Nebude vítězem olympiády v Rio de Janeiro virus zika?

Virus zika

Virus zika

Foto: Shutterstock

Virus zika naplno zasáhl Latinskou Ameriku. Množí se zprávy o rostoucím počtu nakažených i o narůstajícím počtu potratů. Vědci v souvislosti s blížící se olympiádou v Brazílii varují, že se virus masivně rozšíří i na další kontinenty.

Na potenciální rizika upozorňuje otevřený dopis vědců, zaslaný generální ředitelce Světové zdravotnické organizace Margaretě Chanové.„Tímto dopisem vyjadřujeme své obavy z nadcházejících olympijských her v Riu de Janeiru. Světová zdravotnická organizace prohlásila virus zika za ‚vážnou hrozbu pro zdraví mezinárodního měřítka‛. To, společně s novými vědeckými objevy potvrzujícími závažnost problému, nás vede k výzvě, aby olympijské hry v Riu byly v zájmu zdraví veřejnosti odloženy nebo přeloženy na jiné místo, avšak nikoli zcela zrušeny."

V době zveřejnění – 27. května 2016 – nesl kromě podpisů čtyř autorů – Amira Attarana z University of Ottawa, Arthura Caplana a Leeho Ingela z New York University a Christophera Gaffneyho z Universität Zürich – více než stovku podpisů předních expertů z celého světa.

Ti všichni mají obavy z toho, že do Brazílie přijede na hry kromě sportovců i půl milionu diváků z celého světa. Pokud by se někteří z nich během her nakazili virem zika, mohli by po návratu domů šířit infekci v oblastech, kde se tento virus doposud nevyskytuje.
Margaret Chanová jakoukoli změnu v konání olympiády odmítla.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že mezi zeměmi, kde je rozšířen virus zika, nebo uvnitř těchto zemí cestovalo v roce 2015 přinejmenším 239 milionů lidí. Ve srovnání s tím je půlmilion návštěvníků olympijských her v Riu de Janeiru zanedbatelný.

Byznys pod pěti kruhy

Brazilští pořadatelé olympijských her přispěchali s prohlášením, že se hry konají v srpnu, kdy je na jižní polokouli zima a počty komárů, přenášejících nakažlivé choroby včetně ziky, prudce klesají.

„Hrozba nákazy zikou bude během her prakticky nulová," ujišťuje mluvčí olympiády Mario Andrada.

Olympijské hry jsou kromě svátku sportu i obrovským byznysem. Brazilci utratili za přípravu her 11 miliard dolarů. Představa, že by byť jen část peněz investovaných do her přišla vniveč, protože by se hry odložily na jinou dobu nebo dokonce přeložily na jiné místo, je pro Brazilce naprosto nepřijatelná. Tratili by nejen pořadatelé, ale i televizní společnosti, sponzoři, reklamní agentury, výrobci sportovního vybavení a mnozí další.

Nakolik se promítají obchodní zájmy i do stanovisek Světové zdravotnické organizace, je těžké posoudit.

Podle autorů otevřeného dopisu se Světová zdravotnická organizace dostává při obhajování olympiády v Riu do střetu zájmů, protože má s Mezinárodním olympijským výborem uzavřenou dohodu o spolupráci obnovenou naposledy v roce 2010. Její obsah nebyl nikdy zveřejněn.

„Světová zdravotnická organizace není s to důvěryhodně posoudit zdravotní rizika spojená s virem zika během olympijských her, protože ztratila svou neutralitu," píší autoři otevřeného dopisu.

Rizika nových epidemií

Připusťme, že jak Světová zdravotnická organizace, tak i organizátoři her mají pravdu. Riziko nákazy v srpnu významně klesne a preventivní opatření její pravděpodobnost ještě sníží.

Znamená to, že je konání her z hlediska celosvětové zdravotní situace v pořádku? Podle mnohých odborníků je to mylný názor. Dokládá to právě příklad brazilské epidemie ziky. Tu spustil s vysokou pravděpodobností jeden jediný člověk, který si přivezl nákazu z Pacifiku někdy v druhé polovině roku 2013. Nemoc se pak nepozorovaně šířila až do května roku 2015, kdy propukla naplno.

Podle autorů otevřeného dopisu se Světová zdravotnická organizace dostává při obhajování olympiády v Riu do střetu zájmů.

Tento scénář se nyní může opakovat kdekoli na světě, kde jsou komáři schopni virus přenášet. S nakaženým divákem z olympiády může proniknout zika do oblastí, kde se brazilský kmen viru dosud nevyskytuje. I když se návštěvníci her vybaví repelenty na ochranu proti komárům a kondomy pro prevenci nákazy při pohlavním styku, se stoprocentní jistotou se riziku infekce virem nevyhnou a hrozba nových rozsáhlých epidemií v jiných částech světa je reálná.

Více se dočtete v aktuálním čísle týdeníku Dotyk: Olympiáda ve stínu ziky