I v příštím roce bude Národní galerie pokračovat v trendu projektů, které mají výrazný společensko-politický charakter. Svědčí o tom hned úvodní lednová akce nové sezony: expozice Charta Story v Salmovském paláci, kde před čtyřiceti lety vznikla a byla prvními signatáři podepsána Charta 77, symbol vzdoru občanské společnosti proti totalitě.

„Charta vyzdvihovala nutnost aktivní obhajoby základních lidských práv a svobod. Výchozí osou tohoto příběhu bude osud básníka a patrona undergroundu Magora – Ivana Martina Jirouse," přibližuje pojetí výstavy Jiří Fajt.

Ředitel Národní galerie Jiří FajtAutor: Deník

V březnu se představí ve Veletržním paláci čínský umělec a disident Aj Wej-wej, který tentokrát už pro Prahu připravil speciální projekt. Paralelně s touto výstavou proběhne ve Veletržním paláci expozice Magdaleny Jetelové, která rovněž reaguje na aktuální socio-politická témata.

Valdštejnská jízdárna přivítá na jaře všestranného umělce Františka Skálu. Jeho expozice je koncipována jako „výstava ve výstavě, muzeum v muzeu" – s cílem zpochybnit zaběhnuté představy o umělecké praxi a roli umělce.

Současné zahraniční výtvarné umění bude v nadcházející sezoně reprezentovat především retrospektivní přehlídka německého malíře Gerharda Richtera. Jeden z nejvlivnějších umělců dneška představí na šest desítek děl: od fotografického realismu svých počátků přes expresivní abstrakci 80. a 90. let až po geometrickou abstrakci posledních dvou desetiletí.

Současné zahraniční výtvarné umění bude v nadcházející sezoně reprezentovat především retrospektivní přehlídka německého malíře Gerharda Richtera.

Vyznavači klasických témat se mohou těšit hlavně na podzim, kdy Valdštejnská jízdárna představí expozici zaměřenou na mecenášství rakouského arcivévody a českého místodržitele Ferdinanda II. Habsburského. Výstava nazvaná Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem přinese na tři stovky exponátů, od obrazů přes vzácné předměty uměleckého řemesla, renesanční zbroje po přírodniny a kuriozity z jeho sbírek.

Pozoruhodné zážitky slibuje i dvojice výstav s názvy Očím skryté, resp. Očím na odiv. Expozice Očím skryté se bude věnovat podkresbě na deskových obrazech 14.–16. století, naváže na ni výstava Očím na odiv: Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století.

Obě expozice nabídnou atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice netradiční pohled na výsledky komplexního průzkumu jednotlivých špičkových děl v přímé konfrontaci s originály. Návštěvníci budou moci nově nahlédnout na známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů a sochařů.

Z projektů Národní galerie na rok 2017

Charta Story & Charta 77 ve fotografii
Salmovský palác
20. 1. 2017–6. 2. 2019

Očím skryté & Očím na odiv
Klášter sv. Anežky České – výstavní prostory expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1250–1550
Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze: 23. 2. 2017–17. 9. 2018
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století: prosinec 2017–květen 2018

František Skála: Jízdárna
Valdštejnská jízdárna
10. 3.–3. 9. 2017

Aj Wej-wej
Veletržní palác – Velká dvorana
15. 3. 2017–7. 1. 2018

Prostor Magdaleny Jetelové
Veletržní palác – Malá dvorana
15. 3.–31. 8. 2017

Gerhard Richter
Palác Kinských
26. 4.–3. 9. 2017

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
Valdštejnská jízdárna
3. 11. 2017–25. 2. 2018