„K nejčastějším otázkám, které jsme doposud zaznamenali, patří dotaz na to, jak správně stanovit poměr spotřební a základní složky," potvrzuje Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista ČR.

Tento ukazatel se mění. Dolní hranice byla posunuta z 60 na 80 procent a horní hranice byla zvýšena ze 140 na 200 procent průměrných nákladů účtovaných v daném období na 1 m2 započitatelné podlahové plochy.

Přeloženo: I největší šetřil, který se „nechá" vytápět sousedy, zaplatí aspoň 80 procent průměrných nákladů a opačně, kdo přetápí, zaplatí dvojnásobek. Nová pravidla pochválila Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu, podle níž jsou pravidla spravedlivější pro ty, kdo topí s rozumem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které vyhlášku připravilo, v té souvislosti upozornilo na to, že „šetřilové" poškozovali celý dům. „Pokud se někdo v bloku bytů chová nezodpovědně a v zimě vůbec netopí, využívá tepla sálajícího přes zdi z okolních vytápěných bytů. Horší je situace u bytů rohových, nebo u těch, které se nacházejí úplně pod střechou. Tam při nedostatečném vytápění hrozí plísně, u panelových domů praskliny v omítce v místě spojů panelů," popsala Veronika Vároši z MMR.

První vyúčtování podle nových pravidel přijde do konce dubna (nebo do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období).

Spotřební a základní složka. Jak na to
- Základní složka vyjadřuje tu část nákladů, která není závislá na chování příjemců služeb – uživatelů bytů,a rozúčtovává se každému podle tzv. započitatelné podlahové plochy bytu. Patří do toho i společné prostory.

- Spotřební složka pak pokrývá náklady na teplo, které se dostane do bytu, kde ho nájemník může prostřednictvím termostatických hlavic na radiátorech regulovat. Tyto náklady se počítají buď podle údajů z měřičů na přívodu tepla do bytu, nebo poměrových měřičů – indikátorů

- „Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto: v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složky, v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %," radí Jarmila Trčková. Ideální je postupovat na základě odborného posudku na daný dům.

Zdroj: MMR, ista