Návod, jak udělat vlastní e-knihu

Pavel Kočička, Vladimír Pistorius | 3. 4. 2015

Téměř třetina všech elektronických knih prodaných loni přes Kindle Store měla nezávislého autora, za kterým nestojí žádné vydavatelství. Ve Velké Británii se takto v roce 2013 prodalo 18 milionů e-knih. Jak připravit vlastní titul v elektronickém světě, poradí nový knižní manuál Jak se dělá e-kniha.

E-kniha může stát o půlku méně

Spoluautor publikace Jak se dělá e-kniha Pavel Kočička jde příkladem, když tvrdí: „U většiny knih dávám přednost čtečce, protože je lehčí a skladnější." V odpovědích na několik otázek Dotyku mimo jiné popisuje i rozdílný přístup nakladatelů k tomuto novému formátu knížek.

V čem se tvorba elektronické knihy liší od výroby té klasické – papírové?

Je to podobný rozdíl jako u výroby papírového a elektronického časopisu. Vyrábí se v jiných programech, vyžaduje jinou grafiku a jiný styl uvažování. Zatímco papírová kniha se skládá po stránkách či dvoustránkách, u elektronické se upravuje tok textu. Elektronická kniha se tak podobá webové stránce, se kterou má společný i technický základ.

Z hlediska nákladů, o kolik je výroba e-knihy levnější?

To je záludná otázka. Největší část nákladů papírové knihy (50 %) tvoří distribuční náklady. Ty jsou u elektronické knihy nižší, ale stále jde o přibližně 20–30 % koncové ceny. Určitě není třeba platit tiskárnu, která tvoří asi 18 % ceny knihy. Naopak náklady na vytvoření knihy, práce redaktora a korektora a propagace zůstávají prakticky stejné.

Pouze práce na elektronické knize je jiná než sazba papírové knihy. I v případě, že kniha už v papírové podobě existuje a je třeba ji „jenom" převést do elektronické podoby, nejsou náklady nulové. Elektronická kniha může být ve výsledku za polovinu ceny papírové, přičemž nakladatel z prodeje jednoho výtisku získá stejné absolutní peníze.

Jaký je podle vás přístup nakladatelů k e-knihám? Už je akceptovali jako standardní produkt ve svém portfoliu, nebo jsou stále na okraji jejich zájmu?

Většina nakladatelů už pochopila, že bez e-knih to nepůjde. Někteří dokonce přiznávají, že jim elektronické knihy vykrývají pokles příjmů z papírových knih a bez elektronických knih by měli problémy. Jsou nakladatelé, kteří prakticky veškerou produkci nabízejí také elektronicky.

Mnozí nakladatelé to mají složitější, protože mají uzavřené staré smlouvy s autory, které nepokrývaly elektronickou distribuci. Potom je třeba autora přesvědčit, že e-kniha je dobrý nápad (to určitě je) a že ho nikdo neokrade (i když pirátské kopie budou kolovat po internetu, ale to často budou i bez existence oficiální e-knihy).

Ukázka z knihy Pavla Kočičky a Vladimíra Pistoria "Jak se dělá e-kniha"

ÚVOD

1.1 Formáty e-knih (PDF, EPUB, MOBI)

E-knihy mají za sebou zatím poměrně krátkou historii (první české e-knihy vydané komerčními nakladateli se objevily někdy v roce 2009 a o jejich hojnější produkci můžeme mluvit až od roku 2011). Jako u většiny mladých technologických trendů se proto i zde můžeme setkat se značnou nejednotností technologických standardů.

E-knihou je vlastně libovolný digitální soubor, který obsahuje textové informace, který je možné číst sekvenčně a který spolu s textem může obsahovat i obrazové či multimediální informace a hypertextové odkazy. Taková definice připouští velkou řadu formátů digitálních souborů, včetně formátů známých už z doby, kdy dnešní e-knihy ještě nebyly rozšířené (například textové soubory TXT a RTF, soubory MS-Wordu DOC a DOCX, soubory PDF, dokumenty Open Office či řada internetových stránek HTML).

Různé čtečky knih dokážou také tyto formáty interpretovat a příslušné dokumenty číst. V celosvětovém měřítku se přesto mezi desítkami různých formátů prosazuje následující trojice:

1. Nejrozšířenějším formátem je dnes EPUB, podporovaný zejména dvěma velkými hráči na poli elektronických technologií – firmami Google a Apple. Tento formát má navíc výhodu, že jde o otevřený standard.

2. Formát MOBI (resp. AZW či KF8), prosazovaný jako vlastní proprietární formát americkou firmou Amazon. Tento formát je hlavním formátem čteček Kindle, které jsou dnes v České republice pravděpodobně nejrozšířenější. Čtečky pro formát MOBI mají vlastní, vestavěné fonty, jež pak v samotných e-knihách nejsou přítomné. Formát MOBI, na rozdíl od EPUB, neumožňuje použití jiného písma. Tato vlastnost na jedné straně přináší čtenáři i nakladateli určité pohodlí, na druhé straně však omezuje grafické možnosti. Nynější formát KF8 ovšem už s přítomností fontů
v e-knize počítá.

3. Již z dřívějška známý formát PDF, v němž jsou formátovány dokumenty, jejichž podoba je nezávislá na výstupním zařízení. Pro čtečky e-knih, smartphony a tablety se připravují e-knihy rovněž v tzv. formátu „PDF pro čtečky". Soubory s těmito e-knihami mají ovšem formát standardního PDF, avšak jsou optimalizovány pro menší obrazovky.

Vedle zmíněných tří formátů uveďme ještě formát eBook2 firmy Apple, který je hybridem mezi formáty EPUB a PDF. Apple si od něj hodně slibuje zejména ve školství, proto jej doporučuje jako formát pro multimediální učebnice. Formát je bohužel proprietární, vytváří ho pouze aplikace iBooks Author a zobrazit se dá pouze v iBooks na Macu a iPadu. Zájemce o tento formát odkazujeme na specializované publikace.
Formáty EPUB a MOBI se svou filozofií zásadně liší od formátu PDF. EPUB i MOBI počítají s tím, že příslušnou e-knihu bude možné číst na nejrůznějších čtečkách s různě velkými obrazovkami a že si čtenář sám bude přizpůsobovat velikost, případně i typ písma. To znamená, že z typografického plánu takto kódované knihy mizí koncepce typografie stránky (paginace, záhlaví, práce s margem a ovšem také rozmístění obrázků v rámci stránky).

V konceptu formátu PDF je naopak pojem stránky zcela zásadní a zdálo by se tedy, že PDF je e-knihám vlastně cizí. Nicméně e-knihy ve formátu PDF jsou velmi rozšířené, a to ze dvou důvodů. Prvním je jednoduchost jejich přípravy, ať už pomocí lámacích programů (v podstatě stačí vzít tiskové podklady k papírové knize, které se připravují v podobě souborů PDF, odstranit ořezové a pasovací značky, optimalizovat velikost ilustrací a případně doplnit obsahem s hypertextovými vazbami na jednotlivé části), nebo i pomocí virtuálních tiskáren, které umožňují vygenerovat soubor PDF z libovolného textového editoru.

Druhým důvodem je právě potřeba zachovat rozložení stránek u některých publikací (jedná se např. o odborné publikace, kde záleží na rozložení obrázků a grafů). Ve druhém případě se předpokládá, že e-kniha bude čtena na čtečkách s dostatečně velkým displejem nebo na notebooku či osobním počítači. Četba takových knih na čtečkách s menším displejem je velmi nepohodlná.

Protože generování souborů PDF je velmi rozšířené a obecně známé, budeme se v této knize zabývat výhradně e-knihami ve formátech EPUB a MOBI.

Další zúžení tématu naší knihy vyplývá z faktu, že hlavní platformou osobních počítačů, tabletů a smartphonů v České republice není Apple. Specifikaci e-knih určených výhradně pro tuto platformu se proto budeme věnovat pouze okrajově.

A konečně z dvojice formátů EPUB a MOBI se budeme věnovat především tomu robustnějšímu z nich, formátu EPUB. Čeští nakladatelé připravují své e-knihy primárně právě v tomto formátu a soubory ve formátu MOBI z nich pak jednoduše generují. Tato transformace je popsána v kapitole 9.

1.2 Zabezpečení e-knih

Jedním z největších nebezpečí hrozících dnešnímu knižnímu trhu je pirátské kopírování. Tato hrozba je v případě e-knih ještě větší. Nakladatelé tak stojí před dilematem, jak knihy před piráty ochránit. Zkušenost s audio- a videonahrávkami říká, že prakticky každou softwarovou ochranu lze dříve či později prolomit. A také se všeobecně přijímá jako fakt, že čím preciznější je nějaká ochrana, tím více nepohodlí přináší právě těm čtenářům, kteří si e-knihy řádně kupují.

© Pavel Kočička, Vladimír Pistorius: Jak se dělá e-kniha, Příprava elektronických publikací ve formátech EPUB a MOBI

Anotace

Kniha vyplňuje mezeru v české odborné literatuře a vychází vstříc všem, kdo vydávají nebo chtějí vydávat e-knihy. Příručka poskytuje praktický návod, jak připravit elektronickou publikaci v nejrozšířenějších formátech EPUB a MOBI.

Popisuje strukturu formátu EPUB a uvádí přehled potřebných prostředků (jazyků XHTML a CSS, zevrubný popis editoru Sigil a dalších užitečných freewarových programů). Detailně popisuje vytvoření e-knihy exportem z programu InDesign, jakož i přímou transformaci wordovského dokumentu do formátu EPUB, poskytuje rady, jak wordovský dokument pro takovou transformaci připravit a jak vytvořenou e-knihu upravit.

Zabývá se problémem použitých písem, upozorňuje i na legislativu spojenou s vydáním e-knihy a nabízí rovněž vzory licenčních smluv. Publikace je jakýmsi protějškem a doplňkem titulu Jak se dělá kniha. Obsahuje na sto obrázků a tabulek, řadu přehledů, příkladů a užitečných příloh.

Tagy Amazon.com Apple Česko Google iPad Portable Document Format Velká Británie