aktéry v případu mají být pražské firmy Ecowaste a Cititi Servis, s nimiž vyškovská spalovna spolupracovala).

Tyto nové informace staví do trochu jiného světla Bárkovo nedávné prohlášení, že ve prospěch vyškovské spalovny Ekotermex nikdy nelobboval. Sponzoring kampaně lze vnímat jako další důvod, proč se Bárek mohl cítit být majitelům spalovny zavázán. Tím prvním je fakt, že byl deset let členem představenstva spalovny a za tuto práci byl i honorován (viz box Ivo Bárek).

Letecký pohled na spalovnu poblíž vyškovského letiště a místní zahrádkářské kolonieAutor: www.ekotermex.cz

Schůzka s úředním záznamem

Bárek se do podezření, že jako vysoce postavený ústavní činitel upřednostňuje zájem čistě privátního podniku před zájmem veřejným, dostal kvůli schůzce s ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erikem Geussem, která se uskutečnila z Bárkovy iniciativy loni 13. května. Zdroje magazínu Dotyk tvrdí, že vyškovský senátor měl tehdy na Geusse naléhat, aby inspekce „přestala otravovat jeho firmu Ekotermex".

Sám vysoký státní úředník Geuss k tomu řekl pouze tolik, že o Ekotermexu se na inkriminované schůzce skutečně hovořilo, přičemž více prý nyní říci nemůže, a to kvůli probíhajícím šetřením ČIŽP. Ne zcela standardní průběh setkání v Bárkově pracovně přitom naznačuje i skutečnost, že o něm na ČIŽP byl hned poté sepsán „úřední záznam".

Ivo Bárek (54)

  • Senátor od roku 2002, místopředseda Senátu od roku 2014, od roku 2006 člen Rady Státního fondu životního prostředí.
  • Se spalovnou Ekotermex přicházel do styku již jako přednosta Okresního úřadu ve Vyškově (1999–2002), kdy pod něj spadala i vyškovská okresní nemocnice (nemocnice je od samého počátku minoritním akcionářem spalovny a dodavatelem odpadu).
  • Členem představenstva Ekotermexu byl deset let, od roku 2005 do roku 2015. Za to pobíral odměnu cca 3000 korun měsíčně. To uvádí i ve svých majetkových přiznáních odevzdávaných každoročně v Senátu.
  • Na členství v představenstvu rezignoval v červnu loňského roku, pár týdnů po schůzce s šéfem ČIŽP Geussem.
  • Jak zjistil magazín Dotyk, firma Rostex, jakožto majoritní akcionář spalovny, Ivu Bárkovi sponzorovala všechny tři senátorské volební kampaně – v letech 2002, 2008 a 2014.

Zájem na transparentnosti

Bárek, muž blízký premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, informace o svém údajném nátlaku kvůli Ekotermexu označuje za lživé. Podle něj šlo loni jen o zdvořilostní a informativní schůzku.

„Zásadně odmítám, že bych jakýmkoliv způsobem ,tlačil' na to, aby ČIŽP, resp. inspektoři ČIŽP, neprošetřovali spalovnu Ekotermex, nebo že bych jakkoliv zmínil vámi uváděný údajný zájem na tom, aby věc nebyla prošetřována. Naopak stojím o to, aby v oblasti životního prostředí, které se dlouhodobě věnuji, panovaly otevřené a jasné podmínky a inspekce podle jasných kritérií prověřovala postupy všech, na které ze zákona dohlížet má," reagoval minulý týden na celou věc po několika urgencích místopředseda Senátu.

Tagy Bohuslav Sobotka Česká inspekce životního prostředí ČSSD Ivo Bárek Poslanecká sněmovna ČR senát spalovna Státní fond životního prostředí Vyškov životní prostředí