Mého českého dědečka zachránil před nacisty dopis od BBC, říká britský herec

Jaroslav Krupka | 25. 2. 2019
Odchod uherskobrodských Židů k určenému shromaždišti v budově reálného gymnázia, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943
Židé přivážejí svá zavazadla k budově reálného gymnázia, kde bylo provedeno poslední třídění jejich osobních věcí, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943
Židé čekající před budovou reálného gymnázia na registraci do transportu, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Dědeček britského herce Toma Hollandera žil před druhou světovou válkou v tehdejším Československu, kde pracoval jako hudební kritik. Jmenoval se Hans Hollander. A byl Žid. Už přestával věřit, že se mu podaří s rodinou před Hitlerem uprchnout. Nakonec vycestoval v den, kdy hitlerovská vojska vtrhla na české území, 15. března 1939. Pomohl mu dopis od BBC.

"Můj dědeček dostal pas umožňující dostat se na svobodu až poté, co jej jeden ze zvukových mistrů BBC pozval, aby v této stanici pohovořil o českém skladateli Leoši Janáčkovi," převyprávěl BBC dávný rodinný příběh jedenapadesátiletý britský herec Tom Hollander, známý například svou rolí bratránka Collinse v Pýše a předsudku nebo ze série Piráti z Karibiku, kde ztvárnil britského důstojníka lorda Cutlera Becketta.

Židovská rodina Hollanderů, která žila v Praze, už ztrácela na jaře 1939 veškerou naději. Bylo jí zřejmé, že Němci plánují invazi, a Hollanderovi nevěřili, že se jim podaří nacistickému režimu uniknout. Hans Hollander nakonec nasedl se ženou a tříletým synem na vlak z republiky dne 15. března 1939, když už hitlerovská vojska překračovala hranice. Pomohl mu dopis od zvukového mistra z BBC K. A. Wrighta, odeslaný 6. března.

Hořely synagogy a umírali lidé. Uběhlo 80 let od křišťálové noci
Publicistika

Hořely synagogy a umírali lidé. Uběhlo 80 let od křišťálové noci

"Drahý Hansi, bavíme se tu o plánech na příští sezónu a velmi bychom uvítali, kdybyste mohl přijet na pár dní do Londýna, abychom s vámi mohli projednat Leoše Janáčka a celou otázku české hudby obecně. Jak rychle myslíte, že byste mohl přijet, a jak dlouho byste mohl zůstat?" přečetl Tom Hollander v rozhlasovém vysílání BBC Wrightův dopis, který, jak zdůraznil, zachránil jeho rodině život.

"Dopis byl odeslán 6. března, můj dědeček ho dostal o tři dny později. Dne 12. března se rodina rozhodla, že 15. března vycestuje. To byl den, kdy Hitler napadl Československo," popsal celou situaci Tom Hollander.

Šok v Lipsku

Ještě po cestě ale čekal celou rodinu šok. V německém Lipsku zahlédli v témže vlaku starého rodinného přítele, luteránského pastora. Už ho ale nemohli ani pozdravit. Právě ho totiž zatýkala německá policie. "Všechny to vyděsilo, protože se báli, že je gestapo odvede taky. Během noci se na trati střídaly vlaky, a ten jejich tak nabral několik hodin zpoždění."

Jeho výstřely zažehly křišťálovou noc. Příběh "zapomenutého zabijáka"
Magazín

Jeho výstřely zažehly křišťálovou noc. Příběh "zapomenutého zabijáka"

Tato obava se naštěstí nenaplnila a celá rodina zdárně dorazila až na trajekt do přístavu Harwich v hrabství Essex v jihovýchodní Anglii. Po příjezdu na britskou půdu byli podrobeni desetihodinovému výslechu ze strany podezřívavých britských úředníků, ale naštěstí pro ně dopadl nakonec dobře: Hollanderovi byli vpuštěni do Velké Británie a v hodině dvanácté se zachránili před nacistickou tyranií.

V emotivním pořadu, který pro ni Tom Hollander natočil, BBC dále připomněla, že za druhé světové války padlo v Protektorátu Čechy a Morava za oběť vyhlazovacímu procesu 78 tisíc Židů.

Ani rodina Toma Hollandera se nezachránila celá. Strýc Tom, který byl homosexuálem závislým na morfinu, spáchal během války sebevraždu předávkováním, aby se vyhnul deportaci do koncentračního tábora. Pro hercova židovského pradědečka si už Němci přišli. Zemřel v Treblince.